en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *; Maria Magdalena de’Pazzi, fc. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VIII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul s-a făcut ocrotitorul meu şi m-a scos la loc larg,
m-a mântuit, pentru că mă iubeşte.                                        Cf. Ps 17,19-20 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul,
ca mersul lumii să fie călăuzit de orânduirea ta dătătoare de pace
şi Biserica ta să cunoască bucuria de a te sluji în linişte.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
 
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, de la tine primim ceea ce aducem în dar numelui tău,
iar tu primeşti ofranda slujirii noastre ca faptă vrednică de răsplată.
De aceea, implorăm bunătatea ta, ca darul primit de la tine,
singura noastră avuţie, să rodească pentru noi răsplată veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu bunuri,
şi voi preamări numele Dumnezeului Preaînalt!                   Cf. Ps 12,6 

sau:
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii, spune Domnul.                                     Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi cu darul mântuitor, implorăm, Doamne, îndurarea ta, ca,
prin acelaşi sacrament prin care ne întăreşti în această viaţă trecătoare,
să binevoiesti a ne face părtaşi de viata veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Isus prezinta adevaratul sens al misiunii sale raspunzând fiilor lui Zebedeu: este Servitorul (Is 53) care condamna orice opresiune si violenta si care niciodata nu se resemneaza lor. Slujirea sa e un model pentru toti aceia care aspira la primele posturi.

 

LECTURA I
Aţi fost răscumpăraţi cu sângele preţios al lui Cristos,
mielul fără meteahnă şi neprihănit.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 1,18-25

18 Preaiubiţilor,
voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare,
argint sau aur,
aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens
moştenită de la părinţi,
19 ci cu sângele preţios al lui Cristos,
care, ca un miel fără cusur şi neprihănit,
20 era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii,
dar a fost dezvăluit pentru voi în timpurile de pe urmă.
21 Prin el voi credeţi în Dumnezeu,
care l-a înviat din morţi şi i-a dat gloria
aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.
22 Deoarece, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţat sufletele
în vederea unei dragoste fraterne fără ipocrizie,
iubiţi-vă cu înflăcărare unii pe alţii cu inimi curate,
23 pentru că aţi fost renăscuţi
nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci nepieritoare,
prin cuvântul lui Dumnezeu, cel viu şi care rămâne,
24 căci: „Orice om este ca iarba şi toată gloria lui
ca floarea ierbii:
iarba s-a uscat şi floarea a căzut;
25 dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci”.
Acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin evanghelie.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)

R
.: Preamăreşte-l, Ierusalim,
pe Domnul Dumnezeul tău!
sau:
Aleluia.

12 Premăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

14 El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

19 El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
20 El n-a făcut aşa cu niciun alt neam
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

ALELUIA Mc 10,45
(Aleluia) Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească,
ci ca el să slujească şi să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată, urcăm la Ierusalim
şi Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi a cărturarilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 10,32-45

32 În acel timp,
erau pe drum, urcând spre Ierusalim,
iar Isus mergea înaintea lor.
Ei erau uimiţi,
iar cei care veneau în urmă erau cuprinşi de teamă.
Luându-i din nou pe cei doisprezece,
a început să le vorbească despre cele ce aveau să i se întâmple:
33 „Iată, urcăm la Ierusalim
şi Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi a cărturarilor;
îl vor condamna la moarte şi-l vor da pe mâna păgânilor.
34 Aceştia îşi vor bate joc de el,
îl vor scuipa, îl vor biciui şi-l vor ucide,
dar după trei zile va învia”.
35 Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de el
şi i-au spus: „Învăţătorule,
vrem să faci pentru noi ceea ce îţi cerem”.
36 El le-a spus: „Ce vreţi să fac pentru voi?”
37 Atunci ei i-au spus:
„Fă-ne să stăm unul la dreapta şi altul la stânga ta,
în gloria ta!”
38 Dar Isus le-a spus: „Nu ştiţi ce cereţi.
Puteţi să beţi potirul pe care-l beau eu
sau să vă botezaţi cu botezul cu care eu sunt botezat?”
39 Ei i-au spus: „Putem”.
Iar Isus le-a zis: „Potirul pe care-l beau eu, îl veţi bea,
iar cu botezul cu care sunt botezat eu veţi fi botezaţi.
40 Însă a sta la dreapta sau la stânga mea
nu ţine de mine să dau,
ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit”.
41 Când au auzit,
cei zece au fost cuprinşi de indignare faţă de Iacob şi Ioan.
42 Chemându-i la sine, Isus le-a spus: „Voi ştiţi
că cei care sunt consideraţi conducători ai popoarelor le domină
şi cei mari dintre ei îşi fac simţită puterea asupra lor.
43 Dar între voi să nu fie aşa!
Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi,
să fie sclavul vostru
44 şi cine vrea să fie primul între voi,
să fie servitorul tuturor!
45 Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit,
ci ca să slujească
şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Pt 1,18-25; Ps 147; Mc 10,32-45

 

Autorul evangheliei a voit să scoată în evidenţă un mare contrast. Isus revelează celor doisprezece destinul său viitor, plin de umiliri: „Îşi vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui şi îl vor ucideY„.

Imediat după aceea, Ioan şi Iacob îi cer un privilegiu: „Dispune ca noi să stăm unul la dreapta şi altul la stânga ta, atunci când vei veni în slavă”. Şi aceasta tocmai când Isus, învăţătorul lor, abia descrisese umilirile la care va fi supus! Ei sunt cu adevărat inconştienţi şi Isus le-o spune de-a dreptul: „Nu ştiţi ce cereţi!”
Adeseori, şi noi suntem inconştienţi. Când Isus ne explică misterul său spunem că am înţeles, şi îndată îi cerem lucruri complet în contrast cu planul Tatălui.
Dar încă mai interesant şi instructiv pentru noi este indignarea celorlalţi zece apostoli: „Ceilalţi zece au auzit şi au fost cuprinşi de indignare din cauza lui Iacob şi Ioan”. Este vorba, desigur, despre o indignare virtute: ei au înţeles, ei vor umilinţa, nu gloriaY
În realitate, nu este aşa. Această indignare manifestată în cor nu este dictată de virtute, ci de acelaşi defect al fiilor lui Zebedeu. Toţi sunt ambiţioşi, toţi vor locuri de cinste şi le este teamă să nu fie ocupate de alţii. De aceea, Isus le dă o lecţie de slujire umilă, de măreţie adevărată: „Cel care vrea să fie mai mare între voi să fie servitorul vostru; cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor”. E o lecţie şi pentru noi, deoarece şi noi avem uneori momente de indignare asemănătoare, pe care ne grăbim să le considerăm virtuoase, în timp ce ele vin din aceleaşi defecte pe care le deplângem în mod virtuos la alţii. Ele par indignări spirituale şi ne dau o oarecare satisfacţie interioară („Eu nu sunt aşa!”), şi acesta este semnul că, dimpotrivă, suntem tocmai aşa.
 
Isus nu s-a indignat la cererea apostolilor săi, i-a corectat cu răbdare, blândeţe şi simplitate: „Nu ştiţi ce cereţi”, şi i-a învăţat calea adevăratei măreţii: „Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”.