en-USro-RO

| Login
11 aprilie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Albin, ep.

 Liturghierul Roman

Luni din Săptămâna  a II-a din Postul Mare

Ant. la intrare 
Mântuieşte-mă, Doamne,
şi îndură-te de mine.
Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă;
în adunări îl voi binecuvânta pe Domnul.          
Cf. Ps 25,1112

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Dumnezeule,
tu ne porunceşti să ne înfrânăm trupul,
spre vindecarea sufletului. Dă-ne, te rugăm,
putere să ne ferim de orice păcat,
iar inima noastră să poată împlini poruncile iubirii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, cu bunătate,
rugăciunile noastre si eliberează-i de înşelăciunile lumii
pe aceia pe care i-ai învrednicit să slujească tainelor cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
„Fiţi milostivi,
precum şi Tatăl vostru este milostiv", spune Domnul.        Lc 6,36

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Aceasta împărtăşanie, Doamne,
să ne cureţe de păcat şi să ne facă parte de bucuriile cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 Milostivirea lui Dumnezeu este ceva mai mult decât iertarea sau decât uitarea păcatelor. Ea implică milă și bunătate față de cel ce a greșit și dorință de a-l reconduce la propria intimitate. Inima lui Dumnezeu nu iartă ca un judecător, care măsoară motivele pro și contra, ci iartă ca un tată care își angajează existența pentru viitorul copiilor săi

LECTURA I

Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi.

Citire din cartea profetului Daniel 9,4b-10

Eu, Daniel, am făcut Domnului Dumnezeului meu 4b această rugăciune şi această mărturisire: „Doamne, Dumnezeu mare şi înfricoşător, care păstrezi legământul şi îndurarea faţă de cei care te iubesc şi împlinesc poruncile tale! Noi am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, ne-am purtat ca cei nelegiuiţi, ne-am revoltat şi ne-am îndepărtat de la poruncile şi legile tale; nu i-am ascultat pe profeţi, slujitorii tăi, care au vorbit în numele tău, către regii noştri, către mai marii noştri, către părinţii noştri şi către tot poporul ţării. A ta, Doamne, este dreptatea, iar a noastră este ruşinea obrazului, precum se vede astăzi la oamenii din Iudeea, la locuitorii Ierusalimului şi ai întregului Israel, la cei care sunt aproape şi la cei care sunt departe în toate ţările, în care tu i-ai izgonit din pricina fărădelegilor, pe care le-au săvârşit împotriva ta. Doamne, ruşinea obrazului este a noastră, a regilor noştri, a mai-marilor noştri, a părinţilor noştri, căci am păcătuit împotriva ta. A ta, Doamne Dumnezeul nostru, este îndurarea şi iertarea, căci ne-am răzvrătit împotriva ta; nu am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru, 10 n-am păzit legile pe care ni le-ai dat prin profeţi, slujitorii tăi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,8.9.11 şi 13 (R.: Ps 102,10a)

R.: Nu ne răsplăti, Doamne, după păcatele noastre.

Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult,

ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta,

căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

 

Ajută-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru,

spre slava numelui tău,

eliberează-ne şi iartă-ne păcatele pentru numele tău. R.

 

11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război,

scapă cu braţul tău puternic pe cei daţi la moarte. R.

 

13 Iar noi, poporul tău şi turma pe care tu o păzeşti,

te vom lăuda în veci

şi vom vesti din neam în neam mărirea ta. R.

 

VERS LA EVANGHELIE In 6,64b.69b

Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice.

 

EVANGHELIA

Iertaţi şi veţi fi iertaţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,36-38

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 36 „Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv. 37 Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu condamnaţi, şi nu veţi fi condamnaţi; iertaţi, şi veţi fi iertaţi. 38 Daţi, şi vi se va da; o măsură plină, scuturată, îndesată şi cu vârf va fi turnată în desaga voastră, căci măsura de care vă folosiţi voi pentru alţii, va fi folosită şi pentru voi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dan 9,4-10; Ps 78; Lc 6,36-38

Liturgia de astăzi ne vorbeşte despre căinţă. Textul din Cartea lui Daniel prezintă schimbarea Israelului după o mare catastrofă: când poporul este învins de duşmani, templul şi cetatea distruse, atunci îşi dă seama de vinovăţie şi se roagă Domnului, mărturisindu-şi propriile păcate. Ceea ce citim astăzi este un text ce exprimă umilinţă, ruşine şi, în acelaşi timp, încredere în Domnul: „Ruşinea obrazului este a noastrăY a ta, Doamne, este dreptatea, îndurarea şi iertareaY noi ne-am răzvrătit împotriva ta, nu am ascultat de glasul tău şi am păcătuit”.

Numai dacă avem o mare umilinţă vom putea primi toate harurile Domnului şi vom înţelege imensitatea iubirii sale pentru noi. Sfântul Paul spune: „Dumnezeu şi-a arătat dragostea sa pentru noi pentru că, în timp ce eram păcătoşi, l-a dat pe Fiul său pentru noi” (cf. Rom 5). Şi în viaţa sfinţilor vedem cum iertarea obţinută însuteşte iubirea.

Să ne gândim la sfântul Augustin: un sfânt plin de iubire faţă de Domnul, pentru că avea conştiinţa că i-au fost iertate multe păcate. El îi aducea mulţumire lui Dumnezeu pentru iertarea primită şi pentru că a fost prezervat de alte păcate.

Şi noi trebuie să-i mulţumim cu umilinţă; chiar şi când nu am săvârşit păcate grave, să-i mulţumim pentru greşelile care, mulţumită lui Dumnezeu, nu le-am comis, care, într-un oarecare sens, ne-au fost iertate cu anticipaţie. Toţi ştim, şi confesorii cu atât mai mult, că harul de a fi iertaţi este izvor de generozitate şi de iubire, de umilinţă şi de alte haruri, pentru atâtea persoane.

A ne simţi separaţi de Dumnezeu şi a ne fi reconciliat în mila sa cu el este un mare har, care ne transformă şi ne introduce într-o viaţă nouă, o viaţă de umilinţă, de înţelegere, de generozitate faţă de alţii. Şi, de altfel, condiţia pentru a rămâne în mila lui Dumnezeu este de a ne deschide spre mila faţă de alţii: „Fiţi milostivi, aşa cum Tatăl vostru este milostivY iertaţi şi vi se va ierta; daţi şi vi se va da”.

Adevărata generozitate vine din umilinţă. Persoana care a fost iertată de Domnul, când dă ceva altuia, o face fără orgoliu, simţindu-se doar un instrument al milei lui Dumnezeu.

În această evanghelie există un cuvânt foarte mângâietor, deoarece demonstrează că Domnul are încredere în noi. El zice: „Daţi şi vi se va da; o măsură plină, scuturată, îndesată şi cu vârf va fi turnată în desaga voastră”. Şi de ce? „Căci măsura de care vă folosiţi voi pentru alţii va fi folosită şi pentru voi”. Aceasta vrea să spună că Domnul are încredere că noi, cu harul său, vom fi capabili să dăm altora o măsură plină, scuturată, îndesată.

Vom avea bucuria de a fi pe deplin generoşi în această viaţă şi apoi să fim deplin recompensaţi de Tatăl ceresc.

„O măsură plină vă va fi dată deoarece cu măsura cu care aţi măsurat vi se va măsura şi vouă”: să primim cu inimă umilă şi încrezătoare această minunată promisiune a lui Isus.