en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Eusebiu de Vercelli, ep.; Petru Iulian Eymard, pr. (Porţiuncula)

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XVIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Dumnezeule, vino în ajutorul meu;
Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi!
Tu eşti ajutorul şi eliberatorul meu; Doamne, nu întârzia!                  Ps 69,2.6

RUGĂCIUNEA ZILEI
Fii alături, Doamne, de slujitorii tăi şi arată-le
celor care te imploră bunătatea ta nemărginită;
ei sunt mândri să te recunoascădrept Creator şi Cârmuitor;
reînnoieşte şi păstrează în ei harul tău, ca să-ţi fie plăcuţi pururi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
În bunătatea ta, Doamne, sfinţeşte aceste daruri şi,
primind jertfa adusă în Duhul Sfânt,
fă din noi ofrandă veşnică închinată tie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Tu ne-ai dat, Doamne, pâine din ceruri,
care are în sine orice desfătare, bineplăcută tuturor.          In16,20

sau:
Eu sunt pâinea vieţii, spune Domnul.
Celui care vine la mine, nu-i va mai fi foame,
şi celui care crede în mine, nu-i va mai fi sete.                       In 6,35 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Însoteste-i necontenit, Doamne, cu ocrotirea ta
pe aceia pe care i-ai înnoit cu pâinea cerească;
hrănindu-i neîncetat în această viaţă,
învredniceşte-i, te rugăm, de mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

De la mijlocul zilei precedente şi astăzi toată ziua credincioşii pot să obţină o singură dată indulgenţa, vizitând bazilicile minore, sanctuarele sau biserica parohială şi rugându-se „Tatăl nostru” şi „Crezul”. Se cere, pe lângă acestea, spovadă, împărtăşanie şi o rugăciune după intenţia Sfântului Părinte. 

LECTURA I

Veniţi şi mâncaţi!

Citire din cartea profetului Isaia 55,1-3

Aşa vorbeşte Domnul: „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă; chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? Ascultaţi-mă pe mine şi veţi mânca numai bunătăţi şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese. Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi! Voi încheia cu voi un legământ veşnic, după cum i-am promis lui David”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 144,8-9.15-16.17-18 (R.: cf. 16)

R.: Tu, Doamne, împarţi hrană tuturor vieţuitoarelor!

Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;

Domnul este bun faţă de toţi,

el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

15 Ochii tuturor se îndreaptă plini de speranţă spre tine,

tu le dai hrană la vreme potrivită.

16 Tu deschizi mâinile tale

şi saturi cu dărnicie orice vietate. R.

 

17 Drept este Domnul pe toate căile sale,

milostiv în toate lucrările sale.

18 Domnul este alături de cei care-l cheamă,

alături de cei care-l cheamă din toată inima. R.

 

LECTURA A II-A

Nici o făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,35.37-39

Fraţilor, 35 cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. 38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 4,4b

(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,

dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Toţi au mâncat pe săturate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,13-21

În acel timp, 13 când Isus a auzit de moartea lui Ioan Botezătorul, a plecat cu luntrea spre un ţinut nelocuit, ca să fie singur. Mulţimile au aflat şi, ieşind din cetăţile lor, l-au urmat mergând pe jos. 14 Coborând din luntre, a văzut o mare mulţime de oameni şi a fost cuprins de milă faţă de ei, şi i-a vindecat pe cei bolnavi. 15 Spre seară au venit ucenicii şi i-au spus: „Ţinutul este nelocuit şi se face târziu; dă drumul deci mulţimii ca să meargă prin cetăţi ca să-şi cumpere de mâncare”. 16 Dar Isus le-a zis: „Nu-i nevoie să meargă; daţi-le voi să mănânce!” 17 Ei i-au zis: „Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti”. 18 Isus le-a zis: „Aduceţi-le aici!” 19 După ce a poruncit mulţimii să se aşeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi doi peşti şi, ridicându-şi ochii spre cer, a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au dat mulţimii. 20 Toţi au mâncat şi s-au săturat, iar din firimiturile care au rămas s-au strâns douăsprezece coşuri pline. 21 Cei care mâncaseră erau vreo cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii.

Cuvântul Domnului