en-USro-RO

| Login
24 noiembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Martin, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XVIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Dumnezeule, vino în ajutorul meu;
Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi!
Tu eşti ajutorul şi eliberatorul meu; Doamne, nu întârzia!                  Ps 69,2.6

RUGĂCIUNEA ZILEI
Fii alături, Doamne, de slujitorii tăi şi arată-le
celor care te imploră bunătatea ta nemărginită;
ei sunt mândri să te recunoascădrept Creator şi Cârmuitor;
reînnoieşte şi păstrează în ei harul tău, ca să-ţi fie plăcuţi pururi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
În bunătatea ta, Doamne, sfinţeşte aceste daruri şi,
primind jertfa adusă în Duhul Sfânt,
fă din noi ofrandă veşnică închinată tie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Tu ne-ai dat, Doamne, pâine din ceruri,
care are în sine orice desfătare, bineplăcută tuturor.          In16,20

sau:
Eu sunt pâinea vieţii, spune Domnul.
Celui care vine la mine, nu-i va mai fi foame,
şi celui care crede în mine, nu-i va mai fi sete.                       In 6,35 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Însoteste-i necontenit, Doamne, cu ocrotirea ta
pe aceia pe care i-ai înnoit cu pâinea cerească;
hrănindu-i neîncetat în această viaţă,
învredniceşte-i, te rugăm, de mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Anania, Domnul nu te-a trimis şi tu linişteşti poporul acesta printr-o minciună.

Citire din cartea profetului Ieremia 28,1-17

În al patrulea an al domniei lui Sedecia, regele lui Iuda, în luna a cincea, profetul Anania, fiul lui Asur, originar din Gabaon, a vorbit astfel lui Ieremia în templul Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor. Aşa vorbeşte Domnul universului, Dumnezeul lui Israel: „Voi rupe jugul regelui din Babilon! Peste doi ani de zile voi aduce înapoi în acest loc toate lucrurile de preţ pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, le-a luat şi le-a dus în Babilon. Îl voi aduce înapoi, în acest loc, spune Domnul, şi pe Iehonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, împreună cu toţi prizonierii luaţi din Iuda şi duşi în Babilon, căci voi sfărâma jugul regelui din Babilon”. Profetul Ieremia a răspuns profetului Anania în prezenţa preoţilor şi a întregului popor care se afla în templul Domnului şi i-a zis: „Aşa să fie! Aşa să facă Domnul: să împlinească profeţia ta şi să aducă înapoi din Babilon toate lucrurile de preţ ale templului şi pe toţi prizonierii! Cu toate acestea, ascultă bine acest cuvânt pe care îl rostesc la urechile tale şi ale întregului popor: «Profeţii care au fost înaintea noastră, înaintea mea şi a ta din vremuri străvechi, au prezis război, nenorocire şi ciumă împotriva multor ţări şi împărăţii puternice. Dar profetul care vesteşte pacea nu este recunoscut ca profet trimis cu adevărat de Domnul, decât dacă se împlineşte cuvântul său»”. 10 Atunci profetul Anania a luat jugul pe care profetul Ieremia şi-l pusese pe grumaz şi l-a sfărâmat. 11 Şi Anania a declarat în faţa întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul: «Aşa voi lua peste doi ani de zile jugul lui Nabucodonosor, regele Babilonului, de pe grumazul tuturor popoarelor şi-l voi sfărâma!»”. Atunci profetul Ieremia a plecat de acolo. 12 După ce profetul Anania a luat jugul de pe grumazul lui Ieremia şi l-a sfărâmat, cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Ieremia: 13 „Du-te şi spune-i lui Anania: «Aşa vorbeşte Domnul: Tu ai sfărâmat un jug de lemn, dar eu îl voi înlocui cu un jug de fier. 14 Căci aşa vorbeşte Domnul universului, Dumnezeul lui Israel: Un jug de fier voi pune pe grumazul tuturor popoarelor, ca să le supun lui Nabucodonosor, regele Babilonului. Ele îi vor sluji, iar eu îi voi da în stăpânire şi fiarele câmpului!»”. 15 Profetul Ieremia i-a spus atunci profetului Anania: „Ascultă, Anania, Domnul nu te-a trimis şi tu linişteşti poporul acesta printr-o minciună. 16 De aceea aşa vorbeşte Domnul: «Te voi alunga de pe faţa pământului; chiar în anul acesta vei muri, căci ceea ce ai predicat tu este răzvrătire împotriva Domnului!»”. 17 Şi în acelaşi an, în luna a şaptea, profetul Anania a murit.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 118,29.43.79.80.95.102 (R.: 68b)

R.: Învaţă-mă, Doamne, poruncile tale!

29 Ţine-mă, Doamne, departe de calea minciunii

şi ajută-mă să merg pe calea ta. R.

43 Fă ca din gura mea să nu dispară niciodată adevărul,

căci mă încred în hotărârile tale. R.

 

79 Să se întoarcă spre mine cei care se tem de tine

şi cei care cunosc legile tale. R.

 

80 Inima mea să fie curată prin păzirea poruncilor tale,

ca să nu rămân de ruşine. R.

 

95 Cei nelegiuiţi stau gata să mă sugrume,

dar eu mă gândesc mereu la învăţăturile tale. R.

 

102 Nu mă abat de la hotărârile tale,

pentru că tu însuţi mă înveţi. R.

 

Când în anul A se citeşte această Evanghelie în duminica precedentă, astăzi se citeşte Mt 14,22-36, pagina 28.

 

ALELUIA Mt 4,4b

(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,

dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Toţi au mâncat pe săturate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,13-21

În acel timp, 13 când Isus a auzit de moartea lui Ioan Botezătorul, a plecat cu luntrea spre un ţinut nelocuit, ca să fie singur. Mulţimile au aflat şi, ieşind din cetăţile lor, l-au urmat mergând pe jos. 14 Coborând din luntre, a văzut o mare mulţime de oameni şi a fost cuprins de milă faţă de ei, şi i-a vindecat pe cei bolnavi. 15 Spre seară au venit ucenicii şi i-au spus: „Ţinutul este nelocuit şi se face târziu; dă drumul deci mulţimii ca să meargă prin cetăţi ca să-şi cumpere de mâncare”. 16 Dar Isus le-a zis: „Nu-i nevoie să meargă; daţi-le voi să mănânce!” 17 Ei i-au zis: „Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti”. 18 Isus le-a zis: „Aduceţi-le aici!” 19 După ce a poruncit mulţimii să se aşeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi doi peşti şi, ridicându-şi ochii spre cer, a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au dat mulţimii. 20 Toţi au mâncat şi s-au săturat, iar din firimiturile care au rămas s-au strâns douăsprezece coşuri pline. 21 Cei care mâncaseră erau vreo cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ier 28,1-17; Ps 118; Mt 14,13-21 (sau Mt 14,22-36)

În timpurile noastre, profetismul în Biserică cunoaşte o nouă dezvoltare. Carisma profeţiei nu a lipsit niciodată în Biserică, mulţi sfinţi au avut-o; acum, însă, unii creştini o fac pe profeţii: scriu articole, fac discursuri care pretind să reveleze gândul lui Dumnezeu pe drumul Bisericii.

Sfântul Paul recunoaşte existenţa carismei profeţiei în Biserică şi arată o regulă pentru folosirea ei în mod corect. În Scrisoarea către Romani (12,6) scrie: „Avem carisme diferite, după harul dat fiecăruia dintre noi. Cine are darul profeţiei să-l exercite după măsura în care i-a fost încredinţat”. Aşa este convenabil să traducem textul. Traducerea obişnuită este „măsura credinţei”, însă nu este interpretarea justă a cuvântului sfântului Paul, care vrea să vorbească despre creditul dat de Dumnezeu unui credincios pentru ca el să transmită mesajele divine. Lectura de astăzi ne ajută să înţelegem această regulă dată de apostol, ca să putem găsi opoziţia dintre doi profeţi, unul care merge dincolo de creditul ce i-a fost oferit şi celălalt care îl respectă. Anania este un profet din Gabaon care pretinde că transmite Ierusalimului o revelaţie divină foarte plăcută. Nabucodonosor a pus stăpânire pe cetate şi a deportat cea mai mare parte a populaţiei; cei care au rămas trăiesc foarte greu. Natural că toţi îşi doreau ca lucrurile să se schimbe şi profetul Anania prezice că o schimbare favorabilă este aproape: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul universului, Dumnezeul lui Israel: Voi rupe jugul regelui din Babilon. Peste doi ani voi aduce înapoi în acest loc toate lucrurile de preţ pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, le-a luat şi le-a dus în Babilon. Îl voi aduce înapoi în acest loc, spune Domnul, şi pe Iehonia, regele lui Iuda, împreună cu toţi prizonierii luaţi din Iuda şi duşi în Babilon”. E o profeţie minunată, care însă nu corespunde unei inspiraţii autentice. Şi Ieremia îi răspunde profetului Anania că profeţia sa nu avea nici o valoare; el vorbea din oportunism, pentru a corespunde dorinţelor poporului, nu dorinţelor lui Dumnezeu. Însă Anania a insistat şi a făcut un gest simbolic. Ieremia purta un jug la gât; Anania l-a luat şi l-a sfărâmat spunând: „Aşa vorbeşte Domnul: Aşa voi lua peste doi ani de zile jugul lui NabucodonosorY şi-l voi sfărâma”. Textul biblic se încheie astfel: „Atunci profetul Ieremia a plecat de acoloY acum, cuvântul Domnului a fost adresat lui Ieremia: *Mergi şi spune-i lui Anania: Aşa vorbeşte Domnul: tu ai sfărâmat un jug de lemn, dar eu îl voi înlocui cu un jug de fier+„. Şi Ieremia trebuie să-i spună lui Anania din partea Domnului: „Ascultă, Anania, Domnul nu te-a trimis şi tu linişteşti poporul acesta printr-o minciună. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: Te voi alunga de pe faţa pământului; chiar în anul acesta vei muri, căci ceea ce ai predicat tu este răzvrătire împotriva Domnului”. Şi aşa s-a întâmplat.

Anania nu a respectat regula esenţială a carismei profeţiei: să vorbească după măsura creditului primit, adică să transmită mesajele divine autentice, nu să se prezinte cu propriile idei ca fiind inspiraţii divine. Această regulă a sfântului Paul este întotdeauna actuală; fiecare dintre noi trebuie să fie atent să nu depăşească limitele harului pe care l-a primit, altfel, în loc să edifice Biserica, o va ruina, întrucât depinde de el; trebuie să fim atenţi să nu prezentăm propriile idei drept inspiraţii divine; trebuie să fim atenţi să primim ceea ce vine de la Dumnezeu cu discernământ şi cu generozitate.