en-USro-RO

| Login
11 aprilie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Angela a Crucii, călug.

 Liturghierul Roman

Marţi din Săptămâna a II-a din Postul Mare

Ant. la intrare 
Dă lumină ochilor mei, ca să nu mă cuprindă somnul morţii,
să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!"                                        Cf. Ps 12,4-5

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
ocroteşte cu bunătate neîntreruptă Biserica ta
şi, deoarece, fără tine, firea noastră muritoare se prăbuşeşte,
te rugăm să îndepărtezi de la noi orice primejdie
şi să ne îndrepţi spre tot ceea ce duce la mântuire.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Prin aceste taine ale împăcării, te rugăm, Doamne,
să ne sfinţeşti după chipul sfinţeniei tale,
curăţându-ne de patimile pământeşti
şi călăuzindu-ne spre bunurile veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Voi vesti toate faptele tale minunate,
mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine,
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!             Ps 9,2-3 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Hrana pe care am primit-o la masa ta sfântă, Doamne,
să sporească în noi trăirea creştină
şi să ne dăruiască necontenit ajutorul îndurării tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Este greu să întrebi mereu, fără să obosești: „Aveți nevoie de mine astăzi?” Să rămâi mereu disponibil și să vorbești de la egal la egal de a lungul drumului ca un frate și nu ca un învățător care spune: „Sunt cel dintâi dintre toți. Am fost ales pentru a vă conduce”. Este greu să slujești cu iubire, deoarece în acel moment te simți mic, slab, umil… 

LECTURA I

Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea.

Citire din cartea profetului Isaia 1,10.16-20

10 Ascultaţi cuvântul Domnului, conducători ai Sodomei, luaţi aminte la învăţătura Domnului, popor al Gomorei! 16 „Spălaţi-vă, curăţiţi-vă, înlăturaţi dinaintea ochilor mei faptele voastre rele, încetaţi de a mai face răul! 17 Învăţaţi să faceţi binele: căutaţi dreptatea, ocrotiţi-l pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă. 18 Veniţi să discutăm, zice Domnul. De-ar fi păcatele voastre ca purpura, se vor face albe ca zăpada şi de-ar fi roşii cum este cârmâzul, se vor face albe ca lâna. 19 Dacă vă hotărâţi să mă ascultaţi, vă veţi hrăni cu bunătăţile pământului; 20 dar dacă nu vreţi să mă ascultaţi şi mă mâniaţi, de sabie veţi pieri. Aşa vorbeşte Domnul”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,8-9.16bc-17.21 şi 23 (R.: 23b)

R.: Arată-ne, Doamne, calea mântuirii.

Ascultă, poporul meu:

Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale. R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele? R.

 

21 Iată ce ai făcut, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte

şi celui care merge pe calea cea dreaptă

îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ez 18,31

Lepădaţi de la voi toate fărădelegile, zice Domnul,

şi înnoiţi-vă inima şi duhul.

 

EVANGHELIA

Ei spun şi nu fac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,1-12

În acel timp, Isus a spus mulţimii şi ucenicilor săi: „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii: faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei, dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac. Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii: poartă filacterii foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi; le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi, să se plece lumea în faţa lor în pieţe şi să fie numiţi de oameni „rabbi”. Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună „rabbi”, căci unul este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. Nici „tată” să nu spuneţi nimănui pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 10 Nici „învăţători” nu îngăduiţi să vi se spună, căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 1,10.16-20; Ps 49; Mt 23,1-12

Astăzi să medităm împreună promisiunea Domnului din profeţia lui Isaia: „De-ar fi păcatele voastre ca purpura, se vor face albe ca zăpada”. E un lucru splendid să găseşti dimineaţa pământul acoperit de zăpadă: copacii, grădinile par îmbrăcate într-o lumină palpabilă, totul e alb, fără pată.

Domnul promite acelaşi lucru pentru păcatele noastre, dar e prea puţin spus acest lucru, pentru că promisiunea Domnului e încă mai frumoasă. Şi asta pentru motivul că păcatele noastre sunt o pată pe care noi nu putem să o ştergem şi pentru că ele sunt cauza unei disperări fără limite. Deja în timpul lui Isus un păgân a scris: „Am comis răul, şi nimeni nu va putea schimba vreodată acest lucru; nici măcar moartea nu va putea schimba faptul că eu am comis răul”. Nu dispunem, deci, de mijlocul prin care putem şterge răul pe care l-am făcut, şi mai mult încă, dacă am fost separaţi de Dumnezeu prin păcatul grav, nu avem remediu în noi pentru a elimina abisul care s-a interpus între noi şi el. Dar în faţa oricărei disperări, Domnul spune: „Eu voi transforma totul, şi dacă ceva este ca purpura, eu îl voi face mai alb decât zăpada”.

Domnul nu se mulţumeşte numai să acopere, aşa cum face zăpada. Sub zăpadă lucrurile există încă, dar când Domnul operează asupra păcatelor noastre, el realmente transformă totul şi face din păcatele noastre o ocazie de har, un izvor al iubirii. Profeţia lui Isaia nu spune că Domnul va acoperi păcatele, ci că ele vor deveni albe ca zăpada. Şi aceasta este minunea pe care Domnul a promis-o şi a şi împlinit-o.

Desigur, e nevoie de un „detergent” extraordinar pentru a face această minune! Şi Apocalipsul ne spune care este detergentul folosit de Dumnezeu pentru a îndepărta toate petele, chiar cele mai oribile: creştinii sunt aceia care „şi-au spălat hainele lor şi le-au albit în sângele Mielului” (cf. 7,14), sângele pe care Isus l-a vărsat din iubire.

Promisiunea Domnului nu este deşartă şi nici facilă. „De-ar fi păcatele voastre ca purpura, ele vor deveni albe ca zăpada”. Nu e o lucrare uşoară, şi el a trebuit să plătească scump împlinirea ei, şi a plătit pentru că iubirea sa e mare. El ne iubeşte mult, şi iubeşte sfinţenia şi o realizează în noi dacă suntem deschişi acţiunii sale.