en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic

 Liturghierul Roman

 

Luni din Săptămâna a VII-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Când va veni Duhul Sfânt asupra voastră,
voi veţi primi o putere
şi îmi veţi fi martori până la marginile pământului, aleluia.         Fap 1,8 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Să coboare peste noi
puterea Duhului Sfânt, Doamne,
ca să păstrăm cu fidelitate în cuget voinţa ta
şi să o facem cunoscută printr-o viaţă sfântă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
   
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca această jertfă nepătată să ne purifice
şi să ne întărească sufletele cu putere de sus.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Nu vă voi lăsa orfani:
voi veni iarăşi la voi
şi se va bucura inima voastră, aleluia.         In 14,18; 16,22 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
îndură-te şi fii alături de poporul tău,
pe care l-ai îndestulat cu tainele cereşti,
şi dă-i harul,
ca, lepădând omul cel vechi,
să ajungă la înnoirea vieţii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Discursul de rămas bun al lui Isus se termină cu un strigăt de triumf. Murind, Isus a învins lumea. Credincioşii nu au de ce să se teamă: în ciuda suferinţelor şi a persecuţiilor ei vor învinge lumea “prin credinţa în Isus” (1In 5,4-5).

 

LECTURA I
L-aţi primit pe Duhul Sfânt
când aţi venit la credinţă?
Citire din Faptele Apostolilor 19,1-8

1 În timp ce Apolo era la Corint,
Paul, după ce a străbătut regiunile nordice,
a coborât la Efes.
Acolo a găsit câţiva discipoli
2 şi le-a spus: „L-aţi primit pe Duhul Sfânt când aţi crezut?”
Dar ei au răspuns:
„Nici n-am auzit că este Duh Sfânt”.
3 El le-a zis: „Atunci ce fel de botez aţi primit?”
Ei au răspuns: „Botezul lui Ioan”.
4 Paul le-a zis:
„Ioan a botezat cu botezul convertirii,
spunând poporului să creadă în cel care vine, adică în Isus”.
5 Când au auzit ei, au primit Botezul în numele Domnului Isus.
6 Iar când Paul şi-a pus mâinile peste ei,
Duhul Sfânt a coborât asupra lor,
iar ei vorbeau în limbi şi profeţeau.
7 Erau cu toţii cam doisprezece bărbaţi.
8 El a intrat în sinagogă
şi a vorbit cu îndrăzneală timp de trei luni,
discutând cu ei şi convingându-i
despre cele referitoare la împărăţia lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 67(68),2-3.4-5ac.6-7ab (R.: 33a)

R
.: Domnii ale pământului,
cântaţi-i lui Dumnezeu!
sau:
Aleluia.

2 Dumnezeu se ridică, duşmanii lui se risipesc
şi cei care-l urăsc fug dinaintea feţei lui.
3 Cum se risipeşte fumul, aşa îi risipeşti,
cum se topeşte ceara în faţa focului,
aşa pier cei răi din faţa lui Dumnezeu. R.

4 Cei drepţi se bucură şi tresaltă de bucurie
în faţa lui Dumnezeu,
exultă în tresăltări de bucurie.
5ac Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi psalmi numelui său,
numele său este Domnul. R.

6 Dumnezeu este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,
el, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.
7ab Dumnezeu dă o casă celor părăsiţi,
el îi face pe prizonieri să iasă pe poarta libertăţii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,1
(Aleluia) Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus,
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Curaj, eu am învins lumea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 16,29-33

29 În acel timp,
discipolii i-au zis lui Isus:
„Iată, acum ne vorbeşti deschis
şi nu spui nicio asemănare!
30 Acum ştim că ştii toate
şi nu ai nevoie să te întrebe cineva.
De aceea, credem că ai ieşit de la Dumnezeu”.
31 Isus le-a răspuns:
„Acum credeţi?
32 Iată, vine ceasul – ba a şi venit –
când veţi fi împrăştiaţi fiecare la ale sale
şi mă veţi lăsa singur;
dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine.
33 V-am spus acestea ca să aveţi pace în mine.
În lume veţi avea necazuri;
însă curaj, eu am învins lumea!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Fap 19,1-8; Ps 67; In 16,29-33

Evanghelia de astăzi ne ajută să înţelegem cât de mare nevoie au avut apostolii de Duhul Sfânt. Ei nu-şi dădeau seama de aceasta şi credeau că înţeleg ceea ce Isus le spunea lor, când, dimpotrivă, nu au preluat bine mesajul său şi credinţa lor nu era suficient de puternică.

Când Isus spune: „Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume; acum las din nou lumea şi mă duc la Tatăl”, ei cred că au înţeles şi spun: „Acum vorbeşti deschis şi nu spui nici o pildă. Acum noi înţelegem şi credem că tu ai venit de la Dumnezeu!” Dar răspunsul lui Isus arată că ei se înşelau: „Acum credeţi? Iată vine ceasul, ba a şi venit, în care vă veţi risipi fiecare la ale lui şi pe mine mă veţi lăsa singur”.

Credinţa lor este fragilă, încât peste puţin timp îl vor abandona pe maestrul lor.

Cuvintele lui Isus au o semnificaţie mult mai profundă decât ceea ce ei au înţeles. Am spus-o deja altă dată: Isus merge la Tatăl prin pătimire, „revenirea” lui Isus este un mister profund care transformă întreaga natură umană, tocmai pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să creadă. Când Isus în suferinţă şi moarte va fi împlinit această transformare, va putea să-l trimită pe Duhul Sfânt care va face din apostoli o nouă creaţie; numai atunci, după victoria lui Isus asupra morţii, ei vor putea realmente să creadă până la capăt, să descopere tot adevărul.

Noi l-am primit deja pe Duhul Sfânt, în viaţa noastră există mereu ceva „mai mult” de realizat, şi e ceva din ceea ce li s-a întâmplat şi apostolilor. Ne dăm seama că multe lucruri în noi ar trebui să fie diferite, mai bune, dar nu vedem necesitatea aceasta şi nici nu ştim până la ce punct vrea Dumnezeu să lucreze în noi. E necesar ca el să ne reveleze aceasta cu haruri de orice fel, cu diferite încercări: atunci primim din nou Duhul lui Isus şi ne dăm seama cât de superficială a fost adeziunea noastră la Cristos şi aproape ne mirăm că am putut să trăim astfel, mulţumindu-ne cu atât de puţin, scandalizându-ne de orice dificultate, în loc să vedem în orice dificultate ocazia pe care Domnul ne-o dădea de a participa la misterul morţii şi învierii.

Să-i cerem lui Isus ca, în bunătatea sa, să ne pregătească să fim noua creaţie în Duhul Sfânt, ca să aderăm la el cu profundă credinţă: să ne dea harul de a participa la misterul suferinţei şi al bucuriei sale, la misterul carităţii sale.