en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Fc. Maria, Ajutorul Creştinilor; Donaţian şi Rogaţian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VIII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul s-a făcut ocrotitorul meu şi m-a scos la loc larg,
m-a mântuit, pentru că mă iubeşte.                                        Cf. Ps 17,19-20 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul,
ca mersul lumii să fie călăuzit de orânduirea ta dătătoare de pace
şi Biserica ta să cunoască bucuria de a te sluji în linişte.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
 
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, de la tine primim ceea ce aducem în dar numelui tău,
iar tu primeşti ofranda slujirii noastre ca faptă vrednică de răsplată.
De aceea, implorăm bunătatea ta, ca darul primit de la tine,
singura noastră avuţie, să rodească pentru noi răsplată veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu bunuri,
şi voi preamări numele Dumnezeului Preaînalt!                   Cf. Ps 12,6 

sau:
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii, spune Domnul.                                     Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi cu darul mântuitor, implorăm, Doamne, îndurarea ta, ca,
prin acelaşi sacrament prin care ne întăreşti în această viaţă trecătoare,
să binevoiesti a ne face părtaşi de viata veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Nimeni nu lasă ceea ce îi place dacă nu primeşte în schimb ceva mai bun. Punctul de pornire şi de sosire al vieţii creştine este descoperirea lui Isus şi a evangheliei sale ca plinătate umană. Numai atunci este posibil “să laşi toate lucrurile” care sunt incompatibile cu drumul ales mai înainte.

 

LECTURA I
Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,1-10

1 Preaiubiţilor,
de unde vin războaiele,
de unde conflictele dintre voi?
Oare nu tocmai din poftele voastre
care se luptă în membrele voastre?
2 Râvniţi, şi nu aveţi;
ucideţi şi invidiaţi, dar nu reuşiţi să obţineţi;
vă luptaţi şi purtaţi războaie;
nu aveţi pentru că nu cereţi,
3 cereţi, şi nu primiţi, pentru că cereţi rău,
pentru a risipi în plăcerile voastre.
4 Desfrânaţilor!
Oare nu ştiţi că prietenia lumii
este duşmănie faţă de Dumnezeu?
Aşadar, cine vrea să fie prietenul lumii
devine duşmanul lui Dumnezeu.
5 Sau credeţi că Scriptura spune în zadar:
„Duhul pe care l-a pus în noi ne iubeşte până la gelozie?”
6 Dar el dă un har şi mai mare;
de aceea spune: „Dumnezeu se împotriveşte celor mândri,
însă celor smeriţi le dă har”.
7 Aşadar, supuneţi-vă lui Dumnezeu;
împotriviţi-vă diavolului
şi el va fugi de la voi;
8 apropiaţi-vă de Dumnezeu
şi el se va apropia de voi!
Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor!
Purificaţi-vă inimile, voi cei cu inima împărţită!
9 Tânguiţi-vă, gemeţi şi plângeţi!
Râsul vostru să se schimbe în plâns,
iar bucuria voastră, în întristare!
10 Umiliţi-vă în faţa Domnului şi el vă va înălţa!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 54(55),7-8.9-10a.10b-11a.23 (R.: cf. 23a)

R
.: Încredinţează Domnului grijile tale
şi el te va hrăni.

7 Am spus: „Cine îmi va da aripi ca de porumbel,
ca să zbor şi să-mi găsesc adăpostul?”
8 Iată, mă îndepărtez în fugă
şi poposesc în pustietate! R.

9 Îl aştept degrabă pe acela care să mă salveze
dinaintea vântului furtunii şi a vijeliei.
10a Împrăştie-i, Doamne, încurcă-le limbile! R.

10b Căci am văzut în cetate violenţă şi dezbinare,
11a zi şi noapte o înconjoară peste ziduri. R.

23 Încredinţează Domnului grijile tale
şi el te va hrăni,
nu-l va lăsa niciodată pe cel drept să se clatine! R.

ALELUIA Gal 6,14
(Aleluia) Departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva
decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos,
prin care lumea este răstignită pentru mine,
iar eu pentru lume! (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi îl vor ucide.
Dacă cineva vrea să fie primul,
să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 9,30-37

30 În acel timp,
plecând de acolo, Isus străbătea Galileea
şi nu voia ca cineva să ştie,
31 căci îi învăţa pe discipolii săi şi le spunea:
„Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi îl vor ucide,
iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia”.
32 Ei, însă, nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-l întrebe.
33 Au venit la Cafarnaum şi, când erau în casă,
i-a întrebat: „Despre ce aţi discutat pe drum?”
34 Însă ei tăceau,
căci pe drum discutaseră unii cu alţii despre cine este mai mare.
35 Aşezându-se, s-a adresat celor doisprezece
şi le-a spus: „Dacă cineva vrea să fie primul,
să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor!”
36 Şi, luând un copilaş, l-a aşezat în mijlocul lor,
apoi, luându-l în braţe, le-a spus:
37 „Oricine primeşte un astfel de copilaş în numele meu
pe mine mă primeşte;
iar cine mă primeşte pe mine,
nu pe mine mă primeşte, ci pe acela care m-a trimis”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Pt 1,10-16; Ps 97; Mc 10,28-31

 

În evanghelia de ieri, exigenţele lui Isus puteau să trezească în noi un sens al renunţării: dacă pentru a-l urma este necesar să abandonăm totul, viaţa poate părea prea săracă! Lecturile de astăzi ne spun, în schimb, ce privilegiu este vocaţia creştină. Profeţii vorbesc pentru noi; pentru noi sunt anunţate „lucrurile acestea pe care chiar îngerii doresc să le privească”, scrie sfântul Petru. Şi în evanghelie, tocmai ca răspuns la cuvintele lui Petru: „Iată, noi am părăsit totul şi te-am urmat”, Isus, printr-o formulă de revelare, cu multă solemnitate, face minunata promisiune: „Vă spun adevărul, nu este nimeni care să fi părăsit B pentru mine şi pentru evanghelie BY fără să primească, deja în acest timp, de o sută de ori mai mult, desigur, nu fără persecuţii, iar în cealaltă lume, viaţa veşnică”. Însutitul, împreună cu persecuţii, este adevărat, deoarece pământul nu este încă paradisul şi fericirea pe pământ nu este niciodată completăY „şi în cealaltă lume viaţa veşnică”, acea viaţă despre care evanghelistul Ioan scrie: „Aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe tine, singurul şi adevăratul Dumnezeu şi pe acela pe care l-ai trimis, Isus Cristos”, care începe, deci, cu credinţa pentru a lăsa loc mai apoi viziunii depline.

Sărăcia, detaşarea de bunuri pentru Cristos, nu este o lipsă, este condiţia pentru a poseda totul, aspectul negativ al unei plinătăţi de nedescris.
„După cum Dumnezeu care v-a chemat este sfânt, la fel, şi voi să fiţi sfinţi în toată purtarea voastră”, astfel se încheie pasajul de astăzi din scrisoarea lui Petru. Chemarea la sfinţenie este opera sa, nu a noastră. Dacă însă nu ne deschidem la această chemare şi lăsăm fără rod harurile pe care Dumnezeu ni le dă în fiecare zi pentru a o realiza, el nu ne poate sfinţi.
Să cerem, deci, cu încredere ajutorul sfintei Fecioare, mama lui Isus, ca să ne putem sfinţi.