en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Mântuirea poporului sunt eu.
Din orice strâmtorare vor striga spre mine,
îi voi asculta şi voi fi Dumnezeul lor în veci.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă
în iubirea faţă de tine şi faţă de aproapele,
dăruieşte-ne harul, ca, păzind poruncile tale,
să ne învrednicim a ajunge la viaţa veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru

Ant. la Împărtăşanie 
Tu ai dat învăţăturile tale ca să fie păzite cu fidelitate.
O, de-ar fi căile mele statornice în a păzi orânduirile tale!                     Ps 118,4-5

sau:
Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.
Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine.                                        In 10,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dăruieşte-ne mereu cu bunătate,
Doamne, ajutorul tău, nouă,
celor întăriţi cu sfintele sacramente,
ca să putem primi rodul răscumpărării
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga noastră viaţă.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 

LECTURA I

Fiecare lucru de sub cer îşi are hotărât timpul său.

Citire din cartea lui Qohelet 3,1-11

Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub cer îşi are hotărât timpul său: un timp pentru a se naşte, un timp pentru a muri; un timp pentru a sădi şi un timp pentru a recolta; un timp pentru a ucide şi un timp pentru a vindeca, un timp pentru a distruge şi un timp pentru a construi; un timp pentru a plânge şi un timp pentru a râde; un timp pentru a boci şi un timp pentru a dansa; un timp pentru a arunca pietre şi un timp pentru a le strânge; un timp pentru a căuta şi un timp pentru a pierde; un timp pentru a păstra şi un timp pentru a arunca; un timp pentru a rupe şi un timp pentru a coase la loc; un timp pentru a tăcea şi un timp pentru a vorbi; un timp pentru a iubi şi un timp pentru a urî; un timp pentru război şi un timp pentru pace. Cu ce se alege cel care munceşte, din toată truda sa? 10 Am văzut toate îndeletnicirile la care-i supune Dumnezeu pe oameni. 11 Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut sunt bune la timpul lor. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veşniciei, deşi omul nu poate cuprinde de la începutul şi până la sfârşitul vieţii lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 143,1a şi 2abc.3-4 (R.: cf. 1a)

R.: Binecuvântat să fie Domnul, căci el este ocrotitorul meu!

1a Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea!

2abc El este ajutorul meu şi tăria mea,

turnul meu de apărare şi eliberatorul meu.

El este scutul care mă apără. R.

 

Doamne, ce este omul, că te îngrijeşti de el,

sau fiul omului că îl iei în seamă?

Omul este ca o suflare,

zilele lui sunt ca umbra care trece. R.

 

ALELUIA Mc 10,45

(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii

şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Mesia… Fiul Omului va avea mult de suferit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,18-22

Într-o zi, 18 pe când Isus se afla într-un loc singuratic pentru rugăciune, fiind acolo şi ucenicii săi, le-a pus această întrebare: „Cine zice lumea că sunt eu?” 19 Ei i-au răspuns: „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, alţii că eşti un profet de altădată, care ar fi înviat”. 20 Isus i-a întrebat: „Dar voi cine ziceţi că sunt eu?” Petru a luat cuvântul şi i-a răspuns: „Mesia lui Dumnezeu”. 21 Şi Isus le-a poruncit cu asprime să nu spună nimănui aceasta; 22 şi le-a explicat: „Fiul Omului va avea mult de suferit: el va fi respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, va fi ucis, dar a treia zi va învia”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Qoh 3,1-11; Ps 143; Lc 9,18-22

Qohelet reflectează, întotdeauna într-un sens descurajator, că pe pământ nu există nici o stabilitate: timpului bucuriei îi succede durerea, naşterii, moarteaY şi asta valorează pentru toate lucrurile.

Sunt două moduri de a primi acest mesaj. Putem să-l primim într-un sens negativ, care duce la descurajare amară: nu putem să fixăm lucrurile cum am vrea deoarece timpul inexorabil aduce cu sine în mod necesar schimbarea: în noi există aspiraţia către eternitate, dar timpul distruge dintr-o parte şi construieşte pe de alta, fără încetare. Şi atunci, „ce avantaj are cel care munceşte din greu?”

Dar există şi un mod pozitiv: viaţa nu este un cerc închis al lucrurilor care se repetă la infinit şi se suprapun, ci răspunde la planul înţelept al lui Dumnezeu. În evanghelia de astăzi găsim tocmai această poziţie. Petru, în răspunsul la întrebarea lui Isus: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”, l-a recunoscut ca Mesia: „Mesia lui Dumnezeu”, şi Isus „le porunceşte cu severitate să nu spună aceasta nimănui”. Nu a sosit încă timpul pentru această revelaţie: trebuie să vină mai întâi timpul suferinţei, ca mai apoi să vină şi timpul învierii, care va arăta mesianitatea sa.

Iată: misterul pascal, cu timpii săi diferiţi, luminează toţi timpii vieţii umane. Fiul Omului „va învia a treia zi” şi planul lui Dumnezeu va fi împlinit. În toate întâmplările umane există întotdeauna timpul harului, deoarece misterul lui Cristos a făcut din ele ocazii de mare har. Şi în „ceasul lui Isus” toate încercările primesc lumină. Să mergem, deci, în lumina sa, uniţi cu misterul morţii şi al vieţii, spre fericirea veşnică pe care sufletul nostru o doreşte şi pe care el ne-a dobândit-o.