en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Tereza din Avila, fc. înv. **

 Liturghierul Roman

15 octombrie
Sfânta Tereza din Avila, fc. înv. **

Ant. la intrare 
După cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                     Cf. Ps 41,2-3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, prin Duhul tău, ai inspirat-o pe sfânta Tereza
să-i arate Bisericii o cale spre desăvârşire,
dă-ne harul să aflăm mereu hrană în învăţătura ei spirituală
şi să fim înflăcăraţi de dorul după adevărata sfinţenie.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Să fie bine primite darurile noastre
în faţa maiestăţii tale, Doamne,
după cum ţi-a plăcut dăruirea plină de iubire a sfintei Tereza.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Îndurările Domnului în veci le voi cânta;
cu gura mea voi proclama din generaţie
în generaţie adevărul tău.                                             Ps 88,2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne Dumnezeul nostru,
care ai îndestulat familia ta cu pâinea cerească,
dă-i, te rugăm, harul,
ca, după exemplul sfintei Tereza,
să cânte cu bucurie îndurările tale în veci.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Duhul Sfânt intervine pentru noi prin spirite negrăite.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,22-27

Fraţilor, 22 ştim că toate cele create suspină şi îndură durerile unei naşteri, care durează încă. 23 Şi nu numai ele, ci şi noi care am început prin a-l primi pe Duhul Sfânt, şi noi înşine suspinăm în noi, dar noi aşteptăm înfierea şi eliberarea trupului nostru. 24 Căci am fost mântuiţi dar mântuirea noastră este numai în speranţă; a vedea împlinindu-se ceea ce speri nu mai este speranţă. 25 Cum ai putea spera ceea ce vezi? Însă noi, dacă sperăm ceea ce nu vedem, aşteptăm cu statornicie împlinirea ei. 26 Ba mai mult, Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie. Însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite, 27 iar Dumnezeu, care vede adâncul inimilor, cunoaşte gândurile Duhului Sfânt: el ştie că, intervenind pentru credincioşi, Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: 1b)

R.: Cel drept va locui, Doamne, pe muntele tău cel sfânt.

Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi îl păzesc. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Marta l-a primit în casa ei. Maria şi-a ales partea mai bună.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42

În acel timp, Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 8,22-27; Ps 14; Lc 10,38-42

Sfânta Tereza a fost recunoscută doctor al Bisericii, deoarece în scrierile sale a ştiut să exprime secretele vieţii spirituale şi să le explice altora, vorbind cu adevărat din abundenţa inimii. Este o plăcere să-i citeşti scrierile, pentru spontaneitatea stilului care face ca ele să fie asemănate nu cu tratatele de teologie, ci considerate ca o conversaţie cu o femeie plină de Dumnezeu, şi care tocmai relatează cum l-a întâlnit pe Dumnezeu pe toate căile sale, cum a lucrat cu Dumnezeu pentru a întemeia pretutindeni centre carmelite, centre de intensă viaţă spirituală.

Pasajul Scrisorii către Romani evocă fecunditatea interioară a sfintei şi înţelegem că toată învăţătura sa venea tocmai dintr-o inimă formată de Duhul Sfânt. Ea însăşi vorbeşte despre forţa aspiraţiilor sale spirituale, despre profunzimea lor; este vorba cu adevărat despre gemete, cum spune sfântul Paul: „Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, mijloceşte pentru noi cu gemete negrăite”. „Mântuiţi în speranţă”, noi gemem după Dumnezeu.

Această viaţă „spirituală”, în sensul cel mai tare al termenului, o uneşte pe sfânta Tereza cu cele trei persoane divine, şi putem înţelege şi mai bine aceasta citind versetele succesive celor prezentate deja, care vorbesc despre Duhul lui Dumnezeu ce se roagă în noi cu gemete negrăite. Rugăciunea noastră este în noi înşine activitatea lui Dumnezeu, a Duhului, dacă rugăciunea este autentică, dacă este rugăciune creştină. Ea nu este un cuvânt de înţelepciune umană, nu este o invenţie umană: este activitatea Duhului în noi, care caută să pătrundă fiinţa noastră, să o transforme pentru a ne îndrepta spre Dumnezeu, pentru a aprofunda în noi dorinţa după Dumnezeu, pentru a ne da un elan puternic spre Tatăl. Acest strigăt al Duhului în noi este exprimat în psalmul de la intrare: „Sufletul meu este însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu”, îl doreşte pe Dumnezeu, pentru că am gustat deja viaţa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent în noi. „Şi Dumnezeu care pătrunde inimile ştie dorinţele Duhului”: există o corespondenţă între ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi şi ceea ce Duhul realizează în noi după voinţa lui Dumnezeu.

Acum, toate acestea B continuă scrisoarea sfântului Paul B sunt pentru ca noi să devenim asemenea Fiului, pentru că „aceia pe care el i-a cunoscut mai dinainte i-a şi predestinat să fie conformi cu imaginea Fiului său”. Duhul ne-a fost dat prin Fiul. Şi prin cuvântul Fiului putem să primim în noi Duhul; prin jertfa Fiului dobândim în noi viaţa lui Dumnezeu, care este viaţa Duhului: apa vie, simbol al Duhului Sfânt, este de acum înainte unită cu sângele ieşit din coasta lui Cristos; deci, prin Cristos primim Duhul care ne ajută să mergem spre Tatăl, transformându-ne după chipul Fiului.

Şi, astfel, inima noastră devine o inimă bună deoarece în ea trăieşte Sfânta Treime. Un pasaj din evanghelie spune că omul bun scoate lucruri bune din inima sa. Noi nu putem pretinde că inima noastră este bună: însă Duhul care vine în ea aduce viaţa lui Dumnezeu şi o transformă, în aşa fel încât noi putem scoate din acest tezaur lucruri bune pentru cei ce sunt alături de noi. E ceea ce a făcut şi sfânta Tereza de Avila. Şi-a deschis inima pentru a primi din plin viaţa divină care i-a fost dăruită în Cristos şi Duhul Sfânt şi care a lansat-o spre Dumnezeu şi din această inimă plină de Dumnezeu a scos comori de viaţă spirituală pentru toţi cei care i-au fost încredinţaţi şi pentru generaţiile următoare.

Să-i cerem Domnului aceeaşi încredere a sfintei Tereza şi să ne deschidem inima pentru acţiunea Duhului Sfânt care vine de la Isus şi ne conduce la Tatăl.