en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Îngeri Păzitori **

 Liturghierul Roman

2 octombrie
Ss. Îngeri Păzitori **


Ant. la intrare
Binecuvântaţi-l, toţi îngerii Domnului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci.                               Cf. Dan 3,58

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, în providenţa ta negrăită,
binevoieşti a-i trimite pe sfinţii îngeri să ne păzească,
ascultă rugăciunea celor care te imploră:
dă-ne harul să fim pururi apăraţi prin ocrotirea lor
şi să ne bucurăm în veci alături de ei în ceruri.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne,
darurile pe care ţi le oferim spre cinstirea sfinţilor tăi îngeri
şi dă-ne, te rugăm, harul,
ca, sub necontenita lor ocrotire, să fim izbăviţi de primejdiile de acum
şi să ajungem cu bine în viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
În faţa îngerilor
îţi voi cânta, Dumnezeul meu.                 Cf. Ps 137,1

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Călăuzeşte-i, Doamne,
prin sfinţii tăi îngeri,
pe calea mântuirii şi a păcii,
pe toţi aceia pe care binevoieşti
a-i hrăni cu neasemuitele taine, spre viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Iată, eu trimit un înger înaintea ta.

Citire din cartea Exodului 23,20-23a

Aşa spune Domnul: 20 „Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe cale şi să te conducă în locul pe care ţi l-am pregătit. 21 Poartă-te cu respect înaintea lui şi ascultă-i glasul; să nu te împotriveşti lui, căci el nu-ţi va ierta nesupunerea, pentru că numele meu este în el. 22 Dar dacă îi vei asculta glasul şi vei face ce-ţi va spune, eu voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi-i voi pedepsi pe cei care îţi vor face supărări. 23a Îngerul meu va merge înaintea ta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11)

R.: Domnul a poruncit îngerilor săi să te păzească pe toate căile vieţii tale.

Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt

şi locuieşti la umbra Celui Preaputernic,

spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea

şi locul meu de refugiu,

Dumnezeul meu în care mă încred”. R.

 

El te va elibera din laţul vânătorului

şi de ciuma pustiitoare.

El te va acoperi cu penele sale,

şi vei găsi adăpost sub aripile lui,

fidelitatea lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

 

Nu te vei teme nici de primejdiile nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

nici de ciuma care umblă în întuneric,

nici de molima care bântuie în plină zi. R.

 

10 Nici un rău nu te va lovi,

nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,

11 pentru că Domnul va porunci îngerilor săi

să te păzească pe toate căile tale. R.

ALELUIA Ps 102,21

(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,

voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10

În ceasul acela, ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ex 23,20-23; Ps 90; Mt 18,1-5.10

Textele liturgice ne invită să reflectăm asupra relaţiei noastre cu Dumnezeu şi să devenim tot mai conştienţi că pe ea se întemeiază adevărata fraternitate.

Prima lectură, un pasaj din Cartea Exodului, vorbeşte despre îngerul pe care Dumnezeu îl trimite înaintea poporului său ca protector şi călăuză. „Domnul spune: *Poartă-te cu respect înaintea lui şi ascultă-i glasul+„.

Îndată aceste cuvinte trezesc un sentiment al prezenţei lui Dumnezeu. Dar contextul biblic sugerează că prezenţa îngerului indică faptul că relaţia poporului cu Dumnezeu este încă imperfectă, că trebuie să progreseze. Dumnezeu nu poate să se reveleze pe deplin, nu poate pune poporul într-o relaţie imediată cu sine, deoarece este un popor păcătos, rebel, care se află abia la începutul unui lung drum care îl va conduce în Ţara Promisă, în prezenţa sigură a lui Dumnezeu. Îngerul este ca un intermediar, cel care conduce pe drumul spre Dumnezeu, şi care, în acelaşi timp şi într-un anume sens, apără de prezenţa sa teribilă, până când poporul va fi în măsură să meargă în faţa maiestăţii sale.

Îngerul ne ajută să putem asculta glasul lui Dumnezeu; conform Bibliei, prezenţa sa alături de noi nu are alt scop decât să ne pună în relaţie cu el. Şi Dumnezeu spune: „Ascultă-i glasul; să nu te împotriveşti lui; căci el nu-ţi va ierta nesupunerea, pentru că numele meu este în el”.

Dacă suntem docili faţă de acest glas interior, care este însuşi glasul lui Dumnezeu, suntem conduşi progresiv la o unire profundă cu Domnul, simbolizată în Biblie de intrarea în Ţara Făgăduită, ţara unde curge lapte şi miere, unde Dumnezeu pregăteşte toate bunurile mântuirii.

Şi evanghelia de astăzi vorbeşte despre raportul cu Dumnezeu: „Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc”.

Isus însuşi ne spune cum trebuie să ne raportăm unii faţă de alţii şi că, pentru a respecta cu adevărat persoanele, pentru a avea raporturi creştine, trebuie înainte de toate să ne gândim la raportul lor cu Dumnezeu. A ne apropia de o persoană înseamnă a ne gândi că Dumnezeu o iubeşte, că el are anumite planuri cu ea, că o ajută să corespundă la aceste planuri. Dacă ne gândim în mod serios, atitudinea noastră va fi mult mai pozitivă: vom avea răbdare, mai multă înţelegere şi, înainte de toate, mai multă iubire.

Unul dintre primii iezuiţi, fericitul Pietro Fabre, care călătorea foarte mult şi trebuia să se întâlnească cu atâtea persoane, să se apropie de atâtea autorităţi în lupta sa împotriva ereziei protestante, avea o mare devoţiune faţă de îngeri. Când trecea prin oraşe, când se pregătea să întâlnească pe cineva, se ruga îngerului păzitor al acestor oraşe sau al acelei persoane şi obţinea haruri minunate. Trăia în prezenţa lui Dumnezeu şi această prezenţă iradia şi se reflecta şi asupra altora. Dacă ne inspirăm din acest exemplu, fiecare raport al nostru va străluci într-adevăr de lumina Domnului, în ciuda faptului că suntem slabi şi imperfecţi, şi vom înainta tot mai mult, cu ajutorul harului său, spre această prezenţă a sa.