en-USro-RO

| Login
Friday, November 27, 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Venceslau, m. *; Laurenţiu Ruiz şi îns., m. *; 
Fer. Amalia, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVI-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Toate câte ni le-ai făcut, Doamne,
întru judecată adevărată le-ai făcut,
căci am păcătuit împotriva ta
şi de poruncile tale nu am ascultat;
însă, tu dă-i slavă numelui tău
şi fă cu noi după mulţimea îndurărilor tale!                     Dan 3,31.29.30.43.42 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care îţi dezvălui atotputernicia
mai ales prin milă şi iertare, te rugăm,
revarsă necontenit harul tău asupra noastră,
pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduinţelor tale,
să ne facă părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule îndurător,
ca această jertfă a noastră să-ţi fie bineplăcută
şi, prin ea, să ni se deschidă
izvorul a toată binecuvântarea.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Adu-ţi aminte, Doamne,
de cuvântul dat slujitorului tău,
prin care m-ai făcut să sper.
Aceasta e mângâierea mea în necazuri.                                  Cf. Ps118,49-50

sau:
Prin aceasta am cunoscut iubirea lui Dumnezeu:
el şi-a dat viaţa pentru noi;
de aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.                        1In 3,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca taina cerească să ne fie
spre reînnoirea trupurilor şi a sufletelor, pentru ca noi,
care vestim moartea lui Cristos luând parte la pătimirile lui,
să ajungem împreună-moştenitori cu el în glorie.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 

LECTURA I

Multe popoare vor veni la Ierusalim să-l caute pe Domnul universului.

Citire din cartea profetului Zaharia 8,20-23

20 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Iată, se vor aduna popoare şi locuitori veniţi din nenumărate cetăţi. 21 Locuitorii dintr-o cetate vor merge în altă cetate şi vor zice: «Haideţi să mergem şi să ne rugăm Domnului şi să căutăm faţa stăpânului universului. Vreau să merg şi eu!»”. 22 Astfel, multe popoare şi naţiuni puternice vor veni la Ierusalim să-l caute pe Domnul universului şi să se roage Domnului. 23 Aşa vorbeşte Domnul universului: „În zilele acelea, zece oameni dintre popoarele păgâne vor apuca pe un evreu de poala hainei şi-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7 (R.: Zah 8,23)

R.: Dumnezeul păcii este în mijlocul nostru!

Domnul iubeşte Sionul.

El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi.

Porţile Sionului îi sunt mai plăcute

decât toate lăcaşurile lui Iacob.

Lucruri măreţe s-au spus despre tine,

cetatea lui Dumnezeu. R.

 

„Egiptul şi Babilonul se numără

printre cei care mă venerează.

Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia s-au născut în Sion”.

Sionului i se va zice: „Mamă!”

Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R.

 

Domnul scrie în cartea popoarelor:

„Acesta şi acela s-au născut într-însul”.

Iar ei cântă în dans şi veselie:

„Toate izvoarele mele sunt în tine”. R.


ALELUIA Mc 10,45

(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii

şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,51-56

51 Când a sosit timpul ca să fie luat din această lume, Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim. 52 A trimis înaintea lui nişte mesageri. Aceştia au pornit la drum şi au intrat într-un sat de samariteni, ca să pregătească cele necesare pentru venirea lui. 53 Dar nu l-au primit, pentru că se îndrepta spre Ierusalim. 54 Când ucenicii Iacob şi Ioan au văzut aceasta, au zis: „Doamne, vrei să cerem să cadă foc din cer ca să-i distrugă?” 55 Dar Isus s-a întors şi i-a dojenit cu asprime. 56 Şi au plecat în alt sat.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iob 1,6-22; Ps 16; Lc 9,46-50

Atitudinea lui Iob în nenorocirea sa este modelul adoraţiei autentice. Atunci când viaţa este liniştită, circumstanţele favorabile, este uşor să-l recunoaştem pe Domnul, dar este uşor, de asemenea, să trăim în iluzie: Dumnezeu este mai mult în slujba noastră decât suntem noi în slujirea sa. Încercarea, în schimb, are o forţă teribilă care ne poate îndepărta de Dumnezeu provocând revoltă, blesteme, disperare.

Iob, privat de toate bunurile sale, până chiar şi de fiii săi, se încredinţează lui Dumnezeu: „Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat”. În încercare a rămas fidel, a rezistat. Nu putea să înţeleagă, dar l-a adorat. Dumnezeu este Domnul şi poate să dea şi să retragă pentru că toate îi aparţin lui. Aceasta este adevărata adoraţie, bazată pe un viu simţământ al sărăciei radicale a omului. Noi nu suntem stăpâni, suntem doar administratori ai darurilor lui Dumnezeu, care atunci când doreşte poate să ne ia totul înapoi în mod liber.

Fidelitatea lui Iob rămâne pentru toţi un ideal, un scop dificil, atât de dificil încât poate să pară pură utopie, dacă ne gândim la slăbiciunea noastră şi la micimea iubirii noastre. Dar avem cu noi, în noi, forţa lui Cristos, care pentru noi a acceptat voinţa Tatălui până la consecinţele extreme.

Să-i cerem să ne dea însăşi iubirea sa pentru voinţa divină, pentru ca nici o încercare să nu ne împiedice vreodată să-i fim credincioşi.

„Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat”.