en-USro-RO

| Login
11 aprilie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Vincențiu Ferrer, pr.; Irina, m.

 Liturghierul Roman

Luni din Octava Pastelui

Ant. la intrare 
Domnul v-a adus
într-o ţară unde curge lapte şi miere,
pentru ca legea Domnului
să fie pururi pe buzele voastre, aleluia.         Ex 13,5.9

sau:
 
Domnul a înviat din morţi, precum a zis;
să ne bucurăm şi să ne veselim cu toţii,
căci el domneşte în veci, aleluia! 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
tu sporeşti necontenit Biserica ta,
dăruindu-i, prin Botez, noi fii.
Dă-le slujitorilor tăi harul
să rămână fideli, în trăirea lor,
sacramentului pe care l-au primit în credinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte cu bunătate
darurile credincioşilor tăi,
pentru ca toţi cei care au fost reînnoiţi prin mărturisirea numelui tău
şi prin Botez să ajungă la fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos cel înviat din morţi nu mai moare,
moartea nu mai are nici o putere asupra lui, aleluia.         Rom 6,9 
  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
revarsă cu îmbelşugare în sufletele noastre
harul tainei pascale,
ca să putem răspunde darului iubirii tale ce ne-a deschis calea mântuirii veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Primul cuvânt al lui Isus înviat este o invitație la bucurie. Nu mai este loc pentru tristețe și pentru frică. Moartea a fost învinsă. Trebuie inaugurată viața cea nouă, împărtășind-o, pornind din Galileea, unde începuse totul. Aici ucenicii vor trăi marea experiență a întâlnirii cu Cel Înviat. 

LECTURA I

Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat din morţi; noi toţi suntem martori ai acestui fapt.

Citire din Faptele Apostolilor 2,14.22-32

14 În ziua de Rusalii, Petru, stând în picioare împreună cu cei unsprezece apostoli, le-a zis cu glas puternic: „Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim, ca să ştiţi ce s-a petrecut, ascultaţi-mi cuvintele: 22 E vorba despre Isus din Nazaret, acest bărbat pe care Dumnezeu l-a adeverit înaintea voastră prin faptele puternice, prin minunile şi semnele pe care le-a săvârşit printr-însul în mijlocul vostru, după cum voi înşivă o ştiţi. 23 Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după planul rânduit şi după ştiinţa de mai înainte a lui Dumnezeu, voi l-aţi ucis, răstignindu-l prin mâinile celor fărădelege; 24 dar Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de legăturile morţii. Căci nu era cu putinţă să fie ţinut în stăpânirea ei, 25 de vreme ce David zice: «Eu îl am mereu în faţa ochilor mei pe Domnul; când ştiu că-i la dreapta mea nu mă clatin. 26 Inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 27 deoarece tu nu vei putea lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor şi nici nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. 28 Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii, mă vei umple de bucurie în prezenţa ta». 29 Fraţilor, să-mi fie îngăduit a vă spune fără sfială: patriarhul David a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. 30 Dar cum el era profet şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va face ca unul dintre urmaşii săi să şadă pe scaunul său de domnie, 31 el a văzut dinainte şi a profeţit învierea lui Cristos, care într-adevăr nu a fost lăsat în locuinţa morţilor, iar trupul lui nu a văzut putrezirea. 32 Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus; noi toţi suntem martori ai acestui fapt”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 1)

R.: Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte;

ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,

nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

Secvenţa, la alegere, pag. 410.

 

ALELUIA Ps 117,24

(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Spuneţi fraţilor mei să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,8-15

În acel timp, după ce au auzit cuvintele îngerului, femeile, au părăsit mormântul în grabă, cuprinse de teamă şi bucurie mare şi au alergat să dea de ştire ucenicilor lui. Dar iată că Isus le-a ieşit în întâmpinare şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat. 10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi. Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei, ca să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea”. 11 În timp ce mergeau ele, câţiva dintre soldaţii puşi de pază la mormânt au venit în cetate şi au dat de ştire arhiereilor tot ce se petrecuse. 12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii şi, ţinând sfat, au dat soldaţilor o sumă foarte mare de bani, zicându-le: 13 „Să spuneţi aşa: «Ucenicii lui au venit noaptea şi l-au furat pe când noi dormeam». 14 Şi dacă va ajunge această veste la urechile guvernatorului ne luăm noi obligaţia să-l îmbunăm şi să vă scăpăm de orice neplăceri”. 15 Soldaţii au luat banii şi au făcut cum li s-a spus; şi aceasta s-a răspândit şi a rămas la evrei până în ziua de astăzi.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 2,14.22-32; Ps 15; Mt 28,8-15

Văzând îngerii care le-au anunţat învierea, femeile au fost cuprinse de frică şi, în acelaşi timp B spune Matei B de o bucurie mare. Dar bucuria nu a putut fi deplină până când Isus nu avea să li se arate. Şi Isus a venit: „Bucuraţi-vă!” Acum bucuria este completă: ele pot să-i fie aproape, să-i cuprindă din nou picioarele, să-l adore: Este Domnul! Este Domnul care a înviat!

Isus este acela, aşa cum o spune psalmul, care arată calea vieţii, ne umple de bucurie cu prezenţa sa, pentru că el este prezenţa vizibilă a lui Dumnezeu invizibil.

Întâlnirea cu Isus înviat, pentru aceste femei, devine ocazie pentru o misiune: nu pot să rămână liniştite alături de Isus pentru a se bucura de prezenţa sa, bucuria le-a fost dată în vederea unei misiuni: „Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei, ca să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea”. Şi pentru noi bucuria învierii devine îndemn la vestire, la misiune. Când Isus ne dă bucuria de a-i sta alături, de a contempla chipul său, acest lucru se întâmplă pentru ca noi, mai apoi, să dăm această bucurie tuturor fraţilor şi surorilor noastre.

În a doua parte a evangheliei vedem un al doilea efect al luminii învierii, un efect negativ pentru cine nu este dispus să-l primească. Soldaţii care erau de pază şi bătrânii complotează împreună, refuzând să vadă lumina: „Să spuneţi aşa: ucenicii lui au venit noaptea şi l-au furat pe când noi dormeam”. Sfântul Augustin îi ia peste picior pe aceştia spunând: „Dacă dormeau, cum au putut să-i vadă pe ucenicii care furau trupul?” Mărturia lor se destramă de la sine.

Vor fi întotdeauna oameni care caută să ascundă adevărul, care, închizându-se luminii divine, se refugiază în comploturile lor apărându-şi interesele, îndepărtându-se tot mai mult de simplitatea adevărului şi adăugând confuzie după confuzie.

Numai cine se deschide adevărului este în pace şi poate să meargă înainte cu deplină simplitate.

Să-i cerem Domnului darul de a fi complet deschişi luminii sale şi complet disponibili misiunii care derivă din ea.