en-USro-RO

| Login
18 ianuarie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Martiri din Vietnam **

 Liturghierul Roman

24 noiembrie
Sfinții Martiri din Vietnam **

Ant. la intrare
Iar noi se cuvine să ne lăudăm
în crucea Domnului nostru Isus Cristos.
Căci cuvântul crucii pentru noi, cei care ne mântuim,
este puterea lui Dumnezeu.                                                                Cf. Gal 6,14; cf. 1Cor 1,18

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, originea şi izvorul oricărei paternităţi,
care i-ai făcut fideli faţă de crucea Fiului tău,
până la vărsarea sângelui,
pe sfinţii Andrei Dung-Lac şi pe însoţitorii săi,
prin mijlocirea lor, fă-ne să devenim
misionari ai iubirii tale printre oameni,
ca să putem să ne numim şi să fim fiii tăi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Părinte sfânt, darurile pe care ţi le oferim,
venerând pătimirea sfinţilor martiri,
pentru ca, în suferinţele vieţii noastre,
să merităm a fi aflaţi mereu fideli faţă de tine
şi să ne oferim pe noi înşine ca jertfă plăcută ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.                                                                         Mt 5,10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu hrana unei singure pâini,
în comemorarea sfinţilor martiri,
te rugăm stăruitor, Doamne,
ca, rămând uniţi în iubirea ta,
să merităm a dobândi răsplata veşnică a răbdării.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit.

Citire din cartea Înţelepciunii 3,1-9

Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu iar chinul nu se va atinge de ei. În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire, plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; moartea pentru ei înseamnă pieirea dar cei drepţi sunt în pace. Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire. Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, iar în ziua judecăţii vor străluci, vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. Domnul va fi împăratul lor pe veci. Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul iar cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)

R.: Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.

Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie

ni se părea că visăm.

2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

 

2cd Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

ne e plină inima de bucurie. R.

 

Întoarce, Doamne, robia noastră

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

Cei ce seamănă cu lacrimi

vor secera cu veselie. R.

 

Cel care merge plângând

când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie

când îşi strânge snopii. R.

ALELUIA 1Pt 4,14

(Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi,

deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,17-22

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ap 14,14-19; Ps 95; Lc 21,5-11

Cartea Apocalipsului anunţă secerişul şi culesul viei: „Îngerul a aruncat cosorul pe pământ, a cules viile pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu”. Avem în faţă perspectiva cutremurătoare a judecăţii lui Dumnezeu, care nu poate să suporte păcatul şi intervine cu o putere înfricoşătoare. Şi Isus anunţă distrugerea templului: „Nu va rămâne piatră peste piatră; totul va fi distrus”.

Dar între cele două lecturi există un psalm de bucurie, deoarece Domnul vine să judece pământul: „Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul, să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele, să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. Să se bucure în faţa Domnului care vine, pentru că vine să judece pământul”. E o invitaţie la bucurie, pe care o putem primi dacă acceptăm şi invitaţia detaşării creştine. Creştinul ştie că lucrurile acestei lumi sunt efemere, că unicul lucru care contează cu adevărat este „pământul nou spre care ne îndreptăm acum; nu trebuie să ne punem speranţa pentru lumea aceasta, ci să lucrăm în harul lui Dumnezeu pentru a învinge egoismul, tendinţele posesive care nu aduc decât nelinişte şi să lăsăm în schimb să domnească în noi iubirea dezinteresată, generoasă, care ne umple de bucurie şi de pace.

Acesta este modul în care putem scoate profit din timpul de faţă la care face referinţă şi versetul evangheliei. Dacă trăim aşa, nu trebuie să ne temem de nimic, deoarece orice alegere a noastră ne apropie de bucuria pe care ne-o va transmite Cristos atunci când va spune: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi împărăţia pregătită pentru voi!”