en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Silvestru I, pp. *; Melania; Ecaterina Labouré, fc.

 Liturghierul Roman

 

31 decembrie
ZIUA A VII-A DIN OCTAVA CRĂCIUNULUI

Ant. la intrare 
Un prunc ni s-a născut nouă,
un fiu ni s-a dat nouă
şi domnia a fost pusă pe umerii săi,
iar numele lui este Sfetnic minunat.         Is 9,6
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai voit ca în naşterea Fiului tău
să se afle începutul şi desăvârşirea legăturii lui Dumnezeu cu omul;
dă-ne, te rugăm, harul să facem şi noi parte din moştenirea lui Cristos Domnul,
căci în el sălăşluieşte mântuirea întregii lumi.
El, care, fiind Dumnezeu. 
    
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii,
dă-ne, te rugăm, harul să aducem prin această jertfă
cinstea cuvenită maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Dumnezeu l-a trimis în lume
pe Fiul său unul-născut,
ca să trăim prin el.         1In 4,9
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
oamne, poporul tău este călăuzit în drumul său
de feluritele ajutoare ale Providenţei tale;
dăruieşte-ni-le cu bunătate şi acum, şi în viitor,
pentru ca, bucurându-ne de bunurile trecătoare
de care avem nevoie,
să căutăm cu mai multă încredere bunurile veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Dumnezeu Cuvântul a iniţiat un dialog de mântuire cu lumea, ne-a înălţat la demnitatea de fii, ne-a făcut părtaşi la planurile sale. În anul următor el însuşi va veni în casa noastră devenită cuvânt, prezenţă şi eveniment... şi “ai săi nu l-au primit” (cf. In 1,11).

 

LECTURA I
Voi aveţi ungerea de la Cel Sfânt
şi cunoaşteţi cu toţii adevărul.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 2,18-21

18 Copii,
este ceasul de pe urmă.
După cum aţi auzit, vine Anticrist,
iar acum au apărut mulţi anticrişti;
după aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19 Dintre noi au ieşit,
dar nu erau de-ai noştri,
pentru că, dacă ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi,
dar trebuia să se arate că nu toţi sunt de-ai noştri.
20 Dar voi aveţi ungerea de la Cel Sfânt
şi cunoaşteţi cu toţii.
21 Nu v-am scris pentru că n-aţi cunoaşte adevărul,
ci pentru că îl cunoaşteţi
şi pentru că nici o minciună nu este din adevăr.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2.11-12.13 (R.: 11a)

R
.: Să se bucure cerurile
şi să se veselească pământul!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou!
Cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi-i Domnului, binecuvântaţi numele lui!
Vestiţi din zi în zi mântuirea lui! R.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,
să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea!
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,
să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,
pentru că vine să judece pământul!
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele, în adevărul său. R.

ALELUIA In 1,14a.12ac
(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
Celor care l-au primit,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cuvântul s-a făcut trup
şi a locuit între noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,1-18

1 La început era Cuvântul
şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 Acesta era la început la Dumnezeu.
3 Toate au luat fiinţă prin el
şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce există.
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor,
5 iar lumina în întuneric luminează,
dar întunericul nu a cuprins-o.
6 A fost un om, trimis de Dumnezeu,
al cărui nume era Ioan.
7 Acesta a venit spre mărturie,
ca să dea mărturie despre lumină,
pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu era el lumina,
ci a venit să dea mărturie despre lumină.
9 Cuvântul era lumina adevărată,
care, venind în lume, luminează pe orice om.
10 Era în lume şi lumea a luat fiinţă prin el,
dar lumea nu l-a cunoscut.
11 A venit la ai săi,
dar ai săi nu l-au primit.
12 Însă celor care l-au primit,
celor care cred în numele lui,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu,
13 care, nu din sânge, nici din voinţa trupului,
nici din voinţa bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut.
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi,
iar noi am văzut gloria lui,
glorie ca a unicului născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr.
15 Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat, zicând:
„Acesta era cel despre care v-am spus:
«Cel care vine după mine a fost înaintea mea
pentru că era mai înainte de mine»”.
16 Căci noi toţi am primit din plinătatea lui har după har.
17 Pentru că Legea a fost dată prin Moise,
harul şi adevărul au fost prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu;
Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui,
el l-a revelat.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1In 2,18-21; Ps 95; In 1,1-18

Din această evanghelie atât de plină de bogăţie reţinem, în această ultimă zi, o frază: „Noi toţi am primit din plinătatea lui har peste har”, pentru a ne inspira o atitudine de recunoştinţă.

Toţi am primit din bunătatea lui Cristos, în toate zilele anului, fiecare în modul său. Domnul şi-a împărţit darurile sale după nevoile fiecăruia dintre noi.

Şi am primit har peste har, adică un har era pregătirea pentru un alt har şi mai mare. Şi toate harurile pe care Domnul ni le-a făcut în acest an nu au fost altceva decât o pregătire pentru harurile pe care ni le va face în anul următor.

Am primit harul iertării milostive a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, pentru a avea curajul de a merge înainte; am primit atâtea haruri de lumină pentru a fi luminaţi pe drumul nostru, zi de zi. Isus, lumina care luminează orice om care vine în lume, a fost lumina noastră în acest an.

Dar trebuie să spunem că cel mai mare dar este el însuşi. Şi la sfârşitul acestui an, trebuie încă o dată să recunoaştem darul lui Dumnezeu. „Dacă tu ai cunoaşte darul lui Dumnezeu!”, îi spunea Isus samaritencei. Şi apoi: „Eu sunt, cel care îţi vorbesc”. Isus, Fiul lui Dumnezeu, s-a dat pentru noi în fiecare zi din acest an. S-a dat ca lumină, s-a dat ca forţă, s-a dat ca iubire, în special în Euharistie: s-a dăruit, s-a jertfit pentru noi. Ne-a dat bucuria de a fi în comuniune cu Tatăl, de a fi uniţi cu toţi fraţii noştri şi de a ne ajuta reciproc, de a comunica altora bucuria pe care o primim de la el.
Cu adevărat, „din plinătatea sa, noi toţi am primit har peste har”.