en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m. *; Elena, mama împ. Constantin; Eugen de Mazenod, ep.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A VII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Doamne, eu am încredere în bunătatea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta.
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri!        Ps 12,6 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule,
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să cugetăm pururi la cele spirituale,
ca să împlinim ceea ce e plăcut înaintea ta, şi prin cuvânt, şi prin faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Împlinind slujirea ce ne-a fost încredinţată,
celebrăm tainele tale, Doamne, şi te rugăm cu umilinţă,
ca jertfa pe care o aducem spre lauda măririi tale, să ne fie spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
Voi vesti toate faptele tale minunate.
Mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine,
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!       Ps 9,2-3

sau:
Doamne, eu am crezut că tu eşti Cristos,
Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în lume.        In 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ne faci parte pe deplin de roadele mântuirii,
a căror chezăşie am primit-o prin aceste taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Desigur că nu este vorba de o invitaţie la infantilism. Este în schimb o solicitare ca să ne punem în relaţie cu Dumnezeu printr-o “dependenţă” totală de el: copilul este simbolul disponibilităţii. El nu calculează, se oferă şi se abandonează în braţele mamei. Fiţi aşa – ne spune Isus – cu Tatăl vostru din cer.

 

LECTURA I
Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,13-20

13 Preaiubiţilor,
este cineva dintre voi în suferinţă?
Să se roage!
Este cineva bine dispus?
Să cânte psalmi!
14 Este cineva dintre voi bolnav?
Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi ei să se roage pentru el,
ungându-l cu untdelemn în numele Domnului!
15 Iar rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui pe cel bolnav
şi Domnul îl va ridica,
iar dacă a săvârşit păcate, i se vor ierta.
16 Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora
şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi!
Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe.
17 Ilie era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă,
dar s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă
şi nu a plouat pe pământ trei ani şi şase luni.
18 Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie,
iar pământul a produs rodul său.
19 Fraţii mei, dacă cineva dintre voi rătăceşte departe de adevăr
şi un altul îl întoarce,
20 să ştie că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit
îşi va salva sufletul de la moarte
şi va acoperi o mulţime de păcate.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 140(141),1-2.3 şi 8 (R.: 2a)

R
.: Rugăciunea mea să se înalţe spre tine, Doamne,
ca fumul de tămâie.

1 Strig către tine, Doamne, grăbeşte-te în ajutorul meu,
pleacă-ţi urechea la glasul meu când te chem!
2 Rugăciunea mea să se înalţe spre tine ca fumul de tămâie,
ridicarea mâinilor mele să fie în faţa ta ca ofranda de seară. R.

3 Pune, Doamne, strajă gurii mele
şi păzeşte uşa buzelor mele!
8 Doamne Dumnezeule, către tine sunt îndreptaţi ochii mei,
la tine caut adăpost; fii apărătorul sufletului meu! R.

ALELUIA cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,
stăpânul cerului şi al pământului,
pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil,
nu va intra în ea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 10,13-16

13 În acel timp,
îi aduceau copii ca să-i atingă,
dar discipolii îi certau.
14 Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare
şi le-a spus:
„Lăsaţi copiii să vină la mine, nu le interziceţi,
căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu!
15 Adevăr vă spun,
cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil,
nu va intra în ea”.
16 Şi, luându-i în braţe,
îi binecuvânta punându-şi mâinile peste ei.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Iac 5,13-20; Ps 140; Mc 10,13-16

 

Ieri, Scrisoarea sfântului Iacob vorbea despre suportarea reciprocă, astăzi ne face să ne gândim la Isus când, mai înainte de a vindeca paraliticul pe care i l-au pus în faţă, îi iartă păcatele: „Fiule, păcatele ţi-au fost iertate” (Mc 2,5). El scrie, având în vedere vindecarea şi iertarea: „Dacă cineva dintre voi este bolnav, să-i cheme pe preoţii Bisericii; ei să se roage asupra lui, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Această rugăciune însufleţită de credinţă îl va salva pe cel bolnav; Domnul îi va aduce alinare şi dacă omul a săvârşit păcate, îi vor fi iertate”. Această legătură: boală-rugăciune-iertare-vindecare este semnificativă pentru noi: boala, înţeleasă din punct de vedere creştin, este timpul purificării. Nu pentru că ea este cauzată în mod necesar de păcate; Isus, discipolilor care îl întreabă cu privire la orbul din naştere: „Învăţătorule, cine a păcătuit, el sau părinţii lui?” le răspunde: „Nici el, nici părinţii lui, dar a fost să fie aşa ca să se arate în el puterea lui Dumnezeu”. Dar, desigur, timpul bolii este ocazie dureroasă de purificare de egoism, de reală solidaritate cu cei care suferă. Ni se pare natural ca cineva să se îmbolnăvească, dar nu ni se pare normal ca boala să se apropie de noi şi, atunci când se întâmplă acest lucru, uşor suntem tentaţi să ne revoltăm. De câte ori nu auzim în noi: „De ce tocmai eu? Dar ce-am făcut rău, de ce, Doamne?” Este semnul lipsei de credinţă şi de caritate, deoarece nu vedem posibilitatea de a oferi din iubire suferinţa, şi chiar tocmai pentru alinarea atâtor persoane care suferă.
Dacă, în schimb, acceptăm boala cu spirit creştinesc, Domnul ne purifică de orice egoism. Dar e necesară multă rugăciune, făcută cu credinţă. Şi atunci, rugăciunea ne va umple inima de iubirea care vine de la Dumnezeu.