en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Fer. Ieremia Valahul, călug.; Sf. Victor, m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A VII-A A PASTELUI

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem.
Din partea ta îmi spune inima: „Căutaţi faţa mea".
Eu caut faţa ta;
nu-ţi ascunde faţa de la mine, aleluia!         Cf. Ps 26,7-9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Ascultă cu bunăvoinţă, Doamne, rugăciunile noastre.
Noi credem că Mântuitorul neamului omenesc
se află împreună cu tine în mărire;
dă-ne harul să simţim că el rămâne cu noi până la sfârşitul veacurilor,
după cum ne-a făgăduit.
El, care, fiind Dumnezeu. 
   
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, rugăciunile credincioşilor tăi,
împreună cu darurile pe care ţi le oferim,
pentru ca, îndeplinindu-ne cu iubire aceste îndatoriri de fii ai tăi,
să putem ajunge în mărirea cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Te rog, Tată, ca ei să fie una,
după cum noi suntem una, aleluia!         In 17,22 
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
A
scultă-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră,
şi dă-ne încrederea neclintită că, prin aceste taine preasfînte,
întregul trup al Bisericii va ajunge la gloria
la care a ajuns Cristos, capul său.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale (a L-a). Ziua Presei la nivel diecezan. Se vor face rugăciuni şi vor fi sensibilizaţi credincioşii pentru presa catolică. Colectă pentru presă.
Vezi “Note liturgice” la final.
Numai oamenii care sunt în tensiune sunt cei care fac istoria. Ceilalţi sunt remarcaţi şi sfârşesc prin rătăcirea într-o plasă de alienări, de nesatisfacţie radicală, sfâşietoare. Tensiunea este de a se proiecta înainte, spre viitor. Credinţa este acel impuls care te împinge spre viitor. Creştinismul este speranţă, orientare, angajare într-un exod, transformare a prezentului. A trăi înseamnă a umbla cu Cristos cel înviat şi cine îl alege pe el în această viaţă nu alege moartea, ci învierea. Adică trebuie să conducem realitatea noastră umană spre realizarea sa definitivă. Hotărându-ne pentru Cristos, atingem unitatea fiinţei noastre, gloria unei continue şi veşnice creşteri în Dumnezeu
.

LECTURA I
Îl văd pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu.
Citire din Faptele Apostolilor 7,55-60

55 În zilele acelea,
Ştefan, plin de Duh Sfânt,
cu ochii îndreptaţi spre cer,
a văzut gloria lui Dumnezeu
şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu
56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise
şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu!”
57 Atunci ei, strigând cu glas puternic,
şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui
58 şi, scoţându-l din cetate, aruncau cu pietre asupra lui.
Martorii şi-au pus hainele
la picioarele unui tânăr numit Saul.
59 Şi, în timp ce îl loveau cu pietre,
Ştefan a strigat, zicând:
„Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
60 Apoi, căzând în genunchi, a strigat cu glas puternic:
„Doamne, nu le socoti păcatul acesta!”
Şi, spunând aceasta, a adormit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 96(97),1 şi 2b.6 şi 7c.9 (R.: 1a)

R
.: Domnul stăpâneşte,
să se bucure pământul!
sau:
Aleluia.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
2b Dreptatea şi judecata sunt temelia stăpânirii sale. R.

6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd mărirea.
7c Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii! R.

9 Căci tu, Doamne,
eşti Cel Preaînalt peste tot pământul
şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R.

LECTURA A II-A
Vino, Doamne Isuse!
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan
22,12-14.16-17.20

12 Eu, Ioan,
am auzit o voce zicându-mi:
„Iată, eu vin curând
şi răsplata mea este cu mine,
ca să dau fiecăruia după ceea ce a făcut!
13 Eu sunt alfa şi omega,
cel dintâi şi cel din urmă, începutul şi sfârşitul.
14 Fericiţi cei care îşi spală hainele
ca să aibă putere asupra pomului vieţii
şi să poată intra prin porţi în cetate!
16 Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu
ca să mărturisească acestea
înaintea voastră şi înaintea Bisericilor.
Eu sunt rădăcina, neamul lui David,
steaua cea care străluceşte, aceea de dimineaţă”.
17 Şi Duhul şi Mireasa spun: „Vino!”
Iar cel care aude să spună „Vino!”
Şi cel căruia îi este sete,
cel care vrea să primească apa vieţii în dar, să vină!
20 Cel care dă mărturie spune acestea:
„Da, voi veni curând!”
„Amin. Vino, Doamne Isuse!”
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 14,18
(Aleluia) „Nu vă voi lăsa orfani”, spune Domnul.
„Mă duc şi voi veni la voi
şi se va bucura inima voastră”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Să fie desăvârşiţi în unire.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 17,20-26

20 În acel timp,
Isus, ridicându-şi ochii spre cer,
s-a rugat, zicând:
„Tată sfânt, nu mă rog numai pentru ei,
ci şi pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor,
21 ca toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine,
ca şi ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.
22 Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o,
ca ei să fie una, după cum noi suntem una:
23 eu în ei şi tu în mine, ca să fie desăvârşiţi în unire,
încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei,
aşa cum m-ai iubit pe mine.
24 Tată, vreau ca acolo unde sunt eu
să fie cu mine şi cei pe care mi i-ai dat,
ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o,
pentru că tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
25 Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut,
iar aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis.
26 Eu le-am revelat numele tău şi-l voi revela
pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine
să fie în ei şi eu în ei”.
Cuvântul Domnului