en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Cristos care este pacea noastră a făcut din cele două lumi un singur popor.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,12-22

Fraţilor, 12 amintiţi-vă că atunci când eraţi păgâni, eraţi fără Cristos, n-aveaţi drept de cetăţenie în Israel, eraţi străini de legământ şi de promisiune; n-aveaţi speranţă şi trăiaţi în lume fără Dumnezeu. 13 Dar acum, în Cristos Isus, voi care altădată eraţi departe, i-aţi devenit apropiaţi lui Dumnezeu prin sângele lui Cristos. 14 El, Cristos, care este pacea noastră, din cele două lumi, Israel şi păgânii, a făcut un singur popor; prin moartea sa pe cruce, el a făcut să cadă ceea ce îi despărţea, adică zidul urii, 15 desfiinţând prescrierile apăsătoare ale Legii lui Moise. 16 El a voit astfel să-i adune laolaltă şi pe unii şi pe alţii, făcând pace, şi să formeze împreună cu el un singur trup, pentru Dumnezeu! Şi pe unii şi pe alţii, reuniţi într-un singur trup, a voit să-i împace cu Dumnezeu prin cruce: în persoana lui, el a ucis ura. 17 El a venit să aducă vestea cea bună a păcii, pentru voi care eraţi departe şi pentru cei care erau aproape, 18 căci prin el şi unii şi alţii ne putem prezenta în faţa Tatălui în acelaşi duh. 19 Aşadar, acum, prin Isus Cristos, voi nu mai sunteţi străini, nici oaspeţi, dar concetăţenii sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 20 clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus. 21 Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul; 22 în el şi voi sunteţi împreună zidiţi, ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 9)

R.: Tu, Doamne, eşti pentru noi izvor de pace!

9ab Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui slava lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul;

ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt servitorii pe care stăpânul, la întoarcere, îi va găsi veghind.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,35-38

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 35 „Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; 36 să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, gata să-i deschidă îndată când va veni şi va bate la uşă. 37 Fericiţi sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. Vă spun adevărul: îşi va lua haina de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va servi. 38 Fie că va veni la miezul nopţii, fie că va veni spre ziuă, şi-i va găsi veghind, ferice de ei”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ef 2,12-22; Ps 84; Lc 12,35-38

Citim astăzi, la prima lectură, una dintre admirabilele pagini ale sfântului Paul, unde este exprimat misterul lui Cristos. „Cristos, care este pacea noastră, din cele două lumi, Israel şi păgânii, a făcut un singur popor; prin moartea sa pe cruce, el a făcut să cadă ceea ce îi despărţea, adică zidul urii”. Prin moartea sa, Isus a primit pe toţi oamenii în inima sa, împăcându-i cu Dumnezeu într-un singur trup. Şi acum, „în el orice construcţie se înalţă în bună rânduială, ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul”, în el, toţi vom fi zidiţi „pentru a deveni locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt”.

Acestea erau motivele marii bucurii a lui Paul în suferinţele sale, şi care pot să ne umple şi pe noi de o profundă bucurie. Nu mai există străini în Biserică: sunt doar fii ai lui Dumnezeu şi fraţi în Cristos, şi tocmai această fraternitate universală, fraternitate nu umană, ci dată de participarea la acelaşi har, dă frumuseţe Bisericii. Este aici, într-adevăr, un aspect fundamental: iudeii, care voiau numai pentru ei privilegii din partea lui Dumnezeu, s-au situat singuri în afara misterului Bisericii.

În evanghelie găsim o învăţătură pe care Isus o repetă adesea: trebuie să fim gata: „Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; să fiţi ca nişte oameni care îl aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă”. Adică să fiţi la muncă atunci când va veni Domnul, să trăiţi într-o atitudine de disponibilitate, de angajare, de aşteptare şi de încredere. Dacă ne găseşte aşa generoşi, el va fi generos: el va fi slujitorul nostru şi noi vom fi primiţi la banchetul său. Dar trebuie să ne găsească la muncă, susţinuţi de speranţa de a fi recompensaţi la întoarcerea sa.

El vine, în moduri diferite, în cursul vieţii, nu numai la sfârşit. Vine în mod special în Euharistie şi, dacă pregătim întâlnirea cu el, ne va primi cu siguranţă la masă împreună cu el.

Aşteptarea plină de bucurie a lui Isus dă sens oricărei vieţi, o face plină de lumină, oricât de lipsită de culoare ar putea părea.