en-USro-RO

| Login
11 aprilie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Stanislau, ep. m.; Gemma Galgani, fc.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A A PASTELUI
SAU A DIVINEI ÎNDURĂRI

Ant. la intrare 
Ca nişte copii de curând născuţi,
să doriţi laptele spiritual, curat,
ca să creşteţi prin el spre mântuire, aleluia.         1Pt 2,2

sau:

Intraţi în bucuria măririi voastre,
aducându-i mulţumire lui Dumnezeu .         Esd 2,36-37 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule pururi îndurător,
în celebrarea anuală a sărbătorii Paştelui,
tu înflăcărezi credinţa poporului consacrat ţie;
te rugăm, sporeşte harul pe care ni l-ai dăruit,
pentru ca toţi să ajungă să înţeleagă cum se cuvine în ce baie au fost spălaţi,
în ce Duh au fost renăscuţi,
cu ce sânge au fost răscumpăraţi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte darurile poporului tău (şi ale celor de curând renăscuţi în Cristos),
pentru ca toţi cei care au fost reînnoiţi,
prin mărturisirea numelui tău şi prin Botez,
să ajungă la fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Întinde-ţi mâna, atinge urmele cuielor
şi nu fi necredincios, ci credincios, aleluia!         Cf. In 20,27 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic,
dă-ne, te rugăm, harul
ca puterea tainei pascale să lucreze necontenit în sufletele noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Duminica Divinei Îndurări.
 Dificultățile și obstacolele de a crede din partea comunității creștine sunt descrise în această celebră întâlnire a Celui Înviat cu Toma, ucenicul care reprezintă pe toți aceia care înaintează lent și cu dificultate spre credința autentică. Isus, rezervând o fericire specială acelora care cred fără să vadă, acceptă să acorde o dovadă ulterioară discipolului care ezită. În Biblie este „dificil să crezi”, credința este o cucerire anevoioasă și adesea dureroasă. Biserica proclamă vestea pascală: „L-am văzut pe Domnul”, dar cu răbdare și umilință trebuie să aștepte ca misterul libertății umane să poată ușor, ușor să ajungă să facă actul de credință: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” Aceasta este profesiunea de credință cea mai profundă din întreaga Evanghelie

LECTURA I

O singură inimă şi un singur suflet.

Citire din Faptele Apostolilor 4,32-35

32 Mulţimea celor care credeau era o singură inimă şi un singur suflet. Nici unul nu spunea că ceea ce are îi aparţine, dar toate le aveau în comun. 33 Apostolii mărturiseau cu multă putere învierea Domnului Isus şi se bucurau cu toţii de multă trecere. 34 Nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă, căci toţi cei care aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute 35 şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia, după cum avea nevoie.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,2-4.16ab-18.22-24 (R.: 1)

R.: Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui!

sau

Aleluia.

Să spună Israel că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

Să spună casa lui Aron că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

Să spună toţi care se tem de Domnul,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea,

Dreapta Domnului m-a înălţat.

17 Nu voi muri, ci voi trăi

şi voi povesti faptele Domnului.

18 Domnul m-a pedepsit, m-a pus la încercare,

dar nu m-a lăsat pradă morţii. R.

 

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. R.

 

LECTURA A II-A

Tot ce este născut din Dumnezeu învinge lumea.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-6

Preaiubiţilor, oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? El, Isus Cristos, este acela care a venit prin apă şi sânge: nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge, şi Duhul mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 20,29

(Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul;

fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

După opt zile, a venit Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,19-31

19 Era după moartea lui Isus, în seara primei zile a săptămânii. De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră uşile casei în care se aflau. Isus a venit, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pacea să fie cu voi!” 20 După aceste cuvinte le-a arătat mâinile şi coasta. Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 21 Isus le-a zis din nou: „Pacea să fie cu voi! După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!” 22 Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi pe Duhul Sfânt; 23 cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”. 24 Unul dintre cei doisprezece, Toma, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. 25 I-au zis ceilalţi ucenici: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a declarat: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul în locul cuielor şi nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 26 Opt zile mai târziu, ucenicii lui erau iarăşi în casă şi Toma era împreună cu ei. A venit Isus, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijloc şi a zis: „Pacea să fie cu voi!” 27 Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, vezi mâinile mele; întinde-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, dar credincios”. 28 Toma i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 29 I-a zis Isus: „Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!” 30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi şi multe alte minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta; 31 iar acestea s-au scris ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi prin credinţa voastră să aveţi viaţă în numele lui.

Cuvântul Domnului