en-USro-RO

| Login
30 noiembrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Elisabeta a Ungariei, călug. **; Florin, pr.

 Liturghierul Roman

17 noiembrie
Sfânta Elisabeta a Ungariei, călugăriță 

Ant. la intrare 
Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,
căci eram bolnav şi m-aţi vizitat.
Adevăr vă spun:
tot ce i-aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut, spune Domnul (T.P. aleluia).                                 Cf. Mt 25,34.36.40

sau:
El este darnic faţă de cei săraci,
dreptatea lui rămâne în vecii vecilor,
iar fruntea lui se înalţă cu cinste (T.P. aleluia).                                     Ps 111,9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care i-ai dat sfintei Elisabeta, harul
de a-l recunoaşte şi a-l cinsti pe Cristos în cei săraci,
fă-ne, te rugăm, prin mijlocirea ei,
să-i slujim cu iubire neobosită pe cei aflaţi în suferinţe şi lipsuri.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile poporului tău
şi dă-ne harul,
ca, celebrând lucrarea iubirii nemărginite a Fiului tău,
să fim şi noi întăriţi în dragostea faţă de tine şi faţă de aproapele,
după exemplul sfintei Elisabeta a Ungariei. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Nimeni nu are o iubire mai mare
decât acela care îşi dă viaţa pentru prietenii săi,
spune Domnul (T.P. aleluia).                                                                                   Cf. In 15,13

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sfintele taine,
te rugăm, Doamne, să ne dai harul
de a urma exemplul sfintei) Elisabeta a Ungariei,
care te-a slujit cu pietate neobosită
şi a făcut bine poporului tău, cu nemărginită iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,14-18

Preaiubiţilor, 14 noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţii noştri; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 16 Prin aceea am cunoscut iubirea: că el şi-a dat viaţa pentru noi. Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, îl vede pe fratele său ducând lipsă şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, ci într-adevăr, prin fapte.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: Mt 5,7)

R.: Fericiţi cei milostivi, căci ei milă vor afla.

Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

ALELUIA Lc 6,36.38b

(Aleluia) Fiţi milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv,

căci cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,27-38

În acel timp, Isus le-a spus ucenicilor săi: 27 „Vouă care mă ascultaţi vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, 28 binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău. 29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt; dacă îţi ia cineva haina, lasă-l să-ţi ia şi cămaşa. 30 Oricine îţi cere, dă-i, şi celui care ţi-a luat cu sila nu-i cere înapoi. 31 Ceea ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor. 32 Dacă iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteţi aştepta? Chiar păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 33 Şi dacă faceţi bine numai celor care vă fac bine, ce răsplată puteţi aştepta? Şi păcătoşii fac acest lucru. 34 Şi dacă daţi cu împrumut numai acelora de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi, ce răsplată puteţi aştepta? Doar şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 35 Voi însă iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să aşteptaţi ceva în schimb, şi răsplata voastră va fi mare: veţi fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi. 36 Fiţi deci milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv. 37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta; 38 daţi şi vi se va da. O măsură bună, îndesată şi scuturată, gata să se verse, veţi primi în dar. Căci cu măsura cu care voi măsuraţi, vi se va măsura şi vouă”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ap 3,1-6.14-22; Ps 14; Lc 19,1-10

„Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”. Astăzi îl vedem în acţiune: se opreşte în casa unui păcătos; nu dispreţuieşte pe nimeni; dă bucurie celor care nu sunt vrednici să o primească; dă harurile sale cu multă generozitate. Secretul său pentru salvarea oamenilor, pentru transformarea lor, acesta este: le dăruieşte bucuria. Zaheu „l-a primit cu bucurie”. Motivul bucuriei sale este darul gratuit, neaşteptat, pe care Domnul i-l face, şi această bucurie îl face generos, îi trezeşte dorinţa de a face bine altora: „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor şi dacă am făcut vreo nedreptate cuiva, îl despăgubesc împătrit”.

Mi se pare că acesta este secretul oricărei vieţi misionare. Să primeşti bucuria de la Domnul, şi apoi, conform cuvintelor psalmului, să istoriseşti minunile sale, spunând: „Veniţi şi vedeţi ce lucruri minunate a făcut Domnul pentru mine!” Acesta este strigătul misionarului. El ştie că a primit mult, şi este plin de bucurie şi pentru el devine o datorie să dea, la rândul său, mult, să dăruiască bucuria. Psalmul care este proclamat în sărbătorile misionarilor, „Lăudaţi pe Domnul, toate popoarele, aduceţi-i slavă voi, toate neamurile, pentru că mare este iubirea sa şi fidelitatea Domnului este veşnică”, este şi acesta un strigăt de bucurie. Repet că acesta este secretul vieţii misionare: să primeşti bucuria, să fii conştient de harul pe care l-ai primit de la el şi să ai inima aşa de generoasă încât să poţi merge pretutindeni şi să strigi că bucuria este posibilă, că Domnul ne dă bucuria, că toţi sunt chemaţi să primească în inimă această imensă bucurie.

În acest fel caută şi mântuieşte Fiul Omului, în acelaşi fel sunt chemaţi şi misionarii să caute şi să-i salveze pe oameni: răspândind bucuria pe care au primit-o de la Domnul.


Să-i cerem harul să fim atenţi la toate binefacerile pe care Domnul ni le oferă cu atâta generozitate şi să încercăm o bucurie cât mai mare încât să devenim capabili să o dăruim şi altora şi, astfel, să ducem mântuirea la fraţii noştri.