en-USro-RO

| Login
2 martie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Francisc de Sales, ep. înv.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A III-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei sale,
tăria şi frumuseţea sunt în lăcaşul său sfânt. Cf. Ps 95,1.6

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
călăuzeşte viaţa noastră după voinţa ta,
pentru ca, în numele Fiului tău preaiubit,
să ne învrednicim a fi tot mai bogaţi în fapte bune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă
şi sfinţeşte darurile noastre,
ca ele să devină pentru noi izvor de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Apropiaţi-vă de Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor ruşina. Cf. Ps 33,6

sau:
Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric,
ci va avea lumina vieţii. 
In 8,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atotputernic, fă, te rugăm,
ca noi, care am primit harul tău dătător de viaţă
să fim întotdeauna mândri de darul primit.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Duminica Bibliei (a V-a în Dieceza de Iași) 
 Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXVIII-a).
 În Evanghelie, sfântul Marcu ne face să asistăm la începuturile predicării lui Isus Cristos. „Convertiți-vă, spune Isus, și credeți în evanghelie”. Este același apel care, conform primei lecturi, fusese adresat de către Iona ninivitenilor. Sfântul Paul, după ce i-a pus în gardă pe creștini cu privire la primejdia corupției, le recomandă să nu se alipească de bunurile lumii prezente, care sunt pe cale de dispariție

LECTURA I

Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.

Citire din cartea profetului Iona 3,1-5.10

Domnul i-a vorbit lui Iona astfel: 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo ce-ţi voi spune eu”. Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după porunca Domnului. Ninive însă era o cetate foarte mare: îţi trebuiau trei zile ca să o străbaţi. Iona a intrat în cetate, înaintând cale de o zi şi strigând: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus!” Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi toţi, de la cel mai mare până la cel mai mic, au îmbrăcat haine de doliu. 10 Văzând deci faptele lor de pocăinţă, că au părăsit calea lor cea rea, Dumnezeu a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b)

R.: Arată-ne, Doamne, căile tale.

Arată-mi, Doamne, căile tale,

condu-mă pe cărările tale.

5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

 

Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta,

pentru că ele sunt veşnice.

7bc Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,

pentru bunătatea ta, Doamne! R.

 

Domnul este bun şi drept,

el arată păcătoşilor calea.

El conduce pe cei umili în dreptate

şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

 

LECTURA A II-A

Lumea, aşa cum o vedem, este trecătoare.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,29-31

Fraţilor, 29 trebuie să vă spun: timpul este scurt. Pe viitor, cei ce au soţii să trăiască în aşa fel ca şi cum nu le-ar avea; 30 cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni, 31 cei ce se folosesc de această lume ca şi cum nu a s-ar folosi de ea, căci lumea, aşa cum o vedem noi, este trecătoare.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,14-20

14 După ce l-au arestat pe Ioan Botezătorul, Isus a plecat în Galileea, predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. 15 El spunea: „Timpul s-a împlinit; împărăţia lui Dumnezeu este aproape: convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” 16 Trecând pe malul Lacului Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”. 18 Lăsându-şi îndată mrejele, ei l-au urmat. 19 Mergând ceva mai departe, a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui Iacob. Ei erau în barcă şi îşi pregăteau mrejele. 20 Isus i-a chemat imediat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor Zebedeu în barcă, împreună cu zilierii lui, şi au plecat după Isus.

Cuvântul Domnului