en-USro-RO

| Login
30 noiembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Ioan din Capistrano, pr. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Este un singur trup, este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-6

Fraţilor, eu cel întemniţat pentru Domnul, vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi primit-o: aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Acesta este neamul celor care caută faţa lui Dumnezeu.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc pământul.

Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul său cel sfânt?

4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

Acesta va primi binecuvântarea Domnului

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 

ALELUIA Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Înfăţişarea pământului şi a cerului ştiţi s-o interpretaţi, dar nu şi semnele timpului de faţă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,54-59

În acel timp, 54 Isus spunea mulţimii: „Când vedeţi un nor ridicându-se la asfinţit, spuneţi: «Va ploua», şi aşa se întâmplă. 55 Iar când suflă vântul de la miazăzi, spuneţi: «Va fi arşiţă», şi aşa se întâmplă. 56 Făţarnicilor, înfăţişarea pământului şi a cerului ştiţi s-o interpretaţi, dar semnele timpului în care ne aflăm de ce nu ştiţi să le interpretaţi? 57 Şi de ce nu judecaţi voi înşivă ceea ce este drept? 58 Când mergi cu potrivnicul tău înaintea judecătorului, încă pe drum străduieşte-te să ajungi cu el la învoială, altfel te va târî în faţa judecătorului şi judecătorul te va da pe mâna executorului judecătoresc, iar acesta te va arunca în închisoare. 59 Îţi spun: nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi ultimul bănuţ”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ef 4,1-6; Ps 23; Lc 12,54-59

Astăzi, Domnul ne îndeamnă să înţelegem sensul timpului, să recunoaştem semnele timpului, cum spune evanghelistul Matei. A înţelege timpul înseamnă a înţelege intenţiile lui Dumnezeu. Providenţa conduce veacurile, şi orice veac e o nouă pagină a planului său.

Trebuie, deci, să fim atenţi la acest plan, atenţi la chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează în timpul nostru, deoarece chemarea este tocmai pentru acest timp.

Trebuie, deci, să ştim a discerne intenţiile divine. Isus spune că suntem capabili să discernem multe lucruri în lumea materială: „Când vedeţi un nor ridicându-se la asfinţit, spuneţi: *Va ploua+, şi aşa se întâmplă. Iar când suflă vântul de la miazăzi, spuneţi: *Va fi arşiţă+, şi aşa se întâmplă”. De ce suntem capabili de aceasta? Pentru că ne interesează: inima face ca ochii să fie atenţi.

Când inima nu are nici un interes, nu vede nimic, nu recunoaşte nimic; dar cine are interes pentru ceva vede minimele posibilităţi de a interveni şi de a profita de acel lucru.

Dacă avem în inimă împărăţia lui Dumnezeu, ştim să vedem posibilităţile pe care timpul de faţă le oferă pentru răspândirea sa, posibilităţi diferite de acelea din timpurile care ne-au precedat.

Dumnezeu vrea întotdeauna mântuirea tuturor oamenilor şi mereu cheamă sufletele care îi aparţin, sufletele care au încredere în el, să caute noi mijloace pentru a răspândi împărăţia sa de iubire.

Să-i cerem lui Isus să ne dea discernământul inimii, pentru a trăi în mod demn în timpul de faţă vocaţia noastră. În umilinţă, în caritate, în blândeţe, trebuie, astăzi, să găsim mijloacele pentru a face cunoscută tuturor iubirea lui Dumnezeu, bunătatea sa, milostivirea sa şi, astfel, să răspândim împărăţia sa, împărăţia lui Cristos, ca să se realizeze această rugăciune a lui Isus către Tatăl său: „Ca toţi să fie una în noi”.