en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Fer. Benedict al XI-lea, pp.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule,
în mijlocul templului tău.
Ca şi numele tău, Dumnezeule,
slava ta se întinde până la marginile pământului;
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută.
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice,
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul;
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi,
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate;
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Au semănat vânt, vor culege furtună.

Citire din cartea profetului Osea 8,4-7.11-13

Aşa vorbeşte Domnul: „Fiii lui Israel au pus regi fără să mă consulte pe mine, au numit principi fără învoirea mea. Din aurul şi argintul lor şi-au făcut idoli; de aceea vor fi nimiciţi. Mi-e silă de viţelul tău, Samarie! Mânia mea s-a aprins împotriva fiilor tăi. Până când vor refuza să se curăţe de nelegiuirea lor? Acest viţel este lucrarea lui Israel, e făcut de mâna unui meşter şi nu este Dumnezeu. Acest viţel al Samariei va fi sfărâmat în mii de bucăţi. Pentru că au semănat vânt, vor secera furtună. Grâul lor nu va face spice şi dacă va face, spicele nu vor avea boabe, iar dacă vor avea, nu vor ajunge făină, şi dacă va ajunge, va fi mâncată de străini. 11 Efraim a înmulţit altarele pentru ispăşirea păcatelor, dar aceste altare nu-i slujesc decât să păcătuiască. 12 Oricâte îndrumări le dau în scris, ele sunt pentru ei ca ale unui străin. 13 Ei aduc jertfe şi mâncare din carnea lor, dar ele nu-i sunt plăcute Domnului. Dimpotrivă, ele îi aduc aminte de nelegiuirile lor şi-l fac să-i pedepsească pentru păcatele lor. Să se întoarcă în Egipt”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 113,3b-4.5-6.7-8.9-10 (R.: 9a)

R.: Te adorăm pe tine, Doamne, Dumnezeul cel viu şi adevărat

3b Dumnezeul nostru este în ceruri şi face tot ce voieşte.

Idolii lor sunt argint şi aur,

lucrarea mâinilor oamenilor. R.

 

Ei au gură, dar nu vorbesc; au ochi, dar nu pot să vadă,

au urechi, dar nu aud; au nas, dar nu pot să miroase. R.

 

Au mâini, dar nu pipăie; au picioare, dar nu merg;

din gâtul lor nu iese nici un sunet.

Aşa vor fi cei care i-au făcut,

precum şi cei care se încred într-înşii. R.

 

Poporul lui Israel se încrede în Domnul:

el este ajutorul şi scutul lor.

10 Familia lui Aron se încrede în Domnul:

el este ajutorul şi scutul lor. R.

 

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,32-38

În acel timp, 32 a fost adus la Isus un om mut, stăpânit de diavol. 33 După ce Isus l-a scos pe diavol, mutul a început să vorbească. Mulţimea a fost cuprinsă de uimire şi spunea: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!” 34 Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli”. 35 Isus cutreiera toate cetăţile şi satele învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite şi abătute ca nişte oi fără păstor. 37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Os 8,4-7.11-13; Ps 113 B; Mt 9,32-38

Compasiunea ce umple inima lui Isus pentru mulţimile care aleargă la el, „istovite şi abătute ca nişte oi fără păstor”, îl face să dea o poruncă izvorâtă din tristeţea inimii sale: „Rugaţi, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său!”

Atâtea persoane, în toate părţile lumii, sunt deja la „seceriş”, adică sunt gata să primească anunţul evangheliei, numai să existe cineva care să li-l aducă. Sunt în Africa zone unde se cer cateheţi, se cer evanghelizatori, şi nu sunt! La fel în America Latină, tot aşa în Europa de EstY şi în Europa, în ciuda unei înfloriri a vocaţiilor, lipsesc încă preoţii. Şi, pe de altă parte, creşte numărul acelora care, chiar dacă în marea lor parte nu-şi dau seama de aceasta, au sete de transcendent, de bunătate, de certitudini, în definitiv sete de Dumnezeu, singurul, supremul bine care satisface orice aşteptare şi alungă orice oboseală.

Să ne rugăm cu încredere: avem de partea noastră B pentru a ne exprima aşa B compasiunea lui Isus, întotdeauna gata pentru a mijloci pentru noi la Tatăl. Să ne rugăm ca Domnul să trimită preoţi, călugări, călugăriţe, să găsească mulţi tineri atenţi la glasul său şi la strigătul lumii care are nevoie de mântuire.