en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Pascal Baylon, călug.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A VII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Doamne, eu am încredere în bunătatea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta.
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri!        Ps 12,6 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule,
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să cugetăm pururi la cele spirituale,
ca să împlinim ceea ce e plăcut înaintea ta, şi prin cuvânt, şi prin faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Împlinind slujirea ce ne-a fost încredinţată,
celebrăm tainele tale, Doamne, şi te rugăm cu umilinţă,
ca jertfa pe care o aducem spre lauda măririi tale, să ne fie spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
Voi vesti toate faptele tale minunate.
Mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine,
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!       Ps 9,2-3

sau:
Doamne, eu am crezut că tu eşti Cristos,
Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în lume.        In 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ne faci parte pe deplin de roadele mântuirii,
a căror chezăşie am primit-o prin aceste taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Apostolii îl urmează pe Isus fără să înţeleagă şi, mai mult, fără umilinţă. Îşi pun forţele în fapte şi în grupul din care fac parte. Dar dinamica împărăţiei este alta, cu totul diferită: “primirea unui copil”, a săracului, a celui neştiutor, marginalizat, a oricărei persoane…, deoarece face parte din aceeaşi categorie ca mine şi are aceeaşi demnitate ca mine. Este fiu al lui Dumnezeu, este fratele meu sau sora mea.

 

LECTURA I
Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,1-10

1 Preaiubiţilor,
de unde vin războaiele,
de unde conflictele dintre voi?
Oare nu tocmai din poftele voastre
care se luptă în membrele voastre?
2 Râvniţi, şi nu aveţi;
ucideţi şi invidiaţi, dar nu reuşiţi să obţineţi;
vă luptaţi şi purtaţi războaie;
nu aveţi pentru că nu cereţi,
3 cereţi, şi nu primiţi, pentru că cereţi rău,
pentru a risipi în plăcerile voastre.
4 Desfrânaţilor!
Oare nu ştiţi că prietenia lumii
este duşmănie faţă de Dumnezeu?
Aşadar, cine vrea să fie prietenul lumii
devine duşmanul lui Dumnezeu.
5 Sau credeţi că Scriptura spune în zadar:
„Duhul pe care l-a pus în noi ne iubeşte până la gelozie?”
6 Dar el dă un har şi mai mare;
de aceea spune: „Dumnezeu se împotriveşte celor mândri,
însă celor smeriţi le dă har”.
7 Aşadar, supuneţi-vă lui Dumnezeu;
împotriviţi-vă diavolului
şi el va fugi de la voi;
8 apropiaţi-vă de Dumnezeu
şi el se va apropia de voi!
Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor!
Purificaţi-vă inimile, voi cei cu inima împărţită!
9 Tânguiţi-vă, gemeţi şi plângeţi!
Râsul vostru să se schimbe în plâns,
iar bucuria voastră, în întristare!
10 Umiliţi-vă în faţa Domnului şi el vă va înălţa!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 54(55),7-8.9-10a.10b-11a.23 (R.: cf. 23a)

R
.: Încredinţează Domnului grijile tale
şi el te va hrăni.

7 Am spus: „Cine îmi va da aripi ca de porumbel,
ca să zbor şi să-mi găsesc adăpostul?”
8 Iată, mă îndepărtez în fugă
şi poposesc în pustietate! R.

9 Îl aştept degrabă pe acela care să mă salveze
dinaintea vântului furtunii şi a vijeliei.
10a Împrăştie-i, Doamne, încurcă-le limbile! R.

10b Căci am văzut în cetate violenţă şi dezbinare,
11a zi şi noapte o înconjoară peste ziduri. R.

23 Încredinţează Domnului grijile tale
şi el te va hrăni,
nu-l va lăsa niciodată pe cel drept să se clatine! R.

ALELUIA Gal 6,14
(Aleluia) Departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva
decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos,
prin care lumea este răstignită pentru mine,
iar eu pentru lume! (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi îl vor ucide.
Dacă cineva vrea să fie primul,
să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 9,30-37

30 În acel timp,
plecând de acolo, Isus străbătea Galileea
şi nu voia ca cineva să ştie,
31 căci îi învăţa pe discipolii săi şi le spunea:
„Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi îl vor ucide,
iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia”.
32 Ei, însă, nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-l întrebe.
33 Au venit la Cafarnaum şi, când erau în casă,
i-a întrebat: „Despre ce aţi discutat pe drum?”
34 Însă ei tăceau,
căci pe drum discutaseră unii cu alţii despre cine este mai mare.
35 Aşezându-se, s-a adresat celor doisprezece
şi le-a spus: „Dacă cineva vrea să fie primul,
să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor!”
36 Şi, luând un copilaş, l-a aşezat în mijlocul lor,
apoi, luându-l în braţe, le-a spus:
37 „Oricine primeşte un astfel de copilaş în numele meu
pe mine mă primeşte;
iar cine mă primeşte pe mine,
nu pe mine mă primeşte, ci pe acela care m-a trimis”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Iac 4,1-10; Ps 54; Mc 9,30-37

 

Isus dorea să-i instruiască pe ucenicii săi. El le spunea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui, va învia”. Ei însă nu înţelegeau B spune evanghelistul. Şi când învăţătorul le vorbeşte despre dificultăţi grave, şi chiar de-a dreptul despre moarte, ei înţeleg încă şi mai puţin: rămân fermi în gândurile lor, care îi îndepărtează de el. Şi Isus trebuie să le spună clar: „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”.

El, în schimb, este conştient de încercarea prin care trebuie să treacă; ucenicii au şi ei nevoie de această încercare a suferinţei pentru a putea ieşi din iluziile lor.
Scrisoarea către Evrei spune că Isus a fost încercat pentru a deveni preotul milostiv şi, tocmai datorită încercării la care el a acceptat să se supună, încercările noastre devin momente de educaţie şi chiar devin motiv de bucurie pentru că ne unesc cu el. De aceea, sfântul Petru scrie: „Fiţi plini de bucurie, chiar dacă acum trebuie să înduraţi diferite încercări, pentru că valoarea credinţei voastre se va întoarce spre lauda, slava şi cinstea voastră”, şi sfântul Paul: „Sunt nespus de bucuros în încercările mele”.
Să nu ne rătăcim în dificultăţi: să privim la Domnul şi vom găsi calea de ieşire, inspirată de iubirea sa pentru noi şi de iubirea noastră pentru el.