en-USro-RO

| Login
11 aprilie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Cunegunda, împ.; Marin, ostaș m.

 Liturghierul Roman

Miercuri din Săptămâna a II-a din Postul Mare

Ant. la intrare 
Să nu mă părăseşti, Doamne;
Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de la mine!
Grăbeşte-te să mă ajuţi, Doamne, puterea mântuirii mele!         Cf. Ps 37,22-23

RUGĂCIUNEA ZILEI
Desăvârşeşte pururi, Doamne, familia ta sfântă,
prin împlinirea de fapte bune;
mângâie-ne în această viaţă cu semnele ocrotirii tale
si călăuzeste-ne cu bunăvoinţă la darurile veşnice.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunătate, Doamne,
la jertfa pe care ţi-o oferim
şi, prin acest schimb minunat,
dezleagă lanţurile păcatelor noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
„Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit,
ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa,
ca răscumpărare pentru cei mulţi", spune Domnul.          Mt 20,28

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm,
ca această taină, care, din voinţa ta,
este pentru noi chezăşie de nemurire,
să ne deschidă porţile mântuirii veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În drum spre Ierusalim, Isus vorbește despre cruce, dar ucenicii săi nu înțeleg deloc. Chiar vorbesc despre primele locuri, despre locurile de cinste după care aspiră în împărăția viitoare. Domnul nu ne va întreba: „Unde ai triumfat, unde ai reușit să ți arăți puterea?”, ci „Pe cine ai slujit, pe cine ai strâns în brațe din iubire față de mine?”

LECTURA I

Veniţi să-l ucidem pe profet.

Citire din cartea profetului Ieremia 18,18-20

18 Au zis duşmanii mei: „Veniţi să punem la cale un complot împotriva lui Ieremia, căci nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul, din lipsă de profeţi. Haideţi să-l prindem în vorbă, să fim atenţi la orice cuvânt al său”. 19 Ia aminte la mine, Doamne, ascultă ce spun duşmanii mei. 20 Cum poate fi răsplătit binele cu răul, căci mi-au săpat o groapă, ca să mă piardă? Adu-ţi aminte că am stat în faţa ta pentru a le lua apărarea şi pentru a îndepărta mâna ta de la ei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,5-6.14.15-16 (R.: 17b)

R.: Mântuieşte-mă, Doamne, în iubirea ta.

Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins duşmanii,

căci tu eşti ocrotitorul meu.

În mâinile tale îmi încredinţez sufletul:

tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat! R.

 

14 Aud învinuirile mulţimii, totul mă înspăimântă,

urzesc cu toţii împotriva mea,

pun la cale pieirea mea. R.

 

15 Dar eu mă încred în tine, Doamne, şi spun:

„Tu eşti Dumnezeul meu!”

16 Zilele mele sunt în mâinile tale,

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei! R.

 

VERS LA EVANGHELIE In 8,12b

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii.

 

EVANGHELIA

Îl vor osândi la moarte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,17-28

În acel timp, 17 Isus îndreptându-se spre Ierusalim, i-a luat deoparte pe cei doisprezece şi pe drum le-a spus: 18 „Iată, urcăm la Ierusalim; Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi cărturarilor; ei îl vor osândi la moarte 19 şi-l vor da pe mâna păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit, dar a treia zi va învia”. 20 Atunci s-au apropiat de el mama fiilor lui Zebedeu împreună cu fiii săi, s-a plecat adânc în faţa lui, spunând că vrea să-i ceară ceva. 21 El i-a zis: „Ce vrei?” I-a răspuns: „Iată-i pe aceşti doi fii ai mei; porunceşte ca ei să şadă unul la dreapta ta şi altul la stânga în împărăţia ta”. 22 Isus i-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi. Sunteţi în stare să beţi paharul pe care îl voi bea eu?” Iar ei au spus: „Suntem!” 23 El le-a zis: „Paharul meu îl veţi bea. Cât priveşte însă a şedea la dreapta şi la stânga mea, nu-mi stă în putere să hotărăsc. Tatăl meu a hotărât deja pentru cine sunt pregătite aceste locuri”. 24 Auzind ceilalţi zece, s-au mâniat pe cei doi fraţi. 25 Iar Isus i-a chemat la sine şi le-a zis: „Voi ştiţi că cei care conduc popoarele poruncesc ca nişte stăpâni şi cei mari îşi fac simţită puterea. 26 Între voi să nu fie aşa; dimpotrivă, cine vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, 27 iar cine vrea să fie cel dintâi între voi să fie sclavul vostru. 28 Căci şi Fiul Omului nu a venit să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ier 18,18-20; Ps 30; Mt 20,17-28

Astăzi, ascultăm în evanghelie al treilea anunţ al pătimirii. De trei ori Isus îi pregăteşte şi le anunţă apostolilor pătimirea sa, spunând că el va fi arestat, condamnat, batjocorit, răstignit. Şi de fiecare dată în evanghelie se repetă acelaşi contrast: ucenicii au alte gânduri, nu înţeleg, nu meditează asupra celor spuse cu claritate de Isus, ci se gândesc numai la satisfacerea ambiţiilor lor, a dorinţelor lor naturale.

După primul anunţ, Petru e cel care se scandalizează, spunându-i lui Isus: „Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!”; a doua oară, imediat după, ucenicii discutau despre cel care este mai mare dintre ei; după al treilea anunţ, fiii lui Zebedeu sunt cei care se prezintă cu cererea lor ambiţioasă, prin intermediul mamei. Isus a vorbit despre umiliri, şi apostolii cereau onoruri, cereau posturi privilegiate: „Ei să şadă unul la dreapta ta şi altul la stânga în împărăţia ta”.

Asta demonstrează că pătimirea era necesară pentru schimbarea inimii omului: cuvintele, nici măcar acelea ale lui Isus, nu erau suficiente. În ciuda atâtor cuvinte frumoase, cresc în noi atâtea gânduri rele, gânduri de orgoliu, de egoismY Şi nici măcar nu înţelegem că aceste gânduri nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Într-adevăr, era necesar ca Isus să schimbe mintea noastră cufundând-o în focul pătimirii sale.

La întrebarea nepotrivită a celor doi fraţi, Isus nu-şi pierde răbdarea, dar le face o educaţie progresivă. Prima etapă: ca să obţii onoruri este necesar să treci prin multe încercări. „Nu ştiţi ceea ce cereţi B spune Isus. Sunteţi în stare să beţi paharul pe care îl voi bea eu?” E vorba despre paharul amărăciunii despre care vorbeau profeţii. Plini de încredere în ei înşişi, răspund: „Suntem”. Şi Isus le promite participarea la paharul său, dar (a doua etapă) chiar dacă vor bea paharul, nu-şi vor atinge obiectivul: „Cât priveşte însă a şedea la dreapta şi la stânga mea, nu-mi stă în putere să hotărăsc”.

Deci au acceptat încercarea, dar nu vor avea rezultatele sperate.

Întotdeauna este aşa în viaţa spirituală: încercarea transformă omul şi el, la sfârşit, nu mai are ambiţia de a-şi satisface dorinţele pământeşti spre care tânjea la început.

Cei zece s-au indignat împotriva celor doi fraţi, dar asta nu înseamnă că gândurile lor erau mai drepte. Şi ei erau ambiţioşi şi vorbeau din invidie.

Atunci Isus îşi extinde lecţia la toţi, învăţându-i unde se află adevărata onoare: nu în dominarea altora, ci în a face ca dânsul: a sluji până la a se face sclav.

Gloria lui Isus constă în faptul că a iubit mult, că a voit să slujească până la a-şi da viaţa pentru toţi, pentru a obţine răscumpărarea tuturor.

Dacă ne deschidem inima către pătimirea lui Isus, înţelegem care va fi adevărata bucurie, adevărata glorie, adevărata viaţă: să slujeşti, să-ţi afli măreţia în a sluji, în a iubi aşa cum el a iubit, până la jertfa de noi înşine.