en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminătorul, ep.

 Liturghierul Roman

30 septembrie
Sfântul Ieronim, preot învățător **


Ant. la intrare 
Fericit omul care cugetă la legea Domnului ziua şi noaptea:
el va aduce rod la timpul potrivit.                                                     Cf. Ps 1,2-3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care i-ai dat sfântului preot Ieronim
o dragoste vie şi adâncă pentru Sfintele Scripturi,
fă ca poporul tău să se hrănească mai îmbelşugat
din cuvântul tău sfânt şi să afle în el izvorul vieţii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, Doamne, harul,
ca, după ce am meditat cuvântul tău,
urmând exemplul sfântului Ieronim,
să ne apropiem cu mai multă râvnă,
pentru a-i oferi maiestăţii tale jertfa de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Doamne Dumnezeule,
am găsit cuvintele tale şi m-am hrănit cu ele;
cuvântul tău este bucuria şi veselia inimii mele.         Cf. Ier 15,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tainele tale sfinte,
pe care le-am primit, Doamne,
celebrând cu bucurie sărbătoarea sfântului Ieronim,
să trezească inimile credincioşilor tăi,
pentru ca, luând aminte la sfintele învăţături,
să înţeleagă calea ce trebuie urmată
şi, urmând-o, să dobândească viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Scriptura este folositoare pentru a învăţa.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 3,14-17

Preaiubitule, 14 rămâi neclintit în ceea ce ai învăţat şi de care eşti convins. 15 Tu ştii bine de la cine ai învăţat, căci din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi; ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce la mântuire, prin credinţa pe care o avem în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de aceea Scriptura este folositoare pentru a învăţa, pentru a mustra, pentru a îndrepta, pentru a da înţelepciune şi pentru a educa pe calea dreptăţii. 17 Astfel, omul lui Dumnezeu este bine pregătit şi înzestrat cu cele necesare pentru orice faptă bună.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11

R.: Cuvântul tău, Doamne, este izvor de bucurie.

Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele

şi decât mierea. R.

ALELUIA Cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,

ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,47-52

În acel timp, Isus a spus mulţimii: 47 „Împărăţia cerurilor se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare, care strânge tot felul de peşti. 48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm, se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă. 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii: îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi, 50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. 51 Aţi înţeles toate acestea?” Ei au răspuns: „Da!” 52 Apoi le-a zis: „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

2Tim 3,4-16; Ps 18; Mt 13,47-52

Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru marele dar al Scripturii: ea este darul iubirii sale, darul vechi şi mereu nou pe care trebuie să-l folosim în favoarea credinţei noastre.

În evanghelie, Isus tocmai ne spune: comoara noastră este, în acelaşi timp, veche şi nouă. Şi orice epocă este invitată să coboare în această mină inepuizabilă pentru a găsi bogăţii noi, şi le găseşte cu adevărat.

Modul actual de a studia Scriptura nu se aseamănă cu cel al veacurilor trecute: descoperim în ea aspecte noi, care ne ajută să apreciem mai bine varietatea şi bogăţia ei. Astfel, se înnoieşte încontinuu interesul pentru studiul Bibliei.

Ştim că Scriptura se studiază bine numai cu credinţă. „Sfintele Scripturi B îi scrie sfântul Paul lui Timotei B îţi vor da înţelepciunea ce te va conduce la mântuire, prin credinţa pe care o avem în Cristos Isus”. Studiul Scripturii se face cu credinţa care ne călăuzeşte. Pentru a avea credinţă, este necesar mai întâi să înţelegem puţin Scriptura, deoarece, dacă nu înţelegem nimic din vestirea mântuirii, nu putem adera la ea, deci pentru a ajunge să credem, este necesar să facem o anumită muncă intelectuală, un anumit studiu. Dar, pe de altă parte, pentru a aprofunda Scriptura este necesară credinţa: să credem pentru a înţelege.

Dacă cineva are simţul lucrurilor spirituale, înţelege profund Biblia, chiar dacă nu are cultură, deoarece credinţa luminează ochii inimii şi această iluminare este mai preţioasă decât toate mijloacele ştiinţei, care pot face lumină în aspectele secundare, dar care nu ating centrul, ceea ce este „propriu” credinţei.

Nu trebuie să dispreţuim studiul obositor al oamenilor de ştiinţă, deoarece eforturile lor sunt necesare pentru ca credinţa să penetreze în toate sectoarele vieţii şi în orice epocă istorică. Dar Dumnezeu a revelat comorile Scripturii nu numai celor inteligenţi, dar chiar şi celor mai puţin dotaţi, prin credinţă, lumina divină.

Să fim, deci, recunoscători Domnului pentru această comoară pe care toţi o folosim şi să ne ajutăm pentru a o aprofunda împreună cu studioşii, deoarece ştiinţa ajută la înţelegerea Scripturilor, dar încă mai mult ajută sfinţenia.