en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

SS. MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL, arhangheli

 Liturghierul Roman

29 septembrie
Sfinții MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL, arhangheli


Ant. la intrare 
Binecuvântaţi-l pe Domnul, toţi îngerii lui,
voi, cei puternici, care împliniţi poruncile sale
ascultând de glasul cuvântului său.                                 Cf. Ps 102,20

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, în înţelepciunea ta minunată,
rânduieşti slujirile îngerilor şi ale oamenilor,
fă, te rugăm, ca viaţa să ne fie ocrotită pe pământ
de aceia care slujesc pururi înaintea feţei tale în ceruri.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Îţi aducem, Doamne, jertfa de laudă
şi te rugăm cu umilinţă
ca slujirea îngerească să o înfăţişeze maiestăţii tale,
iar tu să o primeşti ca semn de împăcare
şi să o rânduieşti spre mântuirea noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Te laud, Doamne, din toată inima;
îţi cânt înaintea îngerilor.                                         Ps 137,1

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Învioraţi de pâinea cerească,
te rugăm cu umilinţă, Doamne,
ca, înzestraţi cu aceste noi puteri
şi sub ocrotirea fidelă a îngerilor,
să înaintăm cu tărie pe calea mântuirii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Milioane de servitori îi slujeau.

Citire din cartea profetului Daniel 7,9-10.13-14

Am privit mai departe: au fost aşezate nişte tronuri şi un Bătrân a luat loc. Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada şi părul capului său ca lâna curată. Tronul lui era făcut din flăcări de foc, având nişte roţi de foc aprins. 10 Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui. Milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui. Judecata a început şi cărţile au fost deschise. 13 Privind în continuare, în vedenia de noapte, am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile trebuie să-i slujească lui. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I

Mihail împreună cu îngerii săi luptau împotriva balaurului.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 12,7-12a

În cer s-a dat o luptă: Mihai împreună cu îngerii săi lupta împotriva balaurului. Balaurul şi îngerii săi au fost învinşi şi-au pierdut locul lor şi nu s-a mai găsit loc în cer pentru ei. Balaurul cel mare, şarpele de la început, cel care se numeşte diavol şi Satana, cel care înşală lumea întreagă, a fost doborât; el a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 10 Atunci am auzit un glas puternic care spunea: „Iată, acum a venit mântuirea, tăria şi împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său! Căci a fost izgonit învinuitorul, cel care îi acuza zi şi noapte pe fraţii noştri înaintea lui Dumnezeu. 11 Dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; pentru că nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 12a Pentru aceasta, bucuraţi-vă cerurilor şi toţi cei ce locuiţi în ele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.4-5 (R.: 1c)

R.: Îţi voi cânta, Doamne, înaintea îngerilor tăi!

Te laud, Doamne, din toată inima,

pentru că ai ascultat cuvintele mele.

Îţi cânt înaintea îngerilor,

2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

 

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,

căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.

În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat,

m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

 

Toţi împăraţii pământului te vor lăuda, Doamne,

când vor auzi cuvintele tale.

Ei vor cânta pe căile Domnului,

căci mare este mărirea lui. R.

ALELUIA Ps 102,21

(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,

voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Veţi vedea pe îngerii lui Dumnezeu, urcând şi coborând peste Fiul Omului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,47-51

În acel timp, 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, pe când stăteai sub un smochin”. 49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. 50 I-a răspuns Isus: „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. Vei vedea lucruri şi mai mari”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dan 7,9-10.13-14 (sau Ap 12,7-12); Ps 137; In 1,47-51

Îngerii sunt fiinţe misterioase, şi într-o manieră de asemenea misterioasă ne vorbeşte profetul Daniel în celebra profeţie despre Fiul Omului, pe care liturgia de astăzi ne cheamă s-o citim: „Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui; milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui”. Daniel nu-i numeşte pe îngeri: vorbeşte despre foc, despre milioane şi sute de milioaneY E vorba, într-adevăr, de fiinţe misterioase. Noi le reprezentăm ca oameni cu chipul plăcut şi dulce, în Scriptură, în schimb, ele apar ca fiinţe teribile, care inspiră teamă, deoarece sunt manifestări ale puterii şi sfinţeniei lui Dumnezeu, care ne ajută să-l putem adora într-un mod demn: „Îţi cânt înaintea îngerilor, mă prostern spre templul tău cel sfânt”. Aşa cum ne rugăm în prefaţa Liturghiei de astăzi: „Dumnezeule, Părinte sfânt, în spiritele fericite tu ne revelezi că eşti mare şi bun, mai presus de orice creatură”. În viziunea lui Daniel, îngerii nu sunt fiinţele cele mai importante: vedem mai departe pe „cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului” şi el, nu îngerii, a fost introdus până la Bătrân (tronul lui Dumnezeu), şi lui i-a fost dată „stăpânirea, slava şi domnia”, şi lui „toate popoarele trebuie să-i slujească”. Acelaşi lucru îl vedem în evanghelie: îngerii sunt în slujba Fiului Omului. „Veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”, va spune Isus, făcând aluzie fie la această viziune a lui Daniel, fie la viziunea lui Iacob, care în visul său vede îngeri urcând şi coborând spre locul unde era culcat, şi care dă sens prezenţei lui Dumnezeu în toate locurile de pe pământ.

Îngerii lui Dumnezeu sunt, deci, în slujba Fiului Omului, adică a lui Isus din Nazaret; adoraţia noastră nu este îndreptată spre îngeri, ci spre Dumnezeu şi spre Fiul lui Dumnezeu. Îngerii sunt servitorii lui Dumnezeu, pe care el, în nemărginita sa bunătate, îi pune în slujba noastră şi care ne ajută să avem un sentiment mai profund în ce priveşte sfinţenia şi măreţia sa şi, în acelaşi timp, un sentiment de mare încredere, deoarece aceste fiinţe teribile sunt în slujba noastră, sunt prietenii noştri.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să cunoaştem cu adevărat sfinţenia şi măreţia sa infinită, ca să ne prosternăm cu o reverenţă tot mai mare înaintea prezenţei sale, înaintea îngerilor săi.