en-USro-RO

| Login
25 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Dăruieşte-le, Doamne, pacea ta celor
care nădăjduiesc în tine,
pentru ca profeţii tăi să fie aflaţi credincioşi;
ascultă rugăciunile slujitorului tău
şi ale poporului tău sfânt!                                                        Cf. Sir 36,18

RUGĂCIUNEA ZILEI
Priveşte la noi, Dumnezeule,
Creatorul şi Stăpânul universului,
şi, ca să simţim puterea îndurării tale,
dă-ne harul să-ţi slujim din toată inima.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Priveste cu bunăvoinţă, Doamne,
la rugăciunile noastre smerite şi, în bunătatea ta,
primeşte aceste daruri ale slujitorilor tăi,
pentru ca ceea ce îţi oferă fiecare
spre cinstea numelui tău sfânt
să fie spre mântuirea tuturor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Cât de minunată este bunătatea ta, Dumnezeule!
Fiii oamenilor îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.                      Ps 35,8 

sau:
Potirul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm,
este împărtăşire cu sângele lui Cristos
şi pâinea pe care o frângem
este împărtăşire cu trupul Domnului.                                                       Cf. 1Cor 10,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
ca lucrarea acestui dar ceresc să pună stăpânire
pe sufletele şi trupurile noastre, pentru ca nu pornirile firii,
ci puterea lui să ne călăuzească viaţa.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Iartă aproapelui tău răul pe care ţi l-a făcut şi atunci, când te vei ruga, ţi se vor ierta păcatele.

Citire din cartea lui Ben Sirah 27,33–28,9

33 Supărarea şi mânia, iată două lucruri dezgustătoare, de care se lasă stăpânit cel păcătos. 28,1 Omul care vrea să se răzbune, răzbunare va găsi la Domnul, căci Domnul îi va ţine minte păcatele. Iartă aproapelui tău răul pe care ţi l-a făcut şi atunci, când te vei ruga, ţi se vor ierta păcatele. Dacă omul ţine mânie împotriva altui om, cum va îndrăzni să ceară vindecare de la Domnul? Dacă nu are milă de un om, asemenea lui, cum poate cere iertare pentru păcatele sale? dacă el, care este un sărman muritor, ţine supărare, atunci cine îi va ierta păcatele? Gândeşte-te la cele de pe urmă ale tale şi pune capăt oricărei duşmănii. Adu-ţi aminte că vei muri şi vei putrezi şi ţine poruncile. Învaţă frica de Domnul şi nu mai ţine supărare pe aproapele tău; adu-ţi aminte de legământul Celui Preaînalt şi uită greşeala aproapelui tău.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.9-10.11-12 (R.: 8)

R.: Domnul este bun şi plin de îndurare.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci mânie.

10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre,

nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R.

 

11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, tot aşa

de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul.

12 Cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R.

 

LECTURA A II-A

Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 14,7-9

Fraţilor, nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Căci dacă Cristos a murit şi apoi a înviat, a făcut aceasta pentru a deveni stăpânul şi al celor morţi şi al celor vii.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu-ţi spun până la a şaptea oară, ci până la şaptezeci de ori câte şapte!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,21-35

În acel timp, Petru, apropiindu-se de Isus, l-a întrebat: 21 „Doamne, de câte ori va trebui să iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? Până la a şaptea oară?” 22 Isus i-a zis: „Nu-ţi spun până la a şaptea oară, ci până la şaptezeci de ori câte şapte! 23 De aceea împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a hotărât să se socotească cu slujitorii săi. 24 Şi începând să se socotească, i-au adus pe unul care-i datora zece mii de talanţi. 25 Şi fiindcă nu avea de unde să-i dea înapoi, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soţia lui, copiii lui şi tot ce avea şi să plătească datoria. 26 Atunci slujitorul s-a aruncat la picioarele lui şi l-a rugat zicând: «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul». 27 Cuprins de milă, stăpânul acelui slujitor i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. 28 Când a ieşit, slujitorul acela a întâlnit pe unul, care era slujitor ca şi el şi care îi era dator cu o sută de dinari. Aruncându-se asupra lui, îl strângea de gât, zicându-i: «Plăteşte-mi datoria!». 29 Atunci tovarăşul său i s-a aruncat la picioare şi l-a rugat: «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul!». 30 Dar el nu a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până ce va plăti datoria. 31 Când au văzut ceilalţi slujitori cele întâmplate, s-au întristat adânc şi s-au dus şi au povestit stăpânului lor toate cele petrecute. 32 Atunci stăpânul l-a chemat pe slujitorul acela şi i-a zis: «Slugă rea, eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 33 Oare nu se cuvenea să ai şi tu la rândul tău milă de tovarăşul tău, aşa cum eu am avut milă de tine?». 34 Şi, mâniat, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor, până ce va plăti toată datoria. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc, dacă nu va ierta fiecare din inimă fratelui său”.

Cuvântul Domnului