en-USro-RO

| Login
2 martie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Policarp, ep. m. *

 Liturghierul Roman

Marţi din Săptămâna  I din Postul Mare

Ant. la intrare 
Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu
din generaţie în generaţie;
din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu.          Cf. Ps 89,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
priveşte spre noi, slujitorii tăi,
şi dă-ne harul, ca minţile noastre,
curăţate prin înfrânarea simţurilor,
să te caute pe tine cu toată ardoarea.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Dumnezeule, Creator atotputernic,
aceste daruri pe care le-am primit din dărnicia ta.
Tu ni le-ai dat spre a ne susţine viaţa pământească;
îndreaptă-le, cu bunătate, spre viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie
Când strig către tine, tu îmi răspunzi,
Dumnezeul dreptăţii mele;
din strâmtorare, mă scoţi la larg;
ai milă de mine, Doamne,
şi ascultă-mi rugăciunea!                             Cf. Ps 4,2 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Prin împărtăşirea cu aceste taine,
te rugăm, Doamne, să ne înveţi
ca, înfrânându-ne dorinţele pământeşti,
să îndrăgim bunurile cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Isus insistă că rugăciunea trebuie să fie autentică și ne propune ca model de rugăciune Tatăl nostru. Conținutul său este inepuizabil, minunat. Dumnezeu este Tatăl tuturor și deci toți suntem frați. A cere să vină împărăția sa înseamnă a ne angaja în căutarea păcii și a dreptății pentru toți. A cere pâinea și iertarea pentru sine înseamnă a împărți pâinea și a ierta pe ceilalți

LECTURA I

Cuvântul meu va face ceea ce vreau eu.

Citire din cartea profetului Isaia 55,10-11

Aşa vorbeşte Domnul: 10 „După cum ploaia şi zăpada, care cad din ceruri, nu se întorc înapoi fără să ude pământul, fără să-l facă să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, 11 tot aşa şi cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,4-5.6-7.16-17.18-19 (R.: 18b)

R.: Domnul îi scoate pe cei drepţi din orice strâmtorare.

Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi,

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

16 Ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei drepţi

şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.

17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi,

pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

 

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude

şi-i scapă din orice strâmtorare.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,4b

Nu numai cu pâine trăieşte omul,

dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

 

EVANGHELIA

Voi aşa să vă rugaţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,7-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Când vă rugaţi, nu spuneţi vorbe multe ca păgânii. Ei îşi închipuie că datorită vorbăriei lor vor fi ascultaţi. Aşadar, nu faceţi ca ei, căci ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie, mai înainte de a-i cere. Voi deci aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; 10 vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. 11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău. 14 Căci dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi pe voi vă va ierta Tatăl vostru din ceruri. 15 Dar dacă voi nu iertaţi oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 55,10-11; Ps 33; Mt 6,7-15

Nici un cuvânt nu poate ajunge la Dumnezeu dacă nu vine de la Dumnezeu, nimeni nu poate urca la cer dacă nu vine din cer. Isaia vorbeşte despre cuvântul lui Dumnezeu ca despre ploaia şi ninsoarea care cad din cer şi se întorc acolo: numai acest cuvânt este eficace asupra inimii lui Dumnezeu şi asupra inimii noastre.

Tocmai de aceea e un mare dar faptul că Isus ne învaţă să ne rugăm. Noi nu suntem capabili de a ne ruga într-o manieră plăcută lui Dumnezeu, ci dacă Domnul Isus ne învaţă să ne rugăm, suntem siguri că rugăciunea noastră ajunge la Dumnezeu.

„Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău”. Dacă am fi capabili să ne rugăm astfel, din toată inima, am fi, cu siguranţă, deja sfinţi, am fi cu adevărat uniţi cu voinţa lui Dumnezeu. Nu suntem capabili de aceasta, ci trebuie să avem încredere că Domnul, dându-ne această rugăciune, ne face capabili să o spunem. Puţin câte puţin, dacă ne deschidem inima, ea ne converteşte.

În unele cazuri, ne este imposibil să ne rugăm Tatăl nostru, pentru că nu avem dispoziţia care se cere. Cel care, de exemplu, trăieşte în discordie, care alimentează ura faţă de alţii, contrazice cererea de iertare: „precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Totuşi, ştiind că acestea sunt cuvinte prin care vom reuşi să ne rugăm, că, de asemenea, în calitate de creştini, suntem chemaţi să iertăm, cu paşi mici, graţie acestei rugăciuni, realizăm convertirea. „Cuvântul meu, care iese din gura mea B zice Domnul B nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”.

În special în acest timp să ne deschidem inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dacă împlinirea operei sale ar depinde de lucrările noastre, ne-am putea descuraja, dar ea depinde de cuvântul său. Şi prima lucrare dintre toate este aceea de a ne da cuvântul său viu: Isus Cristos. Profetul Isaia ne spune, în cântarea servitorului lui Iahve, că proiectul său va fi realizat de servitorul său B cuvântul venit din cer. Şi Isus va spune: „Eu am dus la îndeplinire lucrarea pe care tu mi-ai dat-o”.

Încredere, deci. Şi să ne deschidem inima harului lui Dumnezeu.