en-USro-RO

| Login
2 martie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din săptamana 1 din Post


Ant. la intrare

Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îi face înţelepţi pe cei mici.                       Cf. Ps 18,8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Părinte veşnic,
întoarce spre tine inimile noastre,
pentru ca noi, căutând întotdeauna singurul lucru necesar
şi săvârşind fapte de adevărată iubire faţă de aproapele,
să-ţi slujim numai ţie.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca aceste taine să ne învrednicească
a primi tămăduirea pe care ne-o aduc.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 

„Fiţi desăvârşiţi,
precumTatăl vostru ceresc este desăvârşit”, spuneDomnul.    Mt 5,48

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Însoţeşte-i mereu, Doamne, cu bunăvoinţa ta
pe cei pe care îi hrăneşti cu taina dumnezeiască
şi, de vreme ce i-ai luminat cu învăţăturile cereşti,
dăruieşte-le neîncetat mângâierea aducătoare de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Desigur, cea mai mare parte a oamenilor și a instituțiilor sunt de acord cu marea lege promulgată în vechime pe muntele Sinai: „Să nu ucizi, să nu furi...”. Dar astăzi Dumnezeu merge mai departe. Se tinde spre ceea ce este mai intim și profund în ființa umană, și chiar spre acea violență interioară care explodează adesea. Oare dușmănia, mânia împotriva fratelui nu sunt cele care înveninează totul? 

LECTURA I

Să fii un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău.

Citire din cartea Deuteronomului 26,16-19

Moise a vorbit poporului său spunând: 16 „Astăzi Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile lui, să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău. 17 Astăzi tu ai mărturisit înaintea Domnului că el va fi Dumnezeul tău, că vei umbla pe căile lui, vei păzi legile lui, poruncile şi orânduielile lui şi vei asculta de glasul lui. 18 Şi azi Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui, după cum ţi-a spus, dacă vei păzi poruncile lui. 19 El îţi va da întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, asupra tuturor popoarelor pe care le-a făcut, şi vei fi un popor sfânt, pentru Domnul Dumnezeul tău, după cum ţi-a promis”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 118,1-2.4-5.7-8 (R.: cf. 1)

R.: Fericiţi sunt cei care păzesc Legea Domnului.

Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,

care umblă în Legea Domnului.

Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui

şi-l caută din toată inima. R.

 

Tu ai dat poruncile tale

ca să fie păzite cu sfinţenie.

O, de ar fi căile mele statornice

în a păzi poruncile tale. R.

 

Te voi lăuda cu inimă curată,

cunoscând hotărârile tale drepte.

Vreau să păstrez orânduielile tale,

nu mă lăsa în părăsire! R.

 

VERS LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b

Iată, acum este timpul potrivit,

iată, acum este ziua mântuirii.

 

EVANGHELIA

Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Aţi auzit că s-a spus: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău. 44 Eu însă vă spun: Iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dt 26,16-19; Ps 118; Mt 5,43-48

Exigenţa pe care astăzi evanghelia o prezintă este, cu adevărat, supranaturală. Domnul cere o conduită care nu e nici naturală, nici spontană: să-i iubeşti pe propriii duşmani. Şi ne spune: „Şi dacă îi iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii?”

Dar motivul exigenţei este încă mai important: „Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru din ceruri desăvârşit este”. Este clar că Domnul ne cere să trăim în mod mai mult decât uman, şi cere aceasta pentru că noi suntem fiii săi, şi această filiaţie trebuie să fie vizibilă în viaţa noastră.

Deja în Vechiul Testament elementul cel mai important nu era legea, ci alianţa. Textul din Cartea Deuteronomului, pe care îl citim astăzi, este tocmai o promisiune de fidelitate reciprocă, nu numai o exigenţă: „Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile lui”: aceasta este exigenţa. Însă: „Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că el va fi Dumnezeul tăuY Şi azi Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui”. Există, deci, o unire, o alianţă, care ar trebui să schimbe întreaga viaţă în profunzime, nu numai prin observarea normelor exterioare, ci printr-o profundă şi intimă unire cu Dumnezeu.

În Noul Testament, ideea de alianţă este încă şi mai aprofundată. Isus nu vorbeşte despre alianţă, ci despre filiaţie: „Iubiţi-i pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri”. Conduita noastră trebuie să fie inspirată de dorinţa de a ne asemăna tot mai mult cu Tatăl nostru din ceruri.

Şi dacă ni se cere motivul modului de a trăi care nu este natural (a-i iubi pe duşmani, a te ruga pentru persecutori), răspunsul este: „pentru a fi fiu al lui Dumnezeu, deoarece sunt fiu al lui Dumnezeu şi vreau să fiu astfel, din ce în ce mai mult”. De ce nu devenim fii într-o zi: devenim fii acceptând viaţa divină pe care Tatăl ne-o oferă mereu, chemându-ne să-i iubim pe toţi, chiar şi pe duşmani. Şi atunci când noi facem efortul de a-i iubi pe duşmani, de a ne ruga pentru cel care ne vrea răul, trebuie să simţim legătura intimă cu Tatăl, care ne umple de bucurie. Procedând astfel, devenim fii ai lui Dumnezeu. Noi suntem deja, prin Botez, dar devenim astfel, tot mai mult.

În Evanghelia după Ioan există un cuvânt al Domnului care ne face să vedem că şi Isus, ca om, a trăit în aceeaşi atitudine. El spune că mâncarea sa este aceea de a face voinţa Tatălui: hrana sa, ceea ce îl ajută pe om să crească, este împlinirea voinţei Tatălui.

Ca şi Isus, să ne hrănim din voinţa lui Dumnezeu, care este voinţa iubirii universale, a iubirii generoase, pentru a creşte zi de zi ca fii ai Tatălui ceresc.