en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Aquila şi Priscilla, soţi m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule,
în mijlocul templului tău.
Ca şi numele tău, Dumnezeule,
slava ta se întinde până la marginile pământului;
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută.
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice,
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul;
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi,
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate;
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

A venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul.

Citire din cartea profetului Osea 10,1-3.7-8.12

Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Dar cu cât avea mai multe roade, cu atât zidea mai multe altare; cu cât ţara devenea mai bogată, cu atât ridica în cinstea idolilor monumente mai frumoase. Inima lor era împărţită, de aceea îşi vor primi pedeapsa. Domnul le va răsturna altarele, le va distruge idolii. Atunci vor zice: „Nu mai avem rege, pentru că nu ne-am temut de Domnul. Dar dacă am avea un rege, ce ar putea să facă el pentru noi?” A dispărut Samaria cu regele ei, ca spuma de pe suprafaţa apei! Sanctuarele nelegiuirii în care a păcătuit Israel vor fi pustiite; spini şi mărăcini vor acoperi altarele lor. Atunci vor zice munţilor: „Ascundeţi-ne!” şi colinelor: „Cădeţi peste noi!” 12 Semănaţi dreptate şi veţi secera îndurare; desţeleniţi un pământ nou, a venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul, până va veni să reverse asupra voastră mântuirea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 4b)

R.: Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu.

Cântaţi, cântaţi în cinstea lui!

Vorbiţi despre toate minunile sale!

Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

 

Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R.

 

Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,1-7

În acel timp, chemându-i la sine pe cei doisprezece ucenici, Isus le-a dat putere ca să scoată duhurile necurate şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele său; Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. Pe aceşti doisprezece Isus i-a trimis în misiune, spunându-le: „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor. Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. În drumul vostru vestiţi că împărăţia cerurilor este aproape”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Os 10,1-3.7-8.12; Ps 104; Mt 10,1-7

Dacă confruntăm aceste cuvinte ale lui Isus: „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor. Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel” cu acelea pe care Cel Înviat le adresează discipolilor la sfârşitul Evangheliei după Matei: „Mergeţi şi învăţaţi toate popoarele”, evidenţiem în planul divin două etape foarte diferite. În prima, anunţul împărăţiei este rezervat lui Israel, poporul ales care primise promisiunea lui Dumnezeu. Cu moartea şi învierea lui Isus a început a doua etapă: piatra pe care au aruncat-o zidarii a devenit piatră unghiulară pentru toţi oamenii. Tuturor, de acum înainte, le este deschisă poarta mântuirii, tuturor le este oferit harul îmbelşugat al lui Cristos.

Găsim în această gradualitate a planului lui Dumnezeu o lecţie pentru nerăbdarea noastră în bine: vrem totul dintr-o dată, imediat, şi nu ştim să mulţumim, pentru că nu-i vedem, pentru micii paşi pe care Domnul ne ajută să-i facem spre el şi spre alţii.

Isus, Fiul lui Dumnezeu, venit să aducă vestea fundamentală pentru întreaga omenire, a aşteptat cu umilinţă, a limitat acţiunea sa la spaţiul dintre hotarele Palestinei, el, care a zis: „Foc am venit să aduc pe pământ şi cât aş vrea ca acesta să fie deja aprins!” Nu a avut altă dorinţă decât aceea de a împlini voinţa Tatălui, a avut răbdarea lui Dumnezeu cu toate persoanele care s-au apropiat de el, începând cu cei doisprezeceY Şi, astfel, a salvat lumea.

Nerăbdarea cu noi şi cu alţii, chiar şi în bine, nu numai că este inutilă raportată la viitor, dar împiedică binele prezent. Să cerem Domnului blândeţea şi umilinţa inimii sale, ca să liniştească nerăbdările noastre orgolioase, ca să putem face bine voinţa sa zi de zi şi să aşteptăm încrezători darurile sale viitoare.