en-USro-RO

| Login
29 noiembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Bernardin Realino, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!                     Ps 46,2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii:
nu îngădui să fim învăluiţi de întunericul greşelii,
ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin tainele tale,
lucrezi cu putere mântuirea noastră,
dă-ne, te rugăm, harul, ca, prin slujirea noastră,
să răspundem la sfinţenia darurilor tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine
să binecuvânteze numele său cel sfânt!                                Cf. Ps 102,1 

sau:
Tată, pentru ei mă rog, ca ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis,                         In 17,20 2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, ca trupul şi sângele lui Cristos,
pe care ţi le-am oferit ca jertfă şi le-am primit ca hrană,
să fie pentru noi izvor de viaţă nouă, pentru ca,
rămânând mereu uniţi cu tine în iubire,
să aducem roade care să dăinuie de-a pururi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Du-te şi vorbeşte poporului meu ca profet.

Citire din cartea profetului Amos 7,10-17

În zilele acelea, 10 Amazia, preot din Betel, a trimis să i se spună lui Ieroboam, regele Israelului: „Amos îndeamnă la revoltă împotriva ta, chiar în regatul lui Israel! Ţara nu mai poate suporta cuvintele lui! 11 Căci iată ce spune Amos: «Ieroboam va fi ucis de sabie şi poporul lui Israel va fi dus în robie, departe de ţara sa»”. 12 Apoi Amazia i-a spus lui Amos: „Pleacă de aici cu vedeniile tale, fugi în ţara lui Iuda, acolo să-ţi câştigi existenţa făcând-o pe profetul! 13 Dar aici la Betel n-ai să mai fii profet! Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regelui!” 14 Amos i-a răspuns lui Amazia: „Eu n-am fost profet, nici ucenic de profet, ci un păstor şi cultivator de sicomori; 15 însă Domnul m-a luat de la turmă şi mi-a zis: «Du-te şi vorbeşte ca profet poporului meu Israel!» 16 Ascultă acum cuvântul Domnului, tu, care îmi zici: «Nu profeţi împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!» 17 Ei bine, iată ce spune Domnul: «Soţia ta va ajunge o târfă în mijlocul cetăţii, fiii şi fiicele tale vor pieri de sabie, pământul tău va fi împărţit cu funia de măsurat; tu vei muri pe un pământ necurat, iar Israel va fi dus în robie, departe de ţara sa»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: 10b)

R.: Poruncile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.

Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele şi decât mierea. R.

 

ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-au preamărit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o asemenea putere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,1-8

În acel timp, Isus a urcat într-o barcă, a trecut pe celălalt mal al lacului şi a ajuns în cetatea sa, Cafarnaum. Şi iată că i-au adus un paralitic, zăcând pe o targă. Văzând credinţa lor, Isus a zis paraliticului: „Ai încredere, fiule, păcatele îţi sunt iertate!” Unii dintre cărturari îşi ziceau: „Acest om spune blasfemii!” Dar Isus, cunoscând gândurile lor, a zis: „De ce gândiţi rău în inima voastră? Ce este mai uşor: să spun „Păcatele îţi sunt iertate”, sau să spun „Ridică-te şi umblă!”? Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ, i-a zis paraliticului: „Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!” Omul s-a ridicat şi s-a dus acasă. Văzând aceasta, mulţimea a fost cuprinsă de teamă şi l-a preamărit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o asemenea putere.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Am 7,10-17; Ps 18; Mt 9,1-8

 

Profetul Amos prezicea catastrofe cutremurătoare şi profeţiile sale nu erau deloc plăcute auzului. Când un profet prezice catastrofe iminente, sunt posibile două atitudini; prima este descrisă în prima lectură, dar o regăsim, de asemenea, în diferite pasaje din Cartea lui Ieremia, a doua o găsim descrisă în Cartea lui Iona.


Profetul ar putea fi redus la tăcere, într-un mod sau altul. Deoarece Amos predica ruina lui Israel, moartea lui Ieroboam, exilul pentru poporul său, a fost considerat un adversar politic al monarhiei lui Ieroboam şi, deci, „sfătuit” să plece. Preotul din Betel i-a spus lui Amos: „Pleacă de aici cu vedeniile tale, fugi în ţara lui Iuda, acolo să-ţi câştigi existenţa făcând-o pe profetul! Dar aici, la Betel, n-ai să mai fii profet! Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regatului!” Religia a fost asociată politicii. Amos, ameninţând din partea lui Dumnezeu cu pedepse cutremurătoare, era considerat, sub aspect politic, un om periculos, de trimis în exil. La fel s-a petrecut şi cu Ieremia; când profetul prezise ruina Ierusalimului, distrugerea templului, a fost considerat un defetist, un om politic suspect şi a fost arestat, încarcerat, ameninţat cu condamnarea la moarte. Aşa pot fi reduşi la tăcere profeţii: printr-o soluţie uşoară, dar iluzorie. La ce foloseşte să-ţi astupi urechile? Pericolul prezis de profet nu dispare doar pentru faptul că a fost redus la tăcere, ba chiar devine mai gravă situaţia, deoarece şi păcatul este mai grav. Cealaltă atitudine constă în a lua în serios cuvintele profetului şi a căuta modalitatea prin care pot fi evitate catastrofele ce au fost prezise. E ceea ce face, conform Cărţii lui Iona, cetatea păgână Ninive. Iona fusese trimis aici să predice: „Încă patruzeci de zile şi cetatea Ninive va fi distrusă”. Oamenii ar fi putut să reacţioneze într-un mod violent împotriva acestui profet care anunţa nenorocirea, în schimb, spune Biblia: „Cetăţenii din Ninive au crezut în Dumnezeu şi au anunţat un post, s-au îmbrăcat cu sac, de la cel mai mare până la cel mai mic”. Ninivitenii au căutat un remediu eficace în faţa pericolului anunţat de profet, s-au convertit şi au obţinut, astfel, iertarea. „Dumnezeu B citim B a văzut faptele lor, că s-au convertit de la conduita lor rea şi, făcându-i-se milă, a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase”. Şi noi avem posibilitatea alegerii între două atitudini atunci când primim vreun avertisment din partea Domnului. Sunt avertismente care pot ajunge la noi pe diferite căi, fie printr-un cuvânt al unui om al lui Dumnezeu, fie printr-o lectură, fie prin urmările unei conduite care nu este conformă cu voinţa lui Dumnezeu. Dacă vrem să adoptăm soluţia uşoară de a ignora avertismentele, sau aceea şi mai uşoară de a-i critica pe păstorii Bisericii, care ni le transmit, atunci îi imităm pe locuitorii Ierusalimului şi atragem asupra noastră consecinţele cele mai tragice. Să cerem, în schimb, harul convertirii. Întotdeauna trebuie să ne convertim într-un anumit aspect; Domnul ne vrea purificaţi şi din cer ne trimite mesajele sale în diferite moduri. „Astăzi B spune psalmul B de veţi auzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre!” Trebuie să înţelegem că aceste îndemnuri divine sunt inspirate de iubire. Nu pentru a ne contraria ne invită Dumnezeu la convertire, ci pentru a ne conduce spre plinătatea vieţii. Deci, va trebui să fim mereu gata de a asculta glasul lui Dumnezeu, chiar şi atunci când el se exprimă într-o manieră, la prima vedere, nu tocmai plăcută nouă.