en-USro-RO

| Login
11 aprilie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug. *

 Liturghierul Roman

Luni din Săptămâna  a III-a din Postul Mare

Ant. la intrare 
Sufletul meu suspină şi tânjeşte după curţile Domnului.
Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeul cel viu.         
Ps 83,3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, ca îndurarea ta să purifice
şi să întărească neîncetat sfânta Biserică;
şi, deoarece fără tine, ea nu poate dăinui nevătămată,
călăuzeşte-o mereu cu darul tău.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 
ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim, Doamne, darul slujirii noastre şi te rugăm
să-l transformi pentru noi în taina dătătoare de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Lăudaţi-l pe Domnul toate neamurile,
căci mare este îndurarea lui asupra noastră!     Ps 116,1.2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu taina ta
să ne spele de greşeli şi să ne călăuzească la unitate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Locuitorii din Nazaret îl resping pe consăteanul lor Isus pentru că este fiul lemnarului din sat. Și astăzi pare mai „rațională” credința într-un Dumnezeu îndepărtat și puternic, care este închis sus în cer. Astfel, el nu ne complică viața. Dar Domnul s-a întrupat în persoana unui sclav și a devenit aproapele nostru în fiecare individ, mai ales în cel sărac și părăsit

LECTURA I

Erau mulţi leproşi în Israel, dar nici unul dintre ei nu s-a vindecat, afară de Naaman, sirianul.

Citire din cartea a doua a Regilor 5,1-15a

În zilele acelea, Naaman, comandantul armatei regelui Siriei, avea o mare trecere şi vază înaintea stăpânului său, căci prin el Domnul dăduse Siriei biruinţă; dar omul acesta puternic şi bogat era bolnav de lepră. Sirienii ieşiseră la un atac şi aduseseră ca prizonieră din ţara lui Israel o copilă, care a fost pusă în serviciul soţiei lui Naaman. Ea a zis stăpânei sale: „O, dacă stăpânul meu s-ar adresa profetului care este în Samaria! Negreşit, profetul l-ar vindeca de lepră”. Naaman s-a dus la stăpânul său şi i-a spus: „Fata aceea din ţara lui Israel a spus asta şi asta”. Regele Siriei i-a zis: „Du-te şi voi trimite o scrisoare regelui lui Israel”. A plecat deci ducând cu sine zece talanţi de argint, şase mii de sicli de aur şi zece haine de sărbătoare. A dus regelui din Israel o scrisoare, cu acest conţinut: „Acum, când vei primi scrisoarea aceasta să ştii că îţi trimit pe slujitorul meu, Naaman, ca să-l vindeci de lepră”. După ce a citit scrisoarea, regele din Israel şi-a sfâşiat hainele şi a spus: „Oare sunt eu Dumnezeu, stăpânul morţii şi al vieţii, că-mi cere să vindec un om de lepra lui? Vedeţi prea bine cum caută sămânţă de ceartă”. Când a auzit Elizeu, omul lui Dumnezeu, că regele lui Israel îşi sfâşiase hainele, a trimis să i se spună: „Pentru ce ţi-ai sfâşiat hainele? Să vină la mine şi va şti că este un profet în Israel”. Naaman a venit deci cu caii şi cu carul său şi s-a oprit la poarta casei lui Elizeu. 10 Elizeu i-a trimis vorbă prin cineva: „Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan şi trupul ţi se va vindeca şi te vei curăţi”. 11 Naaman s-a mâniat şi a plecat zicând: „Îmi închipuiam că va ieşi la mine şi, stând, va chema numele Domnului Dumnezeului său, apoi va atinge locul bolnav şi mă va vindeca de lepră. 12 Nu sunt oare râurile Damascului, Abana şi Parpar, mai bune decât toate apele din Israel? N-aş fi putut oare să mă spăl în ele şi să devin curat?” S-a întors deci şi a plecat mânios. 13 Dar servitorii lui s-au apropiat şi i-au spus: „Stăpâne, dacă profetul ţi-ar fi cerut vreun lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: Spală-te şi te vei curăţi!” 14 S-a coborât şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, şi trupul lui a devenit iarăşi ca trupul unui prunc şi s-a curăţit. 15a Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul său. Când a ajuns, s-a prezentat la el şi i-a zis: „Iată, ştiu acum că nu este alt Dumnezeu pe tot pământul decât cel din Israel”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41,2.3; 42,3.4 (R.: cf. Ps 41,3)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!

După cum doreşte cerbul izvoarele de apă,

aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. R.

 

Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu,

când îmi va fi dat să văd faţa lui Dumnezeu?

42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău, ele să mă călăuzească,

să mă ducă la muntele tău cel sfânt şi în lăcaşurile tale. R.

 

Voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea;

voi proclama în imnurile mele,

că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu! R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 129,5.7

Eu nădăjduiesc în Domnul,

sufletul meu se încrede în cuvântul său.

Căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină.

 

EVANGHELIA

Isus, ca şi Ilie şi Elizeu, n-a fost trimis numai pentru iudei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,24-30

Venind Isus în Nazaret, a spus poporului în sinagogă: 24 „Vă spun adevărul, nici un profet nu este bine primit în patria sa. 25 Şi iarăşi vă spun adevărul, că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a venit o foamete mare peste toată ţara, 26 dar la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie; în schimb a fost trimis la o văduvă străină în Sarepta Sidonului. 27 Şi mulţi leproşi erau în Israel pe vremea profetului Elizeu, dar nici unul dintre ei n-a fost curăţit; în schimb a fost curăţit Naaman, un sirian”. 28 Când au auzit aceste lucruri, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. 29 Ridicându-se, l-au scos afară din localitate şi l-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era clădit oraşul lor, ca să-l arunce în prăpastie. 30 Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

2Rg 5,1-15; Ps 41 şi 42; Lc 4,24-30

Cele două lecturi de astăzi ne ajută să vedem care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de Dumnezeu.

Pentru a primi darurile lui Dumnezeu, trebuie să recunoaştem că nu avem nici un drept asupra lui şi că trebuie să acceptăm cu docilitate modul său de a acţiona.

„Nici un profet nu este bine primit în patria sa”, spune Isus. De ce nu e bine primit? Pentru că lipseşte aşteptarea, adică dispoziţia de deschidere faţă de iniţiativa divină. În ţara sa, profetul este cunoscut: e un om ca oricare altul, nu poate să fie instrumentul lui Dumnezeu, de la el nu se poate aştepta nimic extraordinar. Şi chiar dacă este capabil să facă lucruri extraordinare, să le facă acolo, în patria sa: compatrioţii săi au dreptul la aceasta mai mult decât alţii. Aceasta este atitudinea care împiedică primirea darurilor lui Dumnezeu, pentru că iniţiativa divină e gratuită, e absolut liberă în modul de a răspunde speranţelor umane.

În istoria lui Naaman, la care face aluzie Isus în cuvintele sale, Dumnezeu se revelează unui străin, dar mai întâi îl conduce şi pe acest străin la abandonarea propriului mod de a vedea lucrurile.

Naaman, un păgân, nu se gândea că ar avea drepturi asupra Dumnezeului lui Israel, dar era, într-un oarecare sens, clar în privinţa modului în care se va desfăşura întâlnirea cu omul lui Dumnezeu.

Trebuie să spunem că în mod efectiv el nu a fost primit cu prea multă simpatie. Profetul nu se deranjează când Naaman soseşte la uşa casei şi trimite pe cineva să-i spună să meargă să se spele de şapte ori în Iordan.

Nu este o primire generoasă pentru un lepros venit dintr-o ţară îndepărtată! Şi Naaman se mânie, aşa cum se vor mânia concetăţenii lui Isus. El gândise cu totul altceva: că profetul va ieşi pentru a invoca numele Domnului Dumnezeului său, că va pune mâna pe plagă şi-l va vindeca. Într-un cuvânt, o ceremonie mai grandioasă, un gest de vrajă, de magie, pentru a reuşi o vindecare extraordinară. Şi, în schimb, i se spune să se spele! Ca şi cum n-ar fi existat fluvii la Damasc!

Regele lui Israel spusese: „Oare sunt eu Dumnezeu, stăpânul morţii şi al vieţii?” Şi, într-adevăr, a fost necesar să moară omul vechi din Naaman, ca să renască o persoană nouă; adică Naaman a trebuit să abandoneze orice certitudine anterioară, să se supună iniţiativei divine, acceptând maniera simplă a lui Dumnezeu. „Şi trupul lui a devenit iarăşi ca trupul unui prunc şi s-a curăţat”.

Dumnezeu realizează lucruri grandioase cu mijloace simple.

Vindecarea lui Naaman ne face să ne gândim la Botez, care este o acţiune foarte simplă. Cum se face că, turnând un pic de apă pe capul unui copil, el devine, spiritual, o făptură nouă, un fiu al lui Dumnezeu? Dumnezeu nu poate lucra aşa! Şi totuşi, Dumnezeu lucrează tocmai aşa: foloseşte mijloace foarte simple pentru a ne da darurile sale.

Şi Liturghia este un lucru foarte simplu. Noi am făcut-o puţin mai complicată pentru a-i pune în evidenţă valoarea, dar a mânca împreună puţină pâine e un lucru foarte simplu. Însă acea pâine este însuşi trupul Domnului.

Chiar şi în viaţa noastră gesturile foarte simple din orice zi pot deveni instrumente ale harului lui Dumnezeu, şi ele devin cu adevărat dacă sunt împlinite cu iubire.

Să-i cerem Domnului profunda docilitate care să ne facă să aderăm zi de zi la acţiunea sa, cu simplitate şi încredere.