en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Anton M. Zaccaria, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule,
în mijlocul templului tău.
Ca şi numele tău, Dumnezeule,
slava ta se întinde până la marginile pământului;
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută.
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice,
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul;
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi,
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate;
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Iată, regele tău vine la tine!

Citire din cartea profetului Zaharia 9,9-10

Aşa vorbeşte Domnul: „Bucură-te din toată inima, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată, regele tău vine la tine, el este drept şi biruitor; vine modest, călare pe un asin, pe mânzul unei măgăriţe. 10 El va face să dispară carele de război din Efraim şi caii de luptă din Ierusalim; arcul de război îl va rupe şi va vesti pacea tuturor popoarelor. Stăpânirea lui se va întinde de la o mare până la cealaltă şi de la râu până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: cf. 1)

R.: Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul şi regele nostru!

sau

Aleluia.

 

Te voi preamări pe tine, Dumnezeul meu, împăratul meu,

şi voi binecuvânta numele tău în veci.

Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. R.

 

Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;

Domnul este bun faţă de toţi,

el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele

şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale.

14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină

şi îi ridică pe cei căzuţi. R.

 

LECTURA A II-A

Dacă cu ajutorul Duhului ucideţi pornirile dezordonate ale trupului, veţi trăi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,9.11-13

Fraţilor, voi nu sunteţi sub stăpânirea trupului, ci sub stăpânirea Duhului, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Cel care nu are Duhul lui Cristos nu-i aparţine lui. 11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare prin Duhul său, care locuieşte în voi. 12 Aşadar, fraţilor, noi nu suntem datori faţă de trup ca să trăim după poftele lui. 13 Căci dacă trăiţi după poftele trupului, veţi muri; însă dacă, cu ajutorul Duhului, voi ucideţi pornirile dezordonate ale trupului, veţi trăi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Sunt blând şi smerit cu inima.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-30

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a spus: 25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta. 27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu; şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere. 28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului