en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Filip Neri, pr.

 Liturghierul Roman

 

 PREASFÂNTUL TRUP ŞI SÂNGE AL LUI CRISTOS


Ant. la intrare 
I-a hrănit cu cel mai bun grâu
şi i-a săturat cu miere din stâncă.         
Cf. Ps 80,17

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat
amintirea pătimirilor tale, fă-ne, te rugăm,
să cinstim astfel sfântul mister al trupului şi sângelui tău,
încât să simţim necontenit în noi, roadele răscumpărării tale.
Tu, care, fiind Dumnezeu.
 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să-i dăruieşti cu bunătate Bisericii tale unitatea şi pacea,
pe care le semnifică, în chip tainic,
darurile oferite pe altar.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Cine mănâncă trupul meu
şi bea sângele meu
rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul.         
In 6,56

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
să ne dăruieşti harul
de a ne bucura pe deplin, în veşnicie, de dumnezeirea ta,
pentru că primirea trupului şi sângelui tău preţios
este, în viaţa pământească, tainica pregustare a acestei bucurii.
Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

 

Lectionar

Regele, preot păgân, este simbolul unei Preoţii care preconizează preoţia regală a lui Mesia şi prevesteşte raportul mai profund şi unic al lui Cristos cu Dumnezeu. Celebrarea Cinei de Taină nu poate uita că Isus a instituit-o în noaptea în care a fost vândut, chiar dacă acum este celebrată în lumina învierii şi a venirii sale. Este anunţul cel mai concret al lui Cristos, este “evanghelizarea” în act: “Ori de câte ori mâncaţi din această pâine şi beţi din acest potir, moartea Domnului o proclamaţi până la venirea lui”. Văzută în această perspectivă, potolirea unei mulţimi flămânde poate să recheme şi porunca lui Isus: “Faceţi aceasta în amintirea mea”. Preocuparea pentru foamea care chinuie pe mulţi oameni şi interesul pentru potolirea ei devin elemente ale celebrării euharistice.
LECTURA I
A oferit pâine şi vin.
Citire din cartea Genezei 14,18-20

18 În zilele acelea,
Melchisedec, regele din Salem,
a adus pâine şi vin;
el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt.
19 El l-a binecuvântat şi a spus:
„Binecuvântat să fie Abram de Dumnezeul cel Preaînalt,
Creatorul cerului şi al pământului,
20 şi binecuvântat să fie Dumnezeu cel Preaînalt
care te-a eliberat din mâinile asupritorilor tăi!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 109(110),1.2.3.4 (R.: 4bc)

R
.: Preot în veci eşti tu,
după rânduiala lui Melchisedec.

1 Oracolul Domnului către Domnul meu:
„Şezi la dreapta mea
până îi voi pune pe duşmanii tăi
scăunel picioarelor tale!” R.

2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale:
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!” R.

3 În ziua puterii tale,
tu domneşti strălucind de sfinţenie;
din sânul aurorei, ca roua te-am născut. R.

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:
„Tu eşti preot în veci,
după rânduiala lui Melchisedec”. R.

LECTURA A II-A
Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta,
vestiţi moartea Domnului.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 11,23-26

23 Fraţilor,
eu am primit de la Domnul
ceea ce v-am transmis:
că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut,
a luat pâinea
24 şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis:
„Acesta este trupul meu cel care este pentru voi.
Faceţi aceasta în amintirea mea!”
25 De asemenea, după cină, a luat potirul, spunând:
„Acesta este potirul noului legământ în sângele meu.
Faceţi aceasta ori de câte ori beţi în amintirea mea!”
26 Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta
şi beţi din potirul acesta,
vestiţi moartea Domnului până când va veni.
Cuvântul Domnului

Secvenţa, la alegere, pag. 926.

ALELUIA In 6,51ab
(Aleluia) „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer”, spune Domnul.
„Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Toţi au mâncat şi s-au săturat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,11b-17

11b În acel timp,
Isus a primit mulţimile
şi le-a vorbit despre împărăţia lui Dumnezeu
vindecându-i pe bolnavi.
12 Începuse să se lase înserarea;
atunci, apropiindu-se cei doisprezece, i-au spus:
„Dă drumul mulţimii pentru ca,
mergând prin satele şi ţinuturile dimprejur,
să-şi găsească adăpost şi de mâncare,
pentru că aici suntem într-un loc pustiu!”
13 El însă le-a spus: „Daţi-le voi să mănânce!”
Dar ei au răspuns: „Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti.
Doar dacă ne-am duce noi să cumpărăm de mâncare
pentru tot poporul acesta!”
14 Erau cam cinci mii de bărbaţi. Atunci le-a zis discipolilor săi:
„Puneţi-i să se aşeze în grupuri de câte cincizeci!”
15 Ei au făcut astfel şi i-au aşezat pe toţi.
16 Atunci, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti,
a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt
şi le-a dat discipolilor ca să le pună înaintea mulţimii.
17 Toţi au mâncat şi s-au săturat
şi au adunat din ceea ce a prisosit pentru ei,
din bucăţile de pâine douăsprezece coşuri.
Cuvântul Domnului