en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Mauriţiu, ofiţer, şi îns. m.; Silvan, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Mântuirea poporului sunt eu.
Din orice strâmtorare vor striga spre mine,
îi voi asculta şi voi fi Dumnezeul lor în veci.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă
în iubirea faţă de tine şi faţă de aproapele,
dăruieşte-ne harul, ca, păzind poruncile tale,
să ne învrednicim a ajunge la viaţa veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru

Ant. la Împărtăşanie 
Tu ai dat învăţăturile tale ca să fie păzite cu fidelitate.
O, de-ar fi căile mele statornice în a păzi orânduirile tale!                     Ps 118,4-5

sau:
Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.
Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine.                                        In 10,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dăruieşte-ne mereu cu bunătate,
Doamne, ajutorul tău, nouă,
celor întăriţi cu sfintele sacramente,
ca să putem primi rodul răscumpărării
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga noastră viaţă.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 

LECTURA I

Diferite cugetări.

Citire din cartea Proverbelor 21,1-6.10-13

Inima regelui este în mâna Domnului ca un curs de apă pe care îl îndreaptă încotro vrea. Fiecare crede că toate căile lui sunt drepte, dar cel care pătrunde inimile este Domnul. A practica dreptatea şi a fi nepărtinitor la judecată sunt lucruri mai plăcute Domnului decât a aduce jertfe. Cei nelegiuiţi strălucesc privind de sus, umflându-se de mândrie, dar aceasta nu-i decât un păcat. Planurile omului harnic îi aduc numai câştig, dar omul leneş este totdeauna în pierdere. Comorile câştigate prin minciună sunt iluzie trecătoare care duce la moarte. 10 Cel rău nu doreşte decât să facă rău şi nu are nici un fel de bunăvoinţă pentru aproapele său. 11 Când cel batjocoritor este pedepsit, cel simplu devine înţelept şi ştiinţa lui creşte atunci când cel înţelept este instruit. 12 Dumnezeu cel drept priveşte la casa celui fărădelege şi-i prăbuşeşte pe cei nelegiuiţi în nenorocire. 13 Cine îşi astupă urechea la strigătul săracilor va striga şi el la rândul său, dar nu va fi auzit.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,1.27.30.34.35.44 (R.: cf. 35a)

R.: Condu-ne, Doamne, pe calea poruncilor tale!

Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,

care umblă în legea Domnului. R.

 

27 Fă-mă să înţeleg calea poruncilor tale

şi voi cugeta la lucrările tale minunate. R.

 

30 Am ales calea adevărului,

mi-am propus să urmez hotărârile tale. R.

 

34 Dă-mi înţelepciunea să cunosc legea ta

şi s-o împlinesc din toată inima. R.

 

35 Călăuzeşte-mă pe calea poruncilor tale,

căci ea este bucuria mea. R.

 

44 Voi păzi de-a pururi legea ta,

totdeauna şi pe vecie. R.

 

ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mama şi rudele mele sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 8,19-21

19 În acel timp, mama şi rudele lui Isus au venit la el, dar nu puteau să ajungă până la el din cauza mulţimii. 20 Cineva i-a spus: „Mama şi rudele tale stau afară şi doresc să te vadă”. 21 El le-a răspuns: „Mama şi rudele mele sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Prov 21,1-6.10-13; Ps 118; Lc 8,19-21

Par dure acele cuvinte ale lui Isus adresate celui care îl anunţă că mama şi fraţii săi aşteaptă să-l vadă: „Mama mea şi fraţii mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl pun în practică”. În realitate, ele îşi află semnificaţia prin misiunea sa de semănător al cuvântului lui Dumnezeu, care îl punea pe Isus într-o strânsă legătură cu mama sa, dar şi cu toţi aceia care îl ascultau. Mama şi fraţii săi în acel moment nu contau; îi stătea la inimă noua „familie” care se forma pe fundamentul mult mai profund decât acela al unei legături umane.

I-a căzut greu Mariei acest cuvânt al Fiului? Judecând cu psihologia noastră, desigur că aşa trebuie să fi fost, dar este evident că Isus nu intenţionează să o excludă pe mama sa, care se află în primul rând al celor care îi ascultă cuvântul. Luca ne-o prezintă în mod repetat pe Maria într-o atitudine de docilă ascultare a acestui cuvânt şi legătura între Isus şi mama sa ca fiind foarte puternică tocmai pentru că se baza, înainte de toate, pe ascultare.

Isus ne prezintă, deci, un model: cheamă discipolii să o imite în perfecta ascultare a cuvântului Tatălui. „Rudenia” cu el este obţinută de cel care se hrăneşte din cuvântul lui Dumnezeu, după cum el însuşi se hrănea din cuvântul şi voinţa Tatălui. Astfel, cu cât ne adâncim în ascultarea plină de supunere a cuvântului, cu atât mai profund devine şi raportul nostru cu Isus.

Aceasta este o realitate minunată când este trăită de o persoană în raport cu Domnul, ea devenind şi mai minunată atunci când o familie, o comunitate întreagă se situează într-o atitudine de ascultare faţă de cuvânt şi aprofundează legătura reciprocă cu Isus în lumina lui Dumnezeu.

Gândul că suntem legaţi de Isus printr-o legătură mult mai puternică decât orice legătură umană este un motiv de mare bucurie şi, în acelaşi timp, este un mare ajutor pentru depăşirea dificultăţilor în raporturile interpersonale. Pentru aceasta, trebuie să-i mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu.