en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Celestin al V-lea, pp.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A VII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Doamne, eu am încredere în bunătatea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta.
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri!        Ps 12,6 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule,
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să cugetăm pururi la cele spirituale,
ca să împlinim ceea ce e plăcut înaintea ta, şi prin cuvânt, şi prin faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Împlinind slujirea ce ne-a fost încredinţată,
celebrăm tainele tale, Doamne, şi te rugăm cu umilinţă,
ca jertfa pe care o aducem spre lauda măririi tale, să ne fie spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
Voi vesti toate faptele tale minunate.
Mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine,
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!       Ps 9,2-3

sau:
Doamne, eu am crezut că tu eşti Cristos,
Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în lume.        In 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ne faci parte pe deplin de roadele mântuirii,
a căror chezăşie am primit-o prin aceste taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Sfântul Marcu a adunat multe din sfaturile pe care Isus le-a dat pentru a-l urma mai bine şi pentru a trăi frăţeşte. Prin simbologia slujirii nesemnificative, ce constă în a oferi un pahar de apă, el subliniază demnitatea extraordinară a ucenicului: “El aparţine lui Cristos”. Isus se identifică cu cel mai mic şi mai smerit dintre ucenicii săi.

LECTURA I
Strigătele secerătorilor
au ajuns până la urechile Domnului oştirilor.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,1-6

1 Ei, voi bogaţilor!
Plângeţi văitându-vă din cauza nenoricirilor
care vor veni peste voi.
2 Bogăţia voastră a putrezit
şi hainele voastre au fost roase de molii.
3 Aurul vostru şi argintul au ruginit,
iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră
şi va devora trupurile voastre ca focul.
Aţi adunat comori pentru zilele de pe urmă!
4 Iată, plata pe care voi aţi reţinut-o
de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre, strigă,
iar strigătele secerătorilor au ajuns
până la urechile Domnului Sabaot.
5 Voi aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri;
v-aţi îngrăşat inimile pentru ziua tăierii.
6 L-aţi osândit şi l-aţi ucis pe cel drept,
iar el nu vi s-a împotrivit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 48(49),14-15ab.15cd-16.17-18.19.20 (R.: Mt 5,3)

R
.: Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor!

14 Aceasta este soarta celor care se încred în ei înşişi;
acesta este sfârşitul acelora care se complac în vorbe goale.
15ab Sunt duşi ca o turmă în locuinţa morţilor
şi moartea îi va paşte. R.

15cd Coboară de-a dreptul în mormânt,
li se şterge orice urmă, lăcaşul lor este locuinţa morţilor.
16 Dar Dumnezeu va răscumpăra sufletul meu,
mă va lua de sub puterea locuinţei morţilor. R.

17 Nu te teme când cineva se îmbogăţeşte
şi când creşte faima casei sale,
18 pentru că nu ia nimic cu el când moare
şi faima lui nu coboară după el. R.

19 Chiar dacă în viaţa lui sufletul său se considera binecuvântat:
„Te vor lăuda pentru că ai agonisit binele!”
20 Va merge până la generaţia părinţilor săi,
care nu vor mai vedea niciodată lumina. R.

ALELUIA cf. 1Tes 2,13
(Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu,
căci nu este un cuvânt omenesc,
ci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care vă vorbeşte! (Aleluia)

EVANGHELIA
Este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă,
decât, având amândouă mâinile, să mergi în Gheenă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 9,41-50

41 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Oricine vă va da să beţi un pahar cu apă
în numele meu, pentru că sunteţi ai lui Cristos,
adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata!
42 Oricine scandalizează
pe unul dintre aceştia mai mici care cred în mine,
ar fi mai bine pentru el
dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară
şi ar fi aruncat în mare.
43 Dacă mâna ta te scandalizează, taie-o!
Este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă
decât, având amândouă mâinile,
să mergi în Gheenă, în focul care nu se stinge,
44 unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
45 Şi dacă piciorul tău te scandalizează, taie-l!
Este mai bine pentru tine să intri şchiop în viaţă,
decât, având amândouă picioarele,
să fii aruncat în Gheenă,
46 unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
47 Iar dacă ochiul tău te scandalizează, scoate-l!
Este mai bine pentru tine
să intri în împărăţia lui Dumnezeu cu un singur ochi,
decât, având amândoi ochii,
să fii aruncat în Gheenă
48 unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
49 Căci fiecare va fi sărat cu foc.
50 Sarea este bună.
Însă dacă sarea devine nesărată, cum îi veţi reface gustul?
Să aveţi sare în voi
şi să trăiţi în pace unii cu alţii!”
Cuvântul Domnulu

 Meditatia zilei

Iac 5,1-6; Ps 48; Mc 9,40-49

În evanghelia de astăzi, Isus ne cere, cu o vigoare extremă, rezistenţa faţă de ispite şi renunţarea radicală la ocaziile de păcat. Ca de obicei, limbajul său este foarte expresiv: „Dacă mâna ta te duce la păcat B adică dacă îţi este ocazie de păcate grave B taie-o!” Nu este posibil să fii mai exigent decât atât. Isus ia chiar şi exemplul piciorului: taie-l; cel al ochiului: scoate-l. Ce curaj eroic ne trebuie pentru a ne conforma acestei porunci a Domnului!
Noi ezităm indefinit în faţa micilor privaţiuni necesare pentru progresul nostru spiritual; cuvântul lui Cristos ne face să înţelegem lipsa noastră de coerenţă, laşitatea noastră, ne aminteşte cât de adevărate sunt cele spuse de Scrisoarea către Evrei: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu, eficace, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. El pătrunde până la despărţitura sufletului şi a spiritului şi scrutează sentimentele şi gândurile inimii”. Cuvântul lui Cristos este mai ascuţit decât bisturiul unui chirurg B o spunem B cu acelaşi scop. Chirurgul, când taie, vrea să salveze viaţa bolnavului, la fel Isus, prin cuvintele sale atât de pătrunzătoare, vrea să ne salveze viaţa. El spune: „E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în Gheenă; e mai bine să intri chior în împărăţia lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii să fii aruncat în Gheenă”. Intenţia lui Isus este pozitivă: el vrea să ne elibereze, vrea să ne dea plinătatea vieţii.
 
Trebuie totuşi să recunoaştem cu privire la acest pasaj că limbajul lui Isus este imaginativ, metaforic. Isus nu intenţionează să poruncească nimănui să-şi taie mâna sau să-şi scoată ochiul; porunceşte, în schimb, renunţarea radicală la orice ocazie de păcat. E datoria fiecăruia dintre noi să discernem care sunt aceste ocazii: pentru unii va fi vorba despre o anumită relaţie ambiguă care ar trebui întreruptă; pentru alţii, un anumit tip de lectură sau de spectacol, care sunt ocazii de păcat; pentru alţii este de luat în considerare modul de implicare în politică, sau poate modul în care caută banulY Scrisoarea sfântului Iacob ne deschide ochii în acest sens. Mulţi oameni nu-şi dau seama nici măcar că modul în care sunt atraşi de bani este un pericol grav de păcat. Iacob, cu multă energie, le deschide acestora ochii: „Ascultaţi-mă, voi, bogaţilor, plângeţi şi jeliţi din cauza nenorocirilor care vă aşteaptă”. Îndemnurile sfântului Iacob sunt cutremurătoare: „Bogăţiile voastre vor putrezi, veşmintele voastre vor fi roase de moliiY Această rugină vă va învinui şi va mistui carnea voastră ca un foc!” Apostolul devine chiar sarcastic: „V-aţi îngrăşat pentru ziua nimicirii”: v-aţi săturat de plăceri pentru ca apoi să fiţi pedepsiţi într-un mod cutremurător.
Să nu practicăm tactica struţului, despre care se spune că atunci când simte că se apropie pericolul îşi ascunde capul în nisip pentru a nu-l vedea; să acceptăm, în schimb, ca Domnul să ne lumineze în ceea ce priveşte situaţia reală a sufletului nostru şi să primim cu recunoştinţă avertizările sale, bine ştiind că ele vor să ne asigure plinătatea vieţii.