en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Dezideriu, ep. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VIII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul s-a făcut ocrotitorul meu şi m-a scos la loc larg,
m-a mântuit, pentru că mă iubeşte.                                        Cf. Ps 17,19-20 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul,
ca mersul lumii să fie călăuzit de orânduirea ta dătătoare de pace
şi Biserica ta să cunoască bucuria de a te sluji în linişte.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
 
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, de la tine primim ceea ce aducem în dar numelui tău,
iar tu primeşti ofranda slujirii noastre ca faptă vrednică de răsplată.
De aceea, implorăm bunătatea ta, ca darul primit de la tine,
singura noastră avuţie, să rodească pentru noi răsplată veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru 
 

Ant. la Împărtăşanie 
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu bunuri,
şi voi preamări numele Dumnezeului Preaînalt!                   Cf. Ps 12,6 

sau:
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii, spune Domnul.                                     Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi cu darul mântuitor, implorăm, Doamne, îndurarea ta, ca,
prin acelaşi sacrament prin care ne întăreşti în această viaţă trecătoare,
să binevoiesti a ne face părtaşi de viata veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Marea problemă a bogăţiei nu constă în a şti de la care posesie sau de la care salariu trebuie să încetăm să ne mai considerăm creştini. Marcu nu ne propune folosirea unui calculator, ci să ne fixăm în Isus care ne priveşte (de trei ori se vorbeşte de această privire) şi ne spune: “Urmează-mă”.

 

LECTURA I
Pe Cristos, fără să-l fi văzut, îl iubiţi.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 1,3-9

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu
şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos
care, în marea sa îndurare,
ne-a renăscut la o speranţă vie
prin învierea lui Isus Cristos din morţi,
4 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită,
păstrată pentru voi în ceruri!
5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă,
pentru mântuirea care este gata să fie manifestată
în timpul de pe urmă.
6 Pentru aceasta vă bucuraţi,
deşi acum, pentru puţin timp,
trebuie să vă întristaţi de felurite încercări
7 pentru ca valoarea credinţei voastre,
mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc,
să fie un motiv de laudă, glorie şi cinste
la arătarea lui Isus Cristos.
8 Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi;
fără a-l vedea, dar crezând în el,
tresăriţi de o bucurie negrăită şi glorificată,
9 încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre:
mântuirea sufletelor.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 110(111),1-2.5-6.9 şi 10c (R.: cf. 5b)

R
.: Domnul nu uită niciodată
de alianţa sa.
sau:
Aleluia.

1 Îl voi lăuda pe Domnul din toată inima,
în sfatul celor drepţi, în mijlocul comunităţii.
2 Mari sunt lucrările Domnului, vrednice de luat în seamă
de către toţi cei care îşi găsesc plăcerea în ele. R.

5 El dă hrană celor ce se tem de el;
îşi aduce aminte în veci de alianţa sa.
6 El a arătat poporului său puterea faptelor sale,
dându-le lor moştenirea popoarelor. R.

9 El trimite poporului său răscumpărarea,
stabileşte pe veci alianţa sa.
Sfânt şi înfricoşător este numele lui.
10c Lauda lui rămâne pentru totdeauna. R.

ALELUIA 2Cor 8,9cd
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vinde ceea ce ai, apoi vino şi urmează-mă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 10,17-27

17 În acel timp,
când Isus pleca la drum,
un om a venit în fugă
şi, îngenunchind, l-a întrebat:
„Învăţătorule bun, ce trebuie să fac
ca să moştenesc viaţa veşnică?”
18 Isus i-a zis: „De ce-mi spui bun?
Nimeni nu este bun, decât numai Dumnezeu.
19 Cunoşti poruncile:
«Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi!
Să nu dai mărturie falsă! Să nu înşeli!
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!»”
20 Atunci el i-a zis: „Învăţătorule,
toate acestea le-am păzit din tinereţea mea!”
21 Isus, privindu-l fix, l-a îndrăgit şi i-a spus:
„Un lucru îţi lipseşte:
mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor
şi vei avea comoară în cer,
apoi vino şi urmează-mă!”
22 Întristat de acest cuvânt,
el a plecat abătut pentru că avea multe bogăţii.
23 Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor săi:
„Cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu
cei care au bogăţii!”
24 Discipolii se mirau de cuvintele lui.
Dar Isus, luând din nou cuvântul, le-a zis:
„Copii, cât de greu este să se intre în împărăţia lui Dumnezeu!
25 Mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului
decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”.
26 Iar ei erau peste măsură de uluiţi şi spuneau între ei:
„Atunci, cine se poate mântui?”
27 Privindu-i, Isus le-a spus:
„Pentru oameni este imposibil,
nu însă pentru Dumnezeu,
căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Pt 1,3-9; Ps 110; Mc 10,17-27

 

Începutul Scrisorii întâi a sfântului Petru trezeşte în noi o „speranţă vie” şi ne dă un concept foarte frumos şi viu despre viaţa din cer, la care noi nu ne gândim prea mult, ocupaţi şi preocupaţi fiind de atâtea lucruri.

Sfântul Petru, plin de bucurie, nu găseşte adjective suficiente pentru a califica această „moştenire nepieritoare, neîntinată, care nu se veştejeşte, rezervată în ceruri” pentru noi.
În evanghelie, Isus îi promite această comoară tânărului, care, de asemenea, doreşte să o posede: „Mergi, vinde tot ce ai, împarte la săraci, şi vei avea comoară în cer”, dar dorinţa sa nu este animată de o speranţă vie care să-i dea şi forţa de a abandona totul B efemerul B pentru a-l urma pe Isus B viaţa veşnică. Şi el „a plecat mâhnit”, pentru că era prea ataşat de bunurile sale.
Pentru a deveni bogaţi în cer este necesar să devenim săraci pe pământ. Este foarte dificil, şi apostolii rămân uimiţi în faţa exclamaţiei lui Isus: „Cât de greu va fi pentru cei care au bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu!”, dar el îi şi asigură că „pentru Dumnezeu toate sunt cu putinţă”.
În Dumnezeu trebuie să căutăm speranţa vie care ne dă elanul pentru a depăşi dificultăţile în care adeseori rămânem prinşi, lui trebuie să-i cerem să ne separe de ceea ce ne blochează în drumul spre splendida moştenire care ne aşteaptă în ceruri şi, mai înainte de toate, de noi înşine: de gândurile noastre, de proiectele noastre, de dorinţele noastre, pentru a ni le asuma pe ale lui.
Şi atunci, aşa cum scrie sfântul Petru, vom fi cu adevărat plini de bucuria nespusă şi glorioasă chiar şi în încercări, acea bucurie care vine de la Isus ca de la un izvor viu.