en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

† PREASFÂNTA TREIME
Ss. Rita din Cascia, călug.; Emil, m.

 Liturghierul Roman

 

PREASFÂNTA TREIME

Ant. la intrare 
Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl,
şi Fiul unul-născut al lui Dumnezeu,
precum şi Duhul Sfânt,
pentru că şi-a arătat îndurarea faţă de noi.


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, Părinte ceresc,
tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, Cuvântul adevărului,
şi pe Duhul tău, izvorul sfinţeniei,
pentru a le descoperi oamenilor misterul minunat al vieţii dumnezeieşti.
Dă-ne, te rugăm, harul, ca, mărturisind adevărata credinţă,
să recunoaştem slava veşnicei Treimi
şi să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru,
sfinţeşte aceste daruri ale slujirii noastre,
asupra cărora chemăm numele tău,
şi, prin ele, fă-ne şi pe noi un dar veşnic, bineplăcut ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Şi pentru că sunteţi fii,
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său
în inimile voastre, care strigă: „Abba, Tată!”         
Gal 4,6 


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru,
ca primirea acestor taine,
precum şi mărturisirea sfintei şi veşnicei Treimi
şi a unităţii ei nedespărţite
să ne fie spre mântuirea sufletului şi a trupului.

Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Este înţelepciunea cea care vorbeşte, dar înţelepciunea lui Dumnezeu este “Cuvântul” care manifestă rolul său nu numai în timpul şi în spaţiul universului, ci ne lasă întrevăzută lumea de dincolo. Desigur, toţi oamenii au mereu nevoie de speranţă. Această speranţă o au în Cristos, speranţă a eliberării totale şi definitive. Garanţia acestei speranţe este dragostea lui Dumnezeu revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit. Duhul ne va mărturisi prin lumina şi puterea sa de iubire că Isus Cristos este mereu prezent şi activ; că Isus dăruieşte mereu Duhul său, ca astfel să ne facă cunoscut că opera lui Cristos este o operă a iubirii Tatălui care l-a dat pe Fiul, a Fiului care s-a dat pe sine însuşi, a Duhului dăruit de Tatăl şi de Fiul.

LECTURA I
Înţelepciunea a fost plăsmuită
înainte de a fi fost făcut pământul.
Citire din cartea Proverbelor 8,22-31

22 Aşa vorbeşte Înţelepciunea Domnului:
„Domnul m-a creat ca început al căii sale,
23 înaintea faptelor sale de odinioară.
Din veşnicie am fost plăsmuită,
dintru început, înainte de a se fi născut pământul.
24 Când nu erau abisurile eu am fost născută,
când nu erau izvoarele pline de apă.
25 Înainte să fie fondaţi munţii,
înaintea colinelor am fost născută.
26 Când încă nu făcuse pământul şi câmpiile,
nici cele dintâi pulberi ale lumii,
27 când a stabilit cerurile, eu eram acolo;
când a stabilit bolta deasupra abisului,
28 când a întărit norii deasupra
şi când a fixat izvoarele abisului,
29 când a pus mării o limită
ca apele să nu treacă peste porunca lui,
când a hotărât temeliile pământului,
30 eu eram lângă el de încredere, preferată zi de zi,
bucurându-mă înaintea lui tot timpul.
31 Mă bucuram pe rotocolul pământului
şi preferinţa mea erau fiii oamenilor”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)

R
.: Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

4 Când privesc cerurile tale, lucrările mâinilor tale,
luna şi stelele pe care le-ai creat,
5 mă întreb: „Ce este omul, că te gândeşti la el,
sau fiul omului, că-l iei în seamă?” R.

6 L-ai făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri,
l-ai încununat cu cinste şi măreţie.
7 L-ai făcut să stăpânească lucrările mâinilor tale,
toate le-ai pus la picioarele sale. R.

8 Oile şi boii laolaltă,
precum şi animalele câmpului,
9 păsările cerului şi peştii mării,
tot ce străbate căile apelor. R.

LECTURA A II-A
Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 5,1-5

1 Fraţilor,
justificaţi prin credinţă,
avem pace de la Dumnezeu
prin Domnul nostru Isus Cristos,
2 prin care am obţinut, în credinţă,
posibilitatea de a ajunge la acest har în care ne aflăm
şi ne lăudăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu.
3 Dar nu numai atât,
ci ne lăudăm în suferinţă,
ştiind că suferinţa aduce răbdare,
4 răbdarea – virtute, virtutea – speranţă,
5 iar speranţa nu înşală,
pentru că iubirea lui Dumnezeu
a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Ap 1,8
(Aleluia) Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh,
lui Dumnezeu care este, care era şi care vine! (Aleluia)

EVANGHELIA
Toate câte le are Tatăl sunt ale mele;
de aceea v-am spus că Duhul ia dintr-al meu şi vă va vesti.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 16,12-15

12 În acel timp,
Isus a zis:
„Mai am multe să vă spun,
dar acum nu le puteţi purta.
13 Însă, când va veni el, Duhul adevărului
vă va călăuzi în tot adevărul,
căci nu va vorbi de la sine,
ci va spune ceea ce va auzi
şi vă va vesti lucrurile care vor veni.
14 El mă va glorifica pe mine
pentru că dintr-al meu va lua
şi vă va vesti vouă.
15 Toate câte le are Tatăl sunt ale mele;
de aceea v-am spus că ia dintr-al meu
şi vă va vesti”.
Cuvântul Domnului