en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Elisabeta a Portugaliei *; 
Ff. Piergiorgio Frassati; Maria Crocifissa Curcio, călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!                     Ps 46,2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii:
nu îngădui să fim învăluiţi de întunericul greşelii,
ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin tainele tale,
lucrezi cu putere mântuirea noastră,
dă-ne, te rugăm, harul, ca, prin slujirea noastră,
să răspundem la sfinţenia darurilor tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine
să binecuvânteze numele său cel sfânt!                                Cf. Ps 102,1 

sau:
Tată, pentru ei mă rog, ca ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis,                         In 17,20 2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, ca trupul şi sângele lui Cristos,
pe care ţi le-am oferit ca jertfă şi le-am primit ca hrană,
să fie pentru noi izvor de viaţă nouă, pentru ca,
rămânând mereu uniţi cu tine în iubire,
să aducem roade care să dăinuie de-a pururi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu Israel şi îi voi planta pe pământul lor.

Citire din cartea profetului Amos 9,11-15

11 Aşa vorbeşte Domnul: „În ziua aceea, eu voi ridica din nou locuinţa dărâmată a lui David, îi voi repara spărturile, îi voi ridica din nou zidurile ruinate, o voi zidi din nou ca în zilele de odinioară, 12 pentru ca locuitorii ei să ia în stăpânire rămăşiţa lui Edom şi toate popoarele peste care a fost invocat numele meu – aşa spune Domnul, care va împlini toate acestea. 13 Iată, vin zilele – spune Domnul – în care se vor succeda de aproape aratul şi seceratul, culesul viilor şi semănatul, mustul va izvorî din munţi şi va curge de pe toate dealurile. 14 Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu Israel. Ei vor construi din nou cetăţile pustiite şi vor locui în ele. Vor planta vii şi vor bea din vinul lor, vor cultiva grădini şi vor mânca din roadele lor. 15 Îi voi planta în pământul lor şi niciodată nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o – aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tău”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9.11-12.13-14 (R.: cf. 9)

R.: Cine împlineşte cuvântul Domnului se bucură de multă pace.

Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi,

celor care se întorc la el din toată inima. R.

 


11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,14-17

În acel timp, 14 au venit la Isus ucenicii lui Ioan Botezătorul şi l-au întrebat: „Pentru ce noi şi fariseii postim deseori, iar ucenicii tăi nu postesc deloc?” 15 Isus le-a răspuns: „Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele nu va mai fi în mijlocul lor şi atunci vor posti. 16 Nimeni nu pune un petic de stofă nouă la o haină veche, căci peticul trage din haină şi face o ruptură şi mai mare. 17 Nici nu se pune vinul nou în burdufuri vechi, căci astfel burdufurile se sparg şi vinul se varsă, iar burdufurile se pierd; ci vinul nou se pune în burdufuri noi şi astfel se păstrează amândouă”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Am 9,11-15; Ps 84; Mt 9,14-17

Plină de reproşuri şi de ameninţări cu pedeapsa, Cartea lui Amos sfârşeşte cu minunate promisiuni divine. „În ziua aceea B spune Domnul B voi ridica din nou locuinţa dărâmată a lui David, îi voi repara spărturile, îi voi ridica din nou zidurile ruinate, o voi zidi din nou ca în zilele de odinioară, pentru ca locuitorii ei să ia în stăpânire rămăşiţa lui Edom şi toate popoarele peste care a fost invocat numele meu”. Şi Dumnezeu promite un timp de prosperitate nemaiauzită: „Vor veni zile în care se vor succeda de aproape aratul şi seceratul, culesul viilor şi semănatul, mustul va izvorî din munţi şi va curge de pe toate dealurile”. Dumnezeu nu se lasă niciodată învins de rău, ci găseşte întotdeauna modul de a face să prevaleze mila şi generozitatea sa. Ameninţările sale şi pedepsele au întotdeauna un scop pozitiv, acela de a deschide inimile spre harul convertirii, inimi care consimt apoi să primească şi multe alte haruri.

Promisiunea expusă de Amos este o promisiune mesianică cu adevărat fabuloasă. Se aplică „casei” lui David: lui David în acele timpuri, în locul unei domnii strălucitoare îi rămăsese doar o locuinţă mizeră. Dumnezeu promite să o reconstruaiască şi să dea regatului lui David puterea asupra tuturor naţiunilor. Psalmul 2 conţinea deja această promisiune. Lui Mesia, Fiul lui David, Dumnezeu îi spunea: „Cere-mi şi-ţi voi da ca moştenire marginile pământului”, toate naţiunile.

Înţeleasă în sens politic, această promisiune nu corespundea planurilor lui Dumnezeu, care nu sunt planuri imperialiste. Am avut nevoie de misterul pascal al lui Isus pentru a înţelege sensul acestei promisiuni. La întâlnirea de la Ierusalim, numită şi „Conciliul din Ierusalim”, sfântul Iacob citează tocmai acest text al profetului Amos pentru a confirma deschiderea Bisericii către toate naţiunile, fără obligaţia ca etnico-creştinii (creştinii veniţi din păgânism) să adopte legea lui Moise. Isus înviat este moştenitorul lui David. „Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ”, a proclamat Isus după învierea sa, „mergeţi, deci, şi învăţaţi toate popoarele”; în felul acesta, se realizează promisiunea mesianică; nu cu forţa armelor, ci cu puterea cuvântului lui Dumnezeu, toate naţiunile devin parte a împărăţiei lui Mesia.

Să ne bucurăm de aceste splendide promisiuni divine. Datorită milostivirii şi generozităţii nelimitate a lui Dumnezeu, ceea ce s-a precizat nu e pedeapsa, ci bucuria. Ultimul verset din Cartea lui Amos promite tocmai această bucurie definitivă: „Îi voi planta în pământul lor şi niciodată nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o”. Nu vor fi niciodată smulşi. Isus, la rândul său, ne-a promis, după suferinţe, o bucurie care nu va putea fi îndepărtată de nimeni: „În lume veţi avea multe încercări, dar eu mă voi întoarce la voi şi inimile voastre se vor bucura şi bucuria voastră nimeni n-o va putea lua de la voi”.

Perspectiva noastră este definită de aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, care sunt atât de generoase.