en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Ioan I, pp. m. *.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A VII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Doamne, eu am încredere în bunătatea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta.
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri!        Ps 12,6 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule,
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să cugetăm pururi la cele spirituale,
ca să împlinim ceea ce e plăcut înaintea ta, şi prin cuvânt, şi prin faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Împlinind slujirea ce ne-a fost încredinţată,
celebrăm tainele tale, Doamne, şi te rugăm cu umilinţă,
ca jertfa pe care o aducem spre lauda măririi tale, să ne fie spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
Voi vesti toate faptele tale minunate.
Mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine,
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!       Ps 9,2-3

sau:
Doamne, eu am crezut că tu eşti Cristos,
Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în lume.        In 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ne faci parte pe deplin de roadele mântuirii,
a căror chezăşie am primit-o prin aceste taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Comunitatea discipolilor lui Isus nu este ceva închis care ţine la propriile privilegii; şi cei care nu sunt “de-ai noştri” pot să facă lucruri bune; este aici o declaraţie profund ecumenică şi deschisă valorilor prezente în alte culturi şi religii.

 

LECTURA I
Ar trebui să spuneţi:
„Dacă Domnul va vrea”.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,13-17

13 Preaiubiţilor,
voi ziceţi: „Astăzi sau mâine
vom pleca în cutare cetate,
vom sta acolo un an, vom face comerţ şi vom câştiga” –
14 dar nu ştiţi ce va fi mâine.
Căci ce este viaţa voastră? –,
voi sunteţi ca un abur care apare pentru puţin timp
şi apoi dispare îndată.
15 Dimpotrivă, ar trebui să spuneţi:
„Dacă Domnul va vrea, vom trăi
şi vom face cutare sau cutare lucru”.
16 Dar acum vă mândriţi cu lăudăroşenia voastră.
Orice astfel de laudă este rea.
17 Aşadar, cine ştie să facă binele, şi nu-l face,
comite păcat.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 48(49),2-3.6-7.8-10.11 (R.: Mt 5,3)

R
.: Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerului!

2 Ascultaţi aceasta, voi, toate popoarele,
plecaţi-vă urechea, voi, toţi locuitorii lumii,
3 fie oameni de rând, fie oameni de rang înalt,
bogaţi şi săraci, toţi împreună! R.

6 De ce să mă tem în zilele cele rele,
când nelegiuirea portivnicilor mei mă înconjoară?
7 Ei îşi pun încrederea în averea lor
şi cu mulţimea bogăţiilor lor se laudă. R.

8 Niciun om nu se va putea răscumpăra pe sine
şi niciun om nu va putea să-i dea lui Dumnezeu
preţul răscumpărării sale;
9 căci preţul sufletului lor este atât de mare,
încât niciodată nu va fi cu putinţă
10 să rămână cineva în viaţă fără de sfârşit
şi să nu vadă niciodată groapa. R.

11 Ba da, va vedea: mor şi înţelepţii,
pier împreună nesimţitul şi cel fără de minte
şi lasă altora averea lor. R.

ALELUIA In 14,6
(Aleluia) „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”, spune Domnul.
„Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine nu este împotriva noastră,
este pentru noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 9,38-40

38 În acel timp,
Ioan i-a zis lui Isus:
„Învăţătorule, am văzut pe unul
care alunga diavoli în numele tău şi i-am interzis,
pentru că nu ne urmează”.
39 Dar Isus i-a spus: „Nu-l opriţi;
căci nimeni care face o minune în numele meu
nu poate îndată să mă vorbească de rău,
40 pentru că cine nu este împotriva noastră
este pentru noi”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Iac 4,13-17; Ps 48; Mc 9,37-39

 

Domnul Isus ne dă astăzi o lecţie de înţelepciune spirituală şi de deschidere a inimii, care înseamnă acelaşi lucru.

Ioan şi însoţitorii săi ştiu că sunt cei pe care Isus i-a chemat şi, conştienţi de privilegiul lor, s-au gândit să-i împiedice pe alţii să facă bine în numele Domnului: „Învăţătorule, am văzut pe cineva că scotea diavoli în numele tău; am voit să-l împiedicăm, căci nu-i din rândul acelora care ne urmează”.
Şi noi adeseori reacţionăm la fel: spunem că ceea ce fac alţii nu este bine, deoarece nu sunt catolici. Nu au plinătatea credinţei, deci noi avem dreptul oricând să-i criticăm. Dar Domnul ne învaţă o altă atitudine, ne aminteşte că Biserica a făcut-o el, şi această învăţătură este mai clară după Conciliul al II-lea din Vatican: a fi mulţumiţi de tot binele care a fost făcut, chiar dacă nu este făcut de noi. „Nu-l împiedicaţi!”, le-a spus Isus discipolilor săi, învăţându-i pe ei să fie săraci, acceptând că nu au monopolul asupra binelui.
E greu să accepţi că alţii, care nu sunt de acord cu noi, se comportă uneori mai bine decât noi. Dar Domnul vrea să recunoaştem acest lucru, să ne bucurăm chiar de aceasta, să nu-i împiedicăm, să ne debarasăm de falsul nostru simţ al proprietăţii.
Noi aparţinem Domnului, dar Domnul este mai mare decât noi, el poate să lucreze prin intermediul multor canale şi noi trebuie să fim mulţumiţi de aceasta. „Căci cel care face o minune în numele meu nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău”. O acţiune bună are ca urmare o altă acţiune bună. Să n-o criticăm niciodată, chiar dacă nu suntem de acord cu persoana care o împlineşte. Poate să fie, chiar în mod constant, o persoană dintre cele mai atrase de Cristos.
Biserica, în constituţia Gaudium et spes, a demonstrat această mare deschidere pentru tot binele care este împlinit în lume, deschizându-ne, astfel, inima. Chiar şi în decretul asupra ecumenismului a recunoscut opera creştinilor necatolici şi a favorizat, astfel, apropierea de fraţii separaţi.
Să-i cerem Domnului Isus să ne deschidă larg inima pentru a putea primi toată bucuria sa şi să o comunicăm lumii.