en-USro-RO

| Login
25 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sfinţirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare” *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XVIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Dumnezeule, vino în ajutorul meu;
Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi!
Tu eşti ajutorul şi eliberatorul meu; Doamne, nu întârzia!                  Ps 69,2.6

RUGĂCIUNEA ZILEI
Fii alături, Doamne, de slujitorii tăi şi arată-le
celor care te imploră bunătatea ta nemărginită;
ei sunt mândri să te recunoascădrept Creator şi Cârmuitor;
reînnoieşte şi păstrează în ei harul tău, ca să-ţi fie plăcuţi pururi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
În bunătatea ta, Doamne, sfinţeşte aceste daruri şi,
primind jertfa adusă în Duhul Sfânt,
fă din noi ofrandă veşnică închinată tie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Tu ne-ai dat, Doamne, pâine din ceruri,
care are în sine orice desfătare, bineplăcută tuturor.          In16,20

sau:
Eu sunt pâinea vieţii, spune Domnul.
Celui care vine la mine, nu-i va mai fi foame,
şi celui care crede în mine, nu-i va mai fi sete.                       In 6,35 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Însoteste-i necontenit, Doamne, cu ocrotirea ta
pe aceia pe care i-ai înnoit cu pâinea cerească;
hrănindu-i neîncetat în această viaţă,
învredniceşte-i, te rugăm, de mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

 

LECTURA I

Iubirea mea faţă de tine este veşnică.

Citire din cartea profetului Ieremia 31,1-7

Domnul a spus: 1 „În acel timp, eu voi fi Dumnezeul tuturor triburilor lui Israel şi ele vor fi poporul meu”. Aşa vorbeşte Domnul: „Poporul celor scăpaţi de ascuţişul sabiei a aflat har în pustiu; Israel se îndreaptă spre locul odihnei sale. Din timpuri străvechi i s-a arătat Domnul: Iubirea mea faţă de tine este veşnică, de aceea ţi-am păstrat fidelitate atâta vreme; eu te voi reface şi te voi zidi din nou, fecioară a lui Israel! Din nou îţi vei lua tamburinele de sărbătoare şi te vei prinde în hore vesele. Din nou vei planta vii pe munţii Samariei şi cei care le vor planta vor culege şi roadele. Va veni o zi în care străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: «Haideţi, să mergem spre Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!». Căci aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacob, ridicaţi în slăvi pe cel dintâi dintre popoare! Să răsune cântările voastre de laudă, spunând: «Domnul a salvat pe poporul său, rămăşiţa lui Israel!»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d)

R.: Domnul ne păzeşte aşa cum păstorul îşi păzeşte turma.

10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului,

vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi:

„Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna

şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. R.

 

11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob,

l-a eliberat din mâna celui mai tare.

12ab Ei vor veni cu chiote de bucurie la Muntele Sionului,

vor veni ca un şuvoi spre bunătăţile Domnului. R.

 

13 Fecioara se va prinde cu veselie în horă,

se vor bucura tinerii şi bătrânii laolaltă;

voi schimba jalea lor în bucurie,

îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor. R.

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi

şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Femeie, mare este credinţa ta!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,21-28

În acel timp, 21 Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut a venit la el şi a început să strige: „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!” 24 Isus a răspuns: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!” 25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne, ajută-mă!” 26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 27 Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ier 31,1-7; din Ier 31; Mt 15,21-28

Învăţătura principală din lecturile de astăzi este că nu avem nici un drept la harurile lui Dumnezeu: ele sunt gratuite, sunt un dar al iubirii sale, şi noi putem doar să ne rugăm pentru a le obţine de la milostivirea sa.

Femeia canaaneană îl roagă pe Isus pentru vindecarea fiicei sale, „dar el B spune evanghelia B nu i-a adresat nici un cuvânt”. Ba chiar la un moment dat răspunde într-un mod care arăta oarecum dorinţa de a se debarasa de ea. Nu ai dreptul la intervenţia mea! Femeia insistă, se prosterne înaintea luiY şi Isus, de această dată, îi dă un răspuns umilitor, comparând-o cu „căţeii”. Dar tocmai umilinţa şi credinţa acestei păgâne îi va obţine minunea: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Aceasta este o lecţie profundă pentru noi: nu avem drepturi. Când obţinem haruri nu putem niciodată să ne gândim că le-am meritat; am păcătui, astfel, prin mândrie şi ne-am îndepărta de Dumnezeu, care acţionează întotdeauna în planul iubirii, ca răspuns la umilinţa şi încrederea noastră. Din iubire, el a ales un popor mic, „poporul celor scăpaţi de ascuţişul sabiei”, spune Ieremia, şi l-a făcut poporul său.

Noi, care nu suntem evrei, trebuie să fim şi mai recunoscători iubirii lui Dumnezeu. „Eu voi fi Dumnezeu pentru toate triburile lui Israel”. „Domnul a salvat poporul său”, spune profetul. Dar Isaia va vedea toate popoarele urcând spre muntele Sion şi va vorbi despre templul din Ierusalim ca despre casa de rugăciune pentru toate popoarele. Această deschidere universală a iubirii lui Dumnezeu a constituit o gravă problemă pentru evrei, care s-au simţit ofensaţi de aceasta şi pentru acest motiv n-au aderat la mesajul lui Isus. Paul, în Scrisoarea către Romani, scria că nici evreii nici păgânii nu se puteau mândri cu drepturi înaintea lui Dumnezeu, dar că „Dumnezeu a închis toate în neascultare, pentru a putea folosi pentru toţi milostivirea sa”.

Să reflectăm asupra importantei lecţii pe care Dumnezeu ne-a dat-o astăzi prin cuvântul său. Justa atitudine înaintea lui Dumnezeu este umilinţa şi recunoştinţa, deoarece el în mod gratuit ne-a dăruit bucuria şi iubirea sa: bucuria de a fi iubiţi de el şi chemaţi să facem cunoscută iubirea sa.