en-USro-RO

| Login
11 aprilie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Perpetua și Felicitas, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA  A III-A DIN POSTUL MARE

Ant. la intrare 
Ochii mei sunt pururea spre Domnul,
căci el scoate din laţ picioarele mele.
Intoarce-te spre mine şi arată-ţi îndurarea,
 căci sunt singur şi nefericit.                                  Ps 24,15-16

sau:
„Când îmi voi arăta în voi sfinţenia,
vă voi aduna din toate ţările;
voi revărsa asupra voastră apă curată,
veţi fi curăţaţi de toate păcatele voastre
şi vă voi da un duh nou", spune Domnul.                             Cf. Ef 36,23-26

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care eşti izvorul a toată bunătatea si îndurarea,
tu ne-ai arătat că postul, rugăciunea şi pomana
vindecă rănile pricinuite de păcate;
priveşte cu bunăvoinţă spre noi,
cei care, apăsaţi de povara greşelilor,
ne recunoaştem vinovăţia,
şi ridică-ne mereu cu îndurarea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Împăcat fiind prin această jertfă,
te rugăm, Doamne, să ne dai harul,
ca, după cum îţi cerem să fim iertaţi de greşelile noastre,
să ne străduim si noi să le iertăm pe cele ale fraţilor noştri.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie
„Când va bea cineva din apa pe care i-o voi da eu,
ea va deveni în el izvor de apă
care ţâşneşte spre viaţa veşnică", spune Domnul,             In 4,13-14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne, tu ne-ai dat chezăşia misterului ceresc
şi ne-ai îndestulat încă de pe pământ cu pâinea de sus;
te rugăm cu umilinţă, ca ceea ce s-a săvârşit acum în noi în mod tainic
să se împlinească şi în faptele noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Cu gestul simbolic și profetic al purificării templului de interese economice, Isus opune unei religii superficiale, umane și interesate, curăția credinței în persoana sa. Dumnezeu nu poate fi prezent într-un templu material când în acesta nu mai este loc de întâlnire, „Cortul întâlnirii” fiind astfel un centru de superstiție și de interese ascunse. Dumnezeu este prezent într-o manieră nouă și perfectă în „cortul întâlnirii” al umanității Fiului (In 1,14). El este noul templu. Pentru a primi și a trăi această nouă prezență este necesară „amintirea” (v. 22): Cuvântul lui Ioan arată experiența de credință matură și pascală. Numai cu această memorie pascală reușim să-l recunoaștem pe Cristos

LECTURA I

Legea a fost dată prin Moise.

Citire din cartea Exodului 20,1-17

În zilele acelea, Dumnezeu s-a adresat lui Moise pe muntele Sinai şi a rostit aceste cuvinte: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de mine. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nimic ce să înfăţişeze lucrurile care sunt sus în cer sau jos pe pământ, sau în apele care sunt sub pământ. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam al celor care mă urăsc, şi mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele. Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în zadar numele lui. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca să o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate muncile tale, 10 dar ziua a şaptea este zi de odihnă, închinată Domnului Dumnezeul tău; să nu lucrezi în acea zi nimic, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea ta, nici vitele tale, nici străinul care este în casa ta. 11 Căci în şase zile a făcut Dumnezeu cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. 12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 13 Să nu ucizi. 13 Să nu săvârşeşti adulter. 15 Să nu furi. 16 Să nu mărturiseşti fals împotriva aproapelui tău. 17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici robul, nici servitoarea, nici boul, nici măgarul şi nici un lucru ce este al lui”.

Cuvântul Domnului

sau forma scurtă:

 

LECTURA I

Legea a fost dată prin Moise.

Citire din cartea Exodului 20,1-3.7-8.12-17

În zilele acelea, Dumnezeu s-a adresat lui Moise pe muntele Sinai şi a rostit aceste cuvinte: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de mine. Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în zadar numele lui. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca să o sfinţeşti. 12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 13 Să nu ucizi. 14 Să nu săvârşeşti adulter. 15 Să nu furi. 16 Să nu mărturiseşti fals împotriva aproapelui tău. 17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici robul, nici servitoarea, nici boul, nici măgarul şi nici un lucru ce este al lui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: In 6,68b)

R.: Tu Doamne, ai cuvintele vieţii veşnice.

Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele

şi decât mierea. R.

 

LECTURA A II-A

Noi îl propovăduim pe Cristos cel răstignit, care pentru oameni este o pricină de scandal, dar pentru cei chemaţi este înţelepciunea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,22-25

Fraţilor, 22 în timp ce iudeii cer minuni, iar grecii caută înţelepciune, 23 noi îl propovăduim pe Cristos cel răstignit, ceea ce pentru iudei înseamnă scandal, iar pentru păgâni o nebunie, 24 dar pentru noi, cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, iar slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE In 3,16

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

oricine crede în el are viaţa veşnică.

 

EVANGHELIA

Distrugeţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 2,13-25

13 Apropiindu-se Paştele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim. 14 În templu i-a găsit pe negustorii de boi, de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând. A făcut un bici din funii şi i-a izgonit pe toţi afară din templu, împreună cu oile şi boii, a aruncat pe jos banii schimbătorilor şi le-a răsturnat tarabele, 16 iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: „Luaţi astea de aici şi nu faceţi din casa Tatălui meu o casă de negustorie!” 17 Ucenicii lui şi-au amintit atunci acest cuvânt al Scripturii: „Râvna casei tale mă consumă”. 18 Iudeii au luat cuvântul şi i-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci astfel de lucruri?” 19 Drept răspuns Isus le-a spus: „Distrugeţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou”. 20 Iudeii i-au zis: „În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta, şi tu îl vei ridica în trei zile?” 21 Dar el vorbea despre templul trupului său. 22 Prin urmare, când a înviat din morţi, ucenicii lui şi-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea şi au crezut în Scriptură şi în cuvintele pe care le spusese Isus. 23 Pe când Isus era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştelui, mulţi au crezut în el, văzând minunile pe care le făcea. 24 Dar Isus nu avea încredere în ei pentru că îi cunoştea pe toţi şi nu avea nevoie să-i dea cineva mărturie despre oameni, fiindcă el însuşi ştia ce este în om.

Cuvântul Domnului

 

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 111.