en-USro-RO

| Login
19 ianuarie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Teodora, călug.; Iacob, pr.

 Liturghierul Roman

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI

Ant. la intrare

Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat,
să primească puterea, bogăţia,
înţelepciunea, tăria şi cinstea.
Lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor. Ap 5,12; 1,6

RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,

care ai voit să refaci totul

în Fiul tău preaiubit, Regele universului,

dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura,

eliberată din robie, să slujească maiestăţii tale

şi să te laude într-un glas, fără încetare.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

Aducându-ţi, Doamne,

jertfa de împăcare a neamului omenesc,

te rugăm cu umilinţă

ca însuşi Fiul tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate şi pace.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie

Domnul stăpâneşte în veci ca rege,

Domnul va binecuvânta poporul său cu pace. Ps 28,10-11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce am primit hrana vieţii nepieritoare,

te rugăm, Doamne,

ca noi, care suntem mândri să ne supunem

poruncilor lui Cristos, Regele universului,

să ne învrednicim a trăi fără de sfârşit, alături de el,

în împărăţia cerească.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 

LECTURA I

Noapte nu va mai fi, pentru că Domnul îi va lumina.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 22,1-7

Eu, Ioan, am avut această viziune: un înger mi-a arătat apa vieţii: un fluviu strălucitor, ca de cristal, care izvorăşte de lângă tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. În centrul pieţei cetăţii, între cele două braţe ale fluviului, este un arbore al vieţii, care dă roade de douăsprezece ori, rodeşte în fiecare lună, iar frunzele lui sunt medicament pentru popoarele păgâne. Nimic nu va mai fi sub blestem. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului se va afla în cetate, iar slujitorii lui i se vor închina, îi vor vedea faţa şi numele lui va fi scris pe frunţile lor. Nu va mai exista noapte, nu va mai fi nevoie de lumina vreunei lămpi, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni pentru vecii vecilor. Apoi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt sigure şi adevărate. Domnul Dumnezeul care îi inspiră pe profeţi, l-a trimis pe îngerul său, ca să arate slujitorilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Iată, eu vin curând! Fericit este acela care păzeşte cuvintele profetice ale acestei cărţi!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.3-5.6-7 (R.: cf. 1Cor 16,22b; Ap 22,20b)

R.: Maranatha! Vino, Doamne Isuse!

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,

să mergem înaintea lui cu cântece de laudă

şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

 

Căci mare Dumnezeu este Domnul

şi mare împărat peste tot pământul:

în mâna lui sunt adâncimile pământului

şi ale lui sunt înălţimile munţilor.

A lui este marea: căci el a făcut-o

şi mâinile lui au format uscatul. R.

 

Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,

să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,

turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

 

ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul;

ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vegheaţi ca să scăpaţi de toate nenorocirile care vor veni.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,34-36

În acel timp, 34 Isus a spus ucenicilor săi: „Fiţi atenţi, să nu se moleşească inimile voastre din pricina chefurilor, a beţiilor şi a grijilor vieţii acesteia şi ziua aceea să nu vină peste voi fără de veste. 35 Căci ea va veni ca un laţ peste toţi cei care locuiesc pe faţa întregului pământ. 36 Vegheaţi, aşadar, tot timpul şi rugaţi-vă, ca să scăpaţi de toate acestea care vor veni şi să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ap 22,1-7; Ps 94; Lc 21,34-36

Încheiem anul liturgic cu viziunea noului Ierusalim, a tronului lui Dumnezeu şi a Mielului: „Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului se va afla în cetate, iar slujitorii lui i se vor închina, îi vor vedea faţa şi numele lui va fi scris pe frunţile lor”. Esenţial este raportul cu Dumnezeu: să vedem faţa sa şi să purtăm numele său. „Să-l vadă pe Dumnezeu” este aspiraţia arzătoare a evreului pios, exprimată în psalmi: „Când voi vedea faţa ta?Y Arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţiY„. Noi cunoaştem faţa lui Dumnezeu: este chipul omului Isus: „Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl”. Poate că ne gândim foarte puţin, dar Isus, venind în mijlocul nostru, ne-a dat într-un oarecare sens o anticipare a viziunii beatifice: ştim cum este Dumnezeu deoarece Fiul ne-a arătat-o prin cuvintele şi faptele sale.

Viziunea perfectă, ne-a spus, de asemenea, Isus, este pentru cei cu inima curată: „Fericiţi cei curaţi cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu”. Să acceptăm, deci, cu bucurie ca Domnul să ne purifice prin încercări şi ispite, pentru ca viaţa noastră să fie mereu îndreptată spre el, în împlinirea voinţei sale.

Să cerem pentru aceasta ajutorul Mariei, pentru că de multe ori noi suntem capabili să începem un lucru, dar ne lipseşte statornicia în bine. Lucrarea care trebuie să se împlinească în noi este o operă divină, este o creaţie nouă, şi numai Dumnezeu o poate duce la capăt, dar chiar şi pentru a coopera la ea avem nevoie de darul său şi de asistenţa maternă a sfintei Fecioare. Noi aducem apa noastră, ca şi servitorii de la Cana, îndrumaţi de Maria, şi Isus o transformă în vin. Atunci bucuria noastră va fi deplină.