en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Maria Goretti, fc. m. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule,
în mijlocul templului tău.
Ca şi numele tău, Dumnezeule,
slava ta se întinde până la marginile pământului;
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută.
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice,
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul;
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi,
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate;
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Te voi logodi cu mine pentru totdeauna.

Citire din cartea profetului Osea 2,16-18.21-22

Aşa vorbeşte Domnul: 16 „Pe poporul meu, Israel, pe mireasa mea infidelă o voi atrage la mine, o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă; acolo îi voi da înapoi viile şi din Valea Nenorocirii voi face Poarta Speranţei. 17 Acolo mă va urma ca în vremea tinereţii ei, ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului”. 18 Aşa spune Domnul: „Iată ce se va întâmpla în acea zi: tu mă vei numi «mirele meu» şi nu-mi vei mai spune «stăpânul meu»”. 21 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; te voi logodi cu mine în dreptate şi judecată, în iubire şi îndurare; 22 te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)

R.: Domnul este iubire şi îndurare.

Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului;

Domnul este mare şi vrednic de orice laudă

şi măreţia lui este fără margini. R.

 

Din neam în neam vor fi admirate operele tale

şi se vor istorisi minunile tale.

Vor descrie slava măririi tale

şi vor reaminti lucrările tale minunate. R.

 

Vor arăta puterea ta admirabilă

şi vor vorbi despre măreţia ta;

îşi vor aminti de bunătatea ta nesfârşită

şi vor preamări dreptatea ta. R.

 

Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;

Domnul este bun faţă de toţi,

el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fiica mea a murit chiar acum, dar vino şi va trăi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,18-26

18 În timp ce Isus vorbea, s-a apropiat de el un şef de sinagogă şi s-a prosternat în faţa lui, spunându-i: „Fiica mea chiar acum a murit; dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi!” 19 Isus s-a ridicat şi a mers după el împreună cu ucenicii săi. 20 Atunci s-a apropiat de el, pe la spate, o femeie care de doisprezece ani suferea de hemoragie şi i-a atins poala hainei, 21 căci îşi zicea în sine: „Dacă mă voi atinge cel puţin de haina lui, voi fi vindecată”. 22 Isus s-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Ai încredere, fiică, credinţa ta te-a vindecat”. Şi femeia s-a vindecat în ceasul acela. 23 Când Isus a ajuns la casa şefului de sinagogă, văzând cântătorii din fluier şi agitaţia mulţimii, 24 a zis: „Retrageţi-vă, copila n-a murit, ci doarme!” Dar ei au început să râdă de el. 25 După ce a dat afară mulţimea, Isus a prins-o pe copilă de mână şi ea s-a sculat. 26 Şi vestea aceasta s-a răspândit în tot ţinutul.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Os 2,14.15-16.19-20; Ps 144; Mt 9,18-26

„Voi cânta întotdeauna fidelitatea iubirii tale”. Refrenul psalmului responsorial exprimă raţiunea profundă a speranţei noastre: fidelitatea Domnului. În prima lectură, prin gura profetului Osea, Domnul promite: „Voi transforma Valea Nenorocirii în Poarta Speranţei”. Mânia Domnului nu durează pentru totdeauna, iubirea sa, în schimb, este veşnică. Acor a fost locul unui act de infidelitate pe care Dumnezeu l-a pedepsit foarte dur şi numele îi perpetuează amintirea: Acor înseamnă, într-adevăr, „Valea Nenorocirii”. Acum va deveni „Poarta Speranţei”, locul de intrare într-un nou pământ sfânt. Pentru aceasta, în numele lui Dumnezeu, referindu-se la Israel, profetul zice: „Acolo va cânta ca în zilele tinereţii sale”.

În iubirea umană este foarte dificilă, când aceasta a fost pierdută, întoarcerea la iubirea din timpul logodnei, timpul minunat în care exista credinţa că dăruirea reciprocă va fi fără umbre. Este ca o floare foarte frumoasă care se veştejeşte foarte uşor în faţa realităţii: apar contrastele, acordul cere oboseală, cad multe iluzii şi încep deziluziileY Nimic nu mai este ca la început.

Cu Domnul nu este aşa. Domnul Isus a învins moartea şi învinge orice moarte. Totul poate fi reînnoit deoarece Dumnezeu este credincios şi iubirea sa este veşnică.

„O voi atrage la mineY îi voi vorbi la inimăY te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine în dreptate şi judecată, în iubire şi îndurare; te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul”. Aceste cuvinte se întorc la inimă cu forţă şi mai mare când ne încredem mai puţin în noi şi mai mult în el, în puterea sa purificatoare, capabilă să trezească iubirea cea mai frumoasă. Isus actualizează cu adevărat în suflet basmul cu Frumoasa Adormită: retrezeşte sentimente profunde, ca să se regăsească încrederea în el.

Să-i cerem în rugăciune forţa minunată menită să smulgă iubirea noastră din cenuşiul rutinei obişnuinţelor şi să-i redea prospeţimea şi intensitatea.