en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Fer. Ivan Merz, laic

 Liturghierul Roman

 

Marţi din Săptămâna a VII-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă;
am fost mort şi iată că sunt viu
în vecii vecilor, aleluia.         Ap 1,17-18 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, te rugăm,
trimite-l pe Duhul Sfânt,
ca să locuiască în noi
şi să ne transforme în temple vii ale măririi sale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
   
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne,
rugăciunile credincioşilor tăi împreună cu darurile pe care ţi le oferim,
pentru ca, îndeplinindu-ne cu iubire aceste îndatoriri de fii ai tăi,
să putem ajunge la mărirea cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Duhul Sfânt,
pe care îl va trimite Tatăl în numele meu,
vă va învăţa totul
şi vă va aminti toate câte vi le-am spus, aleluia.         In 14,26 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
mpărtăşindu-ne, Doamne, cu darul sfintelor taine,
te rugăm cu umilinţă,
ca jertfa pe care Fiul tău ne-a poruncit s-o aducem în amintirea lui,
să sporească în inimile noastre iubirea.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Făcându-se om, Fiul merge să cucerească o nouă slavă, transformând condiţia umană. Prin moartea sa din iubire şi prin înviere el deschide porţile vieţii divine care ne va inunda şi ne va transfigura: “Eu le voi da viaţa veşnică şi ei mă vor preamări”. De atunci încoace, cum va spune sfântul Irineu, “omul viu este slava lui Dumnezeu şi viaţa omului este vederea lui Dumnezeu”.

 

LECTURA I
Duc la capăt alergarea mea
şi slujirea pe care am primit-o de la Domnul Isus.
Citire din Faptele Apostolilor 20,17-27

17 În zilele acelea,
de la Milet, Paul a trimis la Efes
ca să-i cheme pe prezbiterii Bisericii.
18 Când aceştia au ajuns la el, le-a zis:
„Voi ştiţi prea bine cum am fost cu voi tot timpul,
din prima zi în care am coborât în Asia,
19 slujindu-l pe Dumnezeu cu toată umilinţa,
vărsând lacrimi şi suportând încercările
pe care mi le-au cauzat cursele iudeilor;
20 că nu m-am sustras de la nimic
ca să vă vestesc cele folositoare
şi v-am învăţat în public şi prin case,
21 am dat mărturie înaintea iudeilor şi a grecilor
ca să se convertească la Dumnezeu
şi să creadă în Domnul nostru Isus.
22 Şi iată că acum, împins de Duhul,
mă duc la Ierusalim fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo,
23 decât că Duhul Sfânt îmi mărturiseşte din cetate în cetate
şi-mi spune că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.
24 Dar eu nu pun niciun preţ pe viaţa mea,
numai să duc la capăt alergarea mea
şi slujirea pe care am primit-o de la Domnul Isus,
aceea de a da mărturie
despre evanghelia harului lui Dumnezeu.
25 Şi acum, iată, eu ştiu că voi toţi
pe la care am trecut predicând evanghelia împărăţiei
nu-mi veţi mai vedea faţa!
26 De aceea, dau mărturie astăzi în faţa voastră:
eu sunt curat de sângele tuturor,
27 căci nu m-am dat înapoi
să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 67(68),10-11.20-21 (R.: 33a)

R
.: Domnii ale pământului,
cântaţi-i lui Dumnezeu!
sau:
Aleluia.

10 Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,
moştenirea ta, sleită de puteri, ai înviorat-o.
11 Dumnezeule, vieţuitoarele tale au locuit în ţara
pe care ai pregătit-o în iubirea ta pentru cel sărac. R.

20 Binecuvântat să fie Domnul zi de zi!
Dumnezeul mântuirii noastre ne poartă de grijă.
21 Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii,
Domnul Dumnezeu are putere şi asupra morţii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,16
(Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor
ca să fie cu voi pentru totdeauna. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tată, glorifică-l pe Fiul tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 17,1-11a

1 În acel timp,
Isus, ridicându-şi ochii spre cer,
a zis: „Tată, a venit ceasul:
glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine,
2 pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om,
să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui!
3 Iar viaţa veşnică aceasta este:
să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat,
şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos.
4 Eu te-am glorificat pe pământ
împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac.
5 Şi acum, Tată, glorifică-mă la tine însuţi
cu gloria pe care am avut-o la tine
mai înainte de a fi fost lumea!
6 Am revelat numele tău
oamenilor pe care tu mi i-ai dat din lume.
Ai tăi erau şi mi i-ai dat,
iar ei au ţinut cuvântul tău.
7 Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la tine,
8 căci cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor,
iar ei le-au primit
şi au cunoscut cu adevărat că am ieşit de la tine
şi au crezut că tu m-ai trimis.
9 Eu mă rog pentru ei.
Nu mă rog pentru lume,
ci pentru cei pe care mi i-ai dat,
pentru că sunt ai tăi.
10 Şi toate ale mele sunt ale tale
şi ale tale sunt ale mele şi sunt glorificat în ei.
11a Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume,
iar eu vin la tine”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Fap 20,17-27; Ps 67; In 17,1-11


Liturgia de astăzi ne propune începutul minunatei rugăciuni a lui Isus înainte de pătimirea sa, o rugăciune în care avem posibilitatea să întrevedem ceva din unitatea existenţă între el şi Tatăl.


„Părinte, preamăreşte pe Fiul tău...„ şi încă: „Preamăreşte-mă acum, Părinte, în faţa ta...„. Ce vrea să spună? Nu este aici orgoliu cerând să fie preamărit? Ar putea părea astfel, dar nu este din mai multe motive. Mai întâi, pentru că această glorificare se actualizează prin pătimire, şi noi o ştim din evanghelie şi din contextul în care Isus spune aceste cuvinte. „Părinte, a venit ceasul...„: a sosit ceasul pătimirii, care este şi acela al glorificării.

Într-un alt capitol al Evangheliei după Ioan, Isus e neliniştit, tulburat şi se roagă: „Acum sufletul meu este întristat, dar ce să spun? Părinte, scapă-mă de acest ceas? Dar pentru aceasta doar am ajuns la ceasul de faţă. Părinte, preamăreşte numele tău!” (In 12,27-28). „Preamăreşte numele tău” vrea să spună ceea ce citim aici: „Preamăreşte pe Fiul tău pentru ca Fiul să te preamărească pe tine”.

Scopul este gloria Tatălui, care nu poate fi separată de a sa, pentru că Tatăl nu poate să fie glorificat dacă Fiul însuşi nu este glorificat. Dar glorificarea Fiului se actualizează în pătimire, în care Tatăl lucrează dându-i Fiului biruinţa, nu biruinţa umană, ci divină, obţinută prin suferinţe şi moarte: atunci Isus a primit puterea asupra oricărei fiinţe umane şi îi comunică viaţa veşnică.

În special glorificarea, preamărirea se actualizează în misterul Rusaliilor, când Duhul Sfânt dătător de viaţă îi reînnoieşte pe apostoli şi întreaga Biserică. Aceasta este preamărirea lui Isus. Nu e o relaţie care rămâne închisă între Tatăl şi Fiul, ci o relaţie deschisă, fecundă, care tinde să transforme orice creatură.

„Tu i-ai dat putere peste toţi oamenii, ca el să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai încredinţat lui. Aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos pe care l-ai trimis”: o viaţă de unire cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul, în Duhul Sfânt. Aceasta este gloria pe care Tatăl o comunică Fiului şi care se împarte peste tot pământul, pentru că tot pământul trebuie să fie umplut de gloria lui Dumnezeu.

Să-i cerem Domnului să ne deschidă inimile în faţa acestei minunate rugăciuni, în aşa fel încât noi să putem spune în orice împrejurare: „Părinte, preamăreşte pe fiul tău, pe fiica ta!” cu alte cuvinte: „Împlineşte planul tău de iubire prin toate dificultăţile, obţine-mi biruinţă şi, astfel, eu voi fi preamărit şi eu te voi preamări”. Aceasta este o reacţie foarte frumoasă, deoarece este o reacţie de iubire şi de încredere. Isus a privit în acest mod pătimirea sa; să-i cerem să ne dea harul să ne deschidem, în acest mod, iubirii sale.