en-USro-RO

| Login
2 martie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Roman, abate; Fer. Antonia, călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA  A II-A DIN POSTUL MARE

Ant. la intrare 
Ţie îţi spune inima mea: Am căutat faţa ta!
Faţa ta, Doamne, o caut. Nu-ti întoarce fata de la mine!      Cf. Ps 26,8-9

sau:
Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale
şi de faptele milostivirii tale, căci ele sunt veşnice.
Să nu biruie vreodată duşmanii asupra noastră;
eliberează-ne, Dumnezeule al lui Israel,
din toate strâmtorările noastre!                                           Cf. Ps 24,6.2.22

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău iubit,
întăreşte inimile noastre cu hrana cuvântului tău,
ca, purificându-ne privirea lăuntrică,
să ne putem bucura de vederea gloriei tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca această jertfă să ne spele de păcate
şi să sfinţească trupurile şi sufletele credincioşilor tăi,
pregătindu-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care este mulţumirea mea; de el să ascultaţi".         Mt 17,5


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
După ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi tale,
 voim să-ti aducem mulţumire, pentru că,
încă de pe pământ, ne faci părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Colectă pentru Caritas.
 Povestirea schimbării lui Isus la față este modelată după povestirile prezenței lui Dumnezeu în Vechiul Testament (vocea, norul, splendoarea, personajele cerești, simbolurile legii și ale profeției) și este o adevărată proclamare anticipată a glorificării pascale (vv. 9 10). Schimbarea la față este însă pregătită în contextul primului anunț al patimii și al morții (Lc 8,31). Moartea și învierea constituie astfel un mister unitar. Numai prin anunțarea morții poate să înflorească învierea, și numai prin cruce se ajunge la proclamarea credinței pascale. „Acesta este Fiul meu preaiubit” (v. 7) seamănă cu mărturisirea centurionului la cruce: „Cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu” (15,39). Schimbarea la față este, așadar, o apariție pascală anticipată destinată să descopere Bisericii misterul morții și învierii lui Cristos

LECTURA I

Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei 22,1-2.9a.10-13.15-18

În zilele acelea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis: „Abrahame, Abrahame!” El a răspuns: „Iată-mă!” I-a zis Dumnezeu: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac, du-te în ţinutul Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot pe un munte, pe care ţi-l voi arăta eu”. 9a Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu, Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. 10 Apoi a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său. 11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând: „Abrahame, Abrahame!” „Iată-mă!”, a răspuns acesta. 12 Iar îngerul i-a zis: „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău, căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”. 13 Abraham a ridicat ochii şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. 15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham 16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine, pe singurul tău fiu, te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult, încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor săi. Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de porunca mea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 115,10 şi 15.16-17.18-19 (R.: Ps 114,9)

R.: Voi trăi în prezenţa Domnului în împărăţia celor vii.

10 Eu cred, chiar şi atunci când spun:

„Sunt prea nefericit”.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

16 O, Doamne, eu sunt slujitorul tău,

slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Ai sfărâmat lanţurile mele.

17 Îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele tău. R.

 

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

în faţa întregului său popor

19 în curtea casei Domnului,

în mijlocul tău, Ierusalime. R.

 

LECTURA A II-A

El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-34

Fraţilor, 31b dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? 32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE

Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui:

„Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultaţi!”

 

EVANGHELIA

Acesta este Fiul meu preaiubit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,2-10

În acel timp, Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, i-a dus la o parte pe un munte înalt şi s-a schimbat la faţă înaintea lor. Hainele lui au devenit strălucitoare şi atât de albe, cum nimeni de pe pământ nu le-ar fi putut albi. Şi le-a??? apărut Ilie împreună cu Moise, stând de vorbă cu Isus. Atunci Petru luând cuvântul a zis: „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. De fapt nu ştia ce să spună, atât erau de înspăimântaţi. Şi a venit un nor, care i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultaţi”. Apoi, deodată, privind în jur nu au mai văzut pe nimeni decât doar pe Isus singur cu ei. Coborându-se de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele văzute de ei, înainte ca Fiul Omului să fi înviat din morţi. 10 Iar ei au împlinit porunca, dar se întrebau între ei: „Ce înseamnă aceasta: când va învia din morţi?”

Cuvântul Domnului