en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Martiri din Coreea

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Mântuirea poporului sunt eu.
Din orice strâmtorare vor striga spre mine,
îi voi asculta şi voi fi Dumnezeul lor în veci.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă
în iubirea faţă de tine şi faţă de aproapele,
dăruieşte-ne harul, ca, păzind poruncile tale,
să ne învrednicim a ajunge la viaţa veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru

Ant. la Împărtăşanie 
Tu ai dat învăţăturile tale ca să fie păzite cu fidelitate.
O, de-ar fi căile mele statornice în a păzi orânduirile tale!                     Ps 118,4-5

sau:
Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.
Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine.                                        In 10,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dăruieşte-ne mereu cu bunătate,
Doamne, ajutorul tău, nouă,
celor întăriţi cu sfintele sacramente,
ca să putem primi rodul răscumpărării
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga noastră viaţă.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 

LECTURA I

Gândurile mele nu sunt gândurile voastre.

Citire din cartea profetului Isaia 55,6-9

Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, chemaţi-l câtă vreme este aproape de voi. Cel rău să-şi părăsească drumul lui şi omul nelegiuit gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, căci el se va îndura de dânsul, la Dumnezeul nostru cel mult iertător. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele, spune Domnul. Cu cât cerul se înalţă deasupra pământului, cu atât căile mele se înalţă peste căile voastre şi gândurile mele peste gândurile voastre.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.8-9.17-18 (R.: 18a)

R.: Domnul este aproape de cei care îl cheamă.

Te voi binecuvânta în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului.

Domnul este mare şi vrednic de orice laudă,

măreţia lui este fără margini. R.

 

Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;

Domnul este bun faţă de toţi,

el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale,

milostiv în toate lucrările sale.

18 Domnul este alături de cei care-l cheamă,

alături de cei care-l cheamă din toată inima. R.

 

LECTURA A II-A

Pentru mine a trăi înseamnă Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 1,20c-24.27a

Fraţilor, 20c fie că voi trăi, fie că voi muri, măreţia lui Cristos se va arăta în trupul meu; 21 căci pentru mine a trăi înseamnă Cristos şi a muri este un câştig. 22 Dar dacă trăind în această lume înseamnă a presta o muncă folositoare, nu ştiu ce trebuie să aleg. 23 Mă simt atras în două părţi: pe de o parte aş dori să mă despart de trup ca să fiu împreună cu Cristos, ceea ce ar fi mult mai bine, 24 dar pe de altă parte pentru voi este de trebuinţă să rămân în trup. 27a Cu o condiţie însă, ca voi să duceţi o viaţă vrednică de evanghelia lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,

ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Poate tu vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,1-16a

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea unui gospodar înstărit care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. S-a înţeles cu ei să le plătească un dinar pe zi şi i-a trimis în via sa. Ieşind pe la ora nouă a văzut pe alţii care stăteau în piaţă fără lucru. Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea şi ceea ce va fi drept vă voi da». Ei s-au dus. Către amiază a ieşit din nou, apoi către ora trei după-amiază, şi a făcut la fel. Către ora cinci a ieşit din nou şi a găsit pe alţii stând acolo şi le-a zis: «Pentru ce staţi aici degeaba toată ziua?». Ei i-au răspuns: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea!». Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a spus administratorului său: «Cheamă-i pe lucrători şi dă-le plata, începând însă cu cei din urmă şi terminând cu cei dintâi». Venind cei care au început lucrul abia la ora cinci după-amiază a primit fiecare câte un dinar. 10 Când au ajuns la rând cei dintâi, credeau că vor primi mai mult, dar şi ei au primit tot câte un dinar. 11 Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului 12 zicând: «Aceştia din urmă n-au lucrat decât un ceas, iar tu i-ai pus în rând cu noi, care am dus greul zilei şi arşiţa!». 13 Dar stăpânul i-a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu-ţi fac nici o nedreptate. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? 14 Ia ce este al tău şi du-te. Vreau să dau şi acestuia din urmă cât şi ţie. 15 Nu am dreptul să fac ce vreau cu banii mei? Sau vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?». 16a Astfel cei din urmă vor fi cei dintâi şi cei dintâi vor fi cei din urmă”.

Cuvântul Domnului