en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Marta **; Lazăr şi Maria, fraţi

 Liturghierul Roman

29 iulie
     Sfânta Marta **


Ant. la intrare 
Isus a intrat într-un sat
şi o femeie, pe nume Marta,
l-a primit în casa ei.                    
Cf. Lc 10,38

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
Fiul tău a binevoit să fie oaspete în casa sfintei Marta.
Prin mijlocirea ei, dă-ne, te rugăm, harul,
ca, slujindu-i cu fidelitate lui Cristos în fraţii noştri,
să ne învrednicim a fi primiţi de tine în lăcaşurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Celebrând amintirea sfintei Marta,
te preamărim pe tine, Doamne,
cel ce eşti minunat întru sfinţi,
şi implorăm cu umilinţă maiestatea ta:
primeşte cu bunătate faptele slujirii noastre,
aşa cum ţi-a fost plăcută generozitatea iubirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie 
Marta i-a zis lui Isus:
„Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu,
care ai venit în această lume”.                            In 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Împărtăşirea
cu trupul şi sângele Fiului tău unul-născut, Doamne,
să ne îndepărteze de toate lucrurile deşarte,
pentru ca, după exemplul sfintei Marta,
să înaintăm pe pământ în iubirea sinceră faţă de tine
şi să ne bucurăm pe veci de vederea ta în ceruri.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă.

Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31

10 Cine va găsi o femeie desăvârşită? Ea este mult mai de preţ decât perlele. 11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, ci îi va face numai bucurie. 13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele publice.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5

R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.

Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

ALELUIA In 8,12b

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul,

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,19-27

În acel timp, 19 mulţi iudei veniseră la Marta şi la Maria ca să le aline pentru moartea fratelui lor. 20 Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare, în timp ce Maria a rămas în casă. 21 Marta i-a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. 22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 23 Isus i-a răspuns: „Fratele tău va învia”. 24 I-a spus Marta: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”. 25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. 26 Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 27 Ea a răspuns: „Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi îl păzesc. (Aleluia)

EVANGHELIA

Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42

În acel timp, Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ier 15,10.16-21; Ps 58; Mt 13,44-46

Isus ne spune cât de preţioasă este împărăţia lui Dumnezeu şi ne ajută să întrevedem ce mare privilegiu e să fim chemaţi la aceasta. Cine o înţelege este plin de bucurie şi atunci i se pare prea puţin să vândă totul pentru a poseda această unică comoară, acest „mărgăritar de mare preţ”.

Textul din Cartea lui Ieremia este în contrast cu bucuria care pătrunde toate cuvintele evangheliei de astăzi. Şi Ieremia vorbeşte despre bucurie, dar la trecut: „Cuvântul tău a fost bucuria şi veselia inimii mele”. Acum, însă, el trăieşte „o durere fără sfârşit”, deoarece a devenit „motiv de neînţelegere şi de ceartă pentru toată ţara”. Nu mai înţelege propria vocaţie şi, de aceea, îl acuză pe Dumnezeu: „Tu ai devenit pentru mine ca un pârâu care dispare, cu ape nestatornice”. Răspunsul Domnului face să se întrevadă nestatornicia lui Ieremia: „Dacă te vei întoarce la mine, te voi face să revii şi vei fi din nou slujitorul meu şi vei sta în prezenţa mea”. Bucuria care se revărsa din inima sa era adevărată, şi el o aşteaptă încă.

Şi viaţa noastră îşi are crizele ei, şi bucuria noastră se şterge uneori până la dispariţie. Dar Domnul este fidel. El este întotdeauna cu noi şi nu retrage bucuria pe care ne-a dat s-o gustăm, dar vrea s-o purifice şi să o adâncească tot mai mult.

„Eu voi fi cu tine”. În fiecare zi îl aflăm dacă ne convertim, pentru că el vrea să fie căutat şi găsit, pentru bucuria noastră, care este şi bucuria sa.

Există un text minunat la începutul Scrisorii întâi a lui Petru, care ne ajută să înţelegem sensul încercărilor: „Fiţi plini de bucurie, chiar dacă acum trebuie să fiţi, pentru un timp, îndureraţi de diferite încercări, deoarece valoarea credinţei voastre, mult mai preţioasă decât aurul, care, deşi destinat să piară, totuşi este încercat în foc, să fie aflată de laudă, măreţie şi cinste când se va dezvălui Isus Cristos: voi îl iubiţi fără să-l fi văzut; şi fără să-l vedeţi credeţi în el, de aceea, tresăltaţi de o bucurie nespusă şi glorioasă, în timp ce urmaţi scopul credinţei voastre, adică mântuirea sufletelor”.

Încercarea nu trebuie să fie motiv de tristeţe: ea este fecundă pentru mântuire şi este o etapă spre bucuria învierii.