en-USro-RO

| Login
30 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

SS. MATEI, ap. şi ev.; Iona, profet

 Liturghierul Roman

21 septembrie
SFÂNTUL MATEI, apostol şi evanghelist


Ant. la intrare 
Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile,
botezându-i şi învăţându-i să ţină
toate câte v-am poruncit, spune Domnul.                 Cf. Mt 28,19-20

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, în îndurarea ta negrăită,
ai binevoit să-l alegi pe sfântul Matei
şi din vameş să-l faci apostol,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, sprijiniţi de exemplul şi mijlocirea lui, să te urmăm,
şi astfel, să ne învrednicim
a fi tot mai strâns uniţi cu tine.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Celebrând amintirea sfântului Matei,
îţi înfăţişăm, Doamne, rugăciuni şi jertfe
şi te implorăm cu umilinţă
să priveşti cu bunătate la Biserica ta,
care a primit de la tine credinţa prin propovăduirea apostolilor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Nu am venit să-i chem pe cei drepţi,
ci pe cei păcătoşi, spune Domnul.                     Mt 9,13

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Părtaşi la bucuria mântuitoare
cu care sfântul Matei l-a primit cu inimă deschisă
ca oaspete în casa lui, pe Mântuitorul,
te rugăm, Doamne,
să fim pururi întăriţi la ospăţul aceluia
ce a venit să-i cheme la mântuire pe cei păcătoşi, nu pe cei drepţi.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 

LECTURA I

Pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii vestitori ai evangheliei.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-7.11-13

Fraţilor, eu cel întemniţat pentru Domnul, vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi primit-o: aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi. Fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 11 El a dat oamenilor felurite daruri: pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 12 Astfel poporul sfânt este organizat pentru a putea împlini misiunea de a sluji şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a)

R.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.

Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,

iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

 

Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,

nu e un glas care să se poată auzi,

şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,

o veste care ajunge la marginile lumii. R.

 

ALELUIA Mc 2,17

(Aleluia) Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii.

Nu am venit să-i chem pe cei drepţi,

ci pe cei păcătoşi, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Isus i-a zis: Urmează-mă! Matei s-a ridicat şi l-a urmat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13

În acel timp, Isus a văzut un om, cu numele de Matei, şezând la biroul lui de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!” Matei s-a ridicat şi l-a urmat. 10 În timp ce stătea la masă în casa acestuia, au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au luat loc alături de el şi de ucenicii lui. 11 Văzând aceasta, fariseii au spus ucenicilor: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?” 12 Isus auzindu-i, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi. 13 Învăţaţi ce vrea să spună Scriptura prin aceste cuvinte: «Milă vreau, nu jertfă». Căci n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

LECTURA I

Pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii vestitori ai evangheliei.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-7.11-13

Fraţilor, eu cel întemniţat pentru Domnul, vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi primit-o: aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi. Fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 11 El a dat oamenilor felurite daruri: pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 12 Astfel poporul sfânt este organizat pentru a putea împlini misiunea de a sluji şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a)

R.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.

Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,

iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

 

Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,

nu e un glas care să se poată auzi,

şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,

o veste care ajunge la marginile lumii. R.

 

ALELUIA Mc 2,17

(Aleluia) Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii.

Nu am venit să-i chem pe cei drepţi,

ci pe cei păcătoşi, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Isus i-a zis: Urmează-mă! Matei s-a ridicat şi l-a urmat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13

În acel timp, Isus a văzut un om, cu numele de Matei, şezând la biroul lui de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!” Matei s-a ridicat şi l-a urmat. 10 În timp ce stătea la masă în casa acestuia, au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au luat loc alături de el şi de ucenicii lui. 11 Văzând aceasta, fariseii au spus ucenicilor: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?” 12 Isus auzindu-i, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi. 13 Învăţaţi ce vrea să spună Scriptura prin aceste cuvinte: «Milă vreau, nu jertfă». Căci n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului