en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Luca, ev.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ziua Mondială a Misiunilor (a XCIV-a). Colectă pentru misiuni

LECTURA I

Domnul l-a luat de mână pe Cirus ca să-i supună popoarele.

Citire din cartea profetului Isaia 45,1.4-6

Aşa vorbeşte Domnul către Cirus, pe care el l-a consacrat şi l-a luat de mână ca să-i supună popoarele, să-i dezarmeze pe regi şi să deschidă porţile înaintea lui, astfel încât nici una să nu mai rămână închisă: „De dragul servitorului meu Iacob şi al lui Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ţi-am dat un titlu de cinste, fără ca tu să mă cunoşti. Eu sunt Domnul şi nu este altul; afară de mine nu este nici un Dumnezeu. Eu te-am făcut puternic, fără ca tu să mă cunoşti, ca să se ştie de la răsărit până la apus, că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu sunt Domnul şi nu este altul!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1 şi 3.4-5.7-8.9-10ac (R.: 7b)

R.: Daţi Domnului mărire şi cinste!

Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

Vestiţi printre neamuri slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile lui! R.

 

Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda,

mai de temut decât toţi zeii.

Căci toţi zeii popoarelor sunt nişte idoli,

Domnul însă este acela care a făcut cerurile. R.

 

Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului mărire şi cinste!

Daţi Domnului mărire, preamăriţi numele său!

Aduceţi jertfe de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui. R.

 

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte;

cutremuraţi-vă înaintea lui, toţi locuitorii pământului!

10ac Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El va judeca popoarele cu dreptate. R.


LECTURA A II-A

Voi v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să-l aşteptaţi pe Fiul său.

Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,1-5b

Noi, Paul, Silvan şi Timotei, ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos Domnul: harul şi pacea să fie cu voi. Noi îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru voi, ori de câte ori vă pomenim în rugăciunile noastre. Fără încetare ne aducem aminte în faţa lui Dumnezeu Tatăl nostru de credinţa voastră dovedită prin fapte, de iubirea voastră care nu cruţă nici o osteneală şi de speranţa voastră statornică în Domnul nostru Isus Cristos. Noi ştim, fraţilor preaiubiţi de Dumnezeu, că voi faceţi parte din rândul celor aleşi de el. 5b Căci noi v-am predicat evanghelia nu numai prin cuvinte, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu deplină convingere.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Daţi împăratului ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,15-21

În acel timp, 15 fariseii s-au adunat şi au ţinut sfat cum să-l prindă pe Isus în vorbă. 16 Au trimis deci la el pe ucenicii lor împreună cu adepţii lui Irod, care i-au zis: „Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi că-i înveţi pe oameni adevărata cale a lui Dumnezeu, fără să te laşi influenţat de cineva, deoarece nu cauţi la faţa oamenilor. 17 Spune-ne, aşadar, ce crezi: este îngăduit să plătim tribut împăratului, sau nu?” 18 Dar Isus cunoscându-le răutatea, le-a răspuns: „Făţarnicilor, de ce mă puneţi la încercare? 19 Arătaţi-mi moneda cu care plătiţi tributul”. Ei i-au prezentat un dinar. 20 El i-a întrebat: „Ale cui sunt chipul şi inscripţia de pe el?” 21 „Ale împăratului”, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: „Daţi, aşadar, împăratului ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului